2024 May 21., Tuesday/Konstantin napja van. .

Keresés

Add meg amire keresni szeretnél!

A Kívülálló
2023. 04. 28. 00:00

Jónás Tamás Kivülálló című kötetének bemutatóján voltunk a Romano Kher új székházában.

Fájó, hogy oly kevés alkalom, helyszín és lehetőség van arra, hogy valóban értékes és színvonalas rendezvényt tarthassunk, ahol lehetőség nyílik találkozni olyan emberekkel, akikre felnézhetünk, akiknek szavait, gondolatait megismerhetjük, meghallgathatjuk. Harminc év alatt nem érhettük el, hogy megbecsüljék értékeinket, és közösségünk azon tagjait, akik nemcsak a jelennek az utókornak is példát állítanak, akik fáklyaként járva mutatnak múltat, jelent és jövőt.

 

A most minden reményünk szerint új időszámítást elindító Romano Kher lerázva az évtizedes elnyomást, a béklyót, megmutatta, hogyan kell "letörölni a megaláztatás pókhálóit", és mi a feladata egy kulturális intézménynek, egy szakmaisággal és hivatástudattal rendelkező igazgatónak.

 

Az új alapokra helyezett Romano Kher nem is találhatott volna méltóbb alkalmat új székházának megnyitójára, minthogy meghívja a kortárs irodalom egyik legjelentősebb képviselőjét, Jónás Tamást, a most megjelent Kívülálló című kötetének bemutatójára. Ez egy méltó és tiszteletteljes ünnep volt. Most végre alkalom adódott arra, hogy generációnk legkiemelkedőbb személyiségét meghallgathassuk, és bepillantást nyerhessünk alkotói folyamatának, írói késztetéseinek pillanataiba, megismerhessük életének fontos pillanatait, és hallhassuk a tanítással felérő gondolatmeneteit.

 

Hosszú idők hallgatása után Jónás Tamás most végre közöttünk volt. Épp 30 évvel ezelőtt, az akkor 21 évesen megjelent Cigányidők című műve mérföldkő volt irodalmunkban, és ma tanúi lehettünk, hogy a most, 50 évesen megírt Kívülálló című regénye szintén új alapot teremt. Nehéz olvasmány. Épp annyira, mint Jónás Tamás élete, személyisége, és a vele együtt a cigányok sorsa.

 

A Romano Kherben tartott író-olvasó találkozón elhangzott önvallomása tükör mindannyiunknak is: Magyarul író cigány férfi vagyok. Magyar, író, cigány, és férfi. Voltak idők, amikor mindezt együtt, és külön-külön is megkérdőjelezték, de mára úgy érzi, mindez együtt, és külön is rendben van. Ő is elfogadja.

 

Hallgatva őt, kardként fúrúdik a testünkbe a felismerés: mi, cigányok, Kívülállók vagyunk. Kívülállók lettünk. A politikai környezet, a társadalmi attitűd nem engedi, hogy boldoguljunk, hogy szabad és tartalmas életet élhessünk, hogy jövőt találjunk széles e hazában. Nem lehetünk próféták országunkban.

 

A boldogulást, a reményt, a megbecsülést máshol kell keresnünk és megtalálnuk. Van aki angliai, vagy osztrák szállodák konyháiban mosogatószivaccsal a kezében próbálja megtisztítani a múltat, a jövőt, és túlélni a jelent. Jónás Tamás Erdélyben keresi a gyökereket, és mindazt, amitől itthon megfosztották.

 

Elnémított, betiltott madár nem tud énekelni, egy kalitka, még ha aranyból is lenne, soha nem válhat palotává. A kimondott szavak, a tettek pedig nyílt sebként ott vannak testünkön, soha be nem gyógyulva mindig emlékeztetni fognak.

 

Fájó a felismerés: tanítónk, kortásunk, barátunk vendégként érkezett hazájába, abba a közösségbe, amely számára évtizedeken át oly sokat adott. Feladatunk, és egyben felelősségünk, kötelességünk, hogy a lehető legtöbb dologba, amit az élet kínál, bevonjuk Őt, hogy részesülhessen előle, mert a jókból és javakból, a szeretetből, az elismerésből, a tiszteletből túl sokat nélkülözött. Nemcsak önként, hanem parancsra is.

 

Számunkra Jónás Tamás még ha ezt ő néha így is érzi, soha nem lesz, és soha nem lehet Kívülálló!

 

Hidvégi-B. Attila

 

Lehet, hogy egy kép erről: 2 ember

 

Lehet, hogy egy kép erről: 2 ember

 

Lehet, hogy egy kép erről: 6 ember és tömeg

 

Lehet, hogy egy kép erről: 4 ember és tanuló emberek

 

 

 

Nem érhető el leírás a fényképhez.