2024 July 13., Saturday/Jenő napja van. .

Keresés

Add meg amire keresni szeretnél!

Tartalmak

Adatvédelem

A RomNet.hu adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójaI. Általános rendelkezések

1. A jelen tájékoztatásban meghatározásra kerülnek azok az adatvédelmi és adatkezelési szabályok, amelyeket a RomNet.hu internetes portált kiadó és üzemelteto Egyesület a Romnet Hírportál Megújításáért Egyesület (székhely: 1086 Budapest, Teleki László tér 10. Fem. 5. Cg. 010200 16684, E-mail: [email protected]) a továbbiakban: Adatkezelo) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapveto feltételeirol és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Grtv.) foglalt rendelkezésekre figyelemmel magára nézve kötelezonek ismer el.

2. Jelen Tájékoztató az Adatkezelo weboldalán, valamint mobil vagy táblagép alkalmazásában a Felhasználókról gyujtött személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

3. A jelen tájékoztató értelmezésében adatkezelo a RomNet Egyesület, amely elsodlegesen médiatartalom-szolgáltatást végez és ezen tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja az ehhez szükséges informatikai szolgáltatásokat.

4. A jelen tájékoztató értelmezésében felhasználó az, aki a romnet.hu weboldalon, valamint mobil vagy táblagép alkalmazásában a médiatartalom-szolgáltatást igénybe veszi (azaz a honlapra, alkalmazásba belép), a romnet.hu egyes hírleveleire feliratkozik, a roment.hu muködését támogatóként támogatja, vagy részt vesz bármely, a romnet.hu oldalon meghirdetett saját promócióban, illetve felveszi a kapcsolatot az Adatkezelovel (a továbbiakban: Felhasználó).

A romnet.hu weblapra történo belépés, illetve táblagép- és mobiltelefonos alkalmazás igénybevétele során kezelt adatok

A belépés során technikailag automatikusan rögzítésre kerülhetnek egyes adatok, melyek a látogatás folyamán generálódnak. Az automatikusan rögzítésre kerülo adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A rendszer ezeket az adatokat a szolgáltatás nyújtásához, a muködés biztonságához szükséges legrövidebb, jellemzoen 3 napnál rövidebb ideig, ezt követoen az adatok felülírásra, azaz törlésre kerülnek. Ily módon például az alábbi adatok kerülhetnek tárolásra: IP cím, böngészo adatok, látogatási paraméterek. Az Adatkezelo az optimális, egyénre szabott megjelenés érdekében a Felhasználó által használt eszközön ún. cookie-t helyezhet el. A cookie lehetové teszi a romnet.hu oldal magasabb színvonalú muködésének biztosítását, személyre szabott szolgáltatások biztosítását. A cookie-t a Felhasználó törölni tudja a saját eszközérol, illetve lehetoség van a böngészo oly módon történo beállítására, hogy tiltsa a cookie-k alkalmazását. A saját tevékenységi körében Adatkezelo által elhelyezett cookie-k alkalmazása révén az Adatkezelo nem gyujt adatokat, a cookie-k a Felhasználó oldali kiszolgálási folyamatban (a Felhasználó eszközén és böngészojében) hasznosulnak. A cookiek a felhasználó rendszerében határozatlan ideig, illetve a cookie-k Felhasználó általi törléséig vannak jelen. 2. A jelen pontban felsorolt személyes adatokat törvény eltéro rendelkezésének hiányában az Adatkezelo a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából illetve üzletszerzési célból, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fuzodo jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül kezelheti. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy ezen adatokat az Adatkezelo soha nem köti össze olyan egyéb információkkal, mely lehetové tenné az ezen adatok mögött álló személy beazonosítását.

Hírlevélre történo feliratkozás

Adatkezelo a Felhasználó hozzájárulásával kezeli a Felhasználó által a hírlevélre feliratkozáskor megadott e-mail címet. A hírlevélre való feliratkozás csak a Felhasználó – jelen tájékoztatás szerinti – adatkezeléséhez való hozzájárulásával valósulhat meg. Az adatkezelés célja: rendszeres hírlevél küldése a Felhasználó részére. Az adatkezelés idotartama: a hírlevélküldési szolgáltatás nyújtásának idotartama, illetve a hírlevél küldésérol történo leiratkozás idopontja. A hírlevélrol a hírlevél alján található linkre kattintva lehet leiratkozni. A hírlevélrol történo leiratkozás a hozzájárulás visszavonásának tekintendo. A hozzájárulás visszavonásával a kezelt adatok törlésre kerülnek. Az Adatkezelo az adatokat nem továbbítja.

4. A romnet.hu portál támogatása

A romnet.hu internetes portál elsodleges célja romákkal kapcsolatos aktuális közéleti, politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, sport és tudományos eseményekrol, hírekrol való kiegyensúlyozott, objektív tájékoztatás, mely elsodleges cél hosszú távú megvalósíthatósága érdekében a Felhasználóktól muködési támogatást gyujt.

Az adatkezelo a támogatás teljesítési módjától függetlenül sem gyujti és nem kezeli a Felhasználók (támogatók) nevét, bankszámlaszámát, bankkártya számát. Adatkezelo adatkezelést kizárólag abban az esetben végez, ha az érintett támogató a támogatás folyamata során rendelkezésre bocsátja az e-mail címét, agy postacímé, és ezzel az adatkezeléshez hozzájárult. Ebben az esetben az adatkezelés a Felhasználó címére irányul. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelo a Felhasználón részletesen beszámoljon a tevékenységérol, ennek keretében a támogatás felhasználásáról.

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelovel

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelovel kapcsolatfelvételt kezdeményez (pl. e-mail, olvasói levél útján), úgy tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelo rögzíti a Felhasználó e-mail címét és azt az adott kapcsolatfelvétel céljához szükséges mértékben és idotartamban kezeli.

Az Adatkezelo tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom eloállításában közremuködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelo által leggyakrabban kezelt személyes adatok az alábbiak lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, illetve egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.

Az Adatkezelo a belso adatkezelési szabályzatban foglaltak szerinti idoközönként felülvizsgálja az így kezelt adatok körét és ha az adatkezelés célja megvalósult vagy az adatkezelés egyébként szükségtelen, az így kezelt adatokat törli. kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelo jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelo e jogos érdekének fennállásáig.

Az Adatkezelo üzletszerzési céllal felületet biztosít online hirdetések számára. Az online hirdetések kiszolgálásához médiahirdetési-felület értékesítot, valamint webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy az Adatkezelo saját tevékenysége keretén belül nem, azonban a továbbiakban hivatkozott harmadik felek a hirdetések személyre szabása és/vagy optimalizálása érdekében adatokat gyujthetnek és cookie-kat helyezhetnek el a következo pontokban kifejtettek szerint. Az Adatkezelo az online hirdetési felületek biztosításával adatkezelési tevékenységet nem végez sem akkor, ha saját maga értékesíti felületeit, sem akkor ha az értékesítést a Médiahirdetési-felület értékesíto végzi.

Az Adatkezelo ezen másodlagos tevékenysége során esetileg a megrendeloivel közvetlenül (hirdetok) van kapcsolatban (továbbiakban: Harmadik Fél, Megrendelo). A másodlagos tevékenység keretében közzétett hirdetések romnet.hu weboldalon történo megjelenéséhez, a megjelenések teljesülésének méréséhez, megrendeloink is hirdetés- kiszolgáló partnerek külso szolgáltatásait veszik igénybe, továbbá az online hirdetések még hatékonyabb megtervezése és kiszolgálása érdekében más, külso szolgáltatók által biztosított technológiákat is használhatnak, amelyek során közvetlen azonosításra nem alkalmas, de személyes adatnak minosülo adatokat is gyujthetnek. Ismételten jelezzük, hogy az Adatkezelo ezen másodlagos tevékenysége kapcsán nem kezel adatokat.

A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat törvény eltéro rendelkezésének hiányában az Adatkezelo a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából illetve üzletszerzési célból, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fuzodo jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül kezelheti.

A Harmadik Fél rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Harmadik Fél saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelo minden tole telhetot megtesz annak érdekében, hogy a Harmadik Fél a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelon kezelje. A Harmadik Fél 2018. május 25. napját követoen a részükre az Adatkezelo által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által eloírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és errol nyilatkozatot tesznek az Adatkezelo részére.

Adatkezelo a következo pontokban tájékoztatást ad a Harmadik Fél által végzett adatkezelési tevékenységrol. Felhasználó az Adatkezelo és/vagy a Médiahirdetési-felület értékesíto által értékesített weboldalak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó, jelen tájékoztatóban rögzített módon történo hasznosításához az alábbiak szerint:

Az online hirdetések weboldalakon történo megjelenése során a webanalitikai és hirdetés- kiszolgáló rendszerek különbözo adatokat kezelnek a Felhasználóról olyan módon, hogy cookie- kat és egyéb kliens oldali tárolókat helyeznek el a Felhasználók számítógépén. Ezek az adatok következok lehetnek:

Böngészo típusa és annak beállításai;
Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;
Süti (cookie) információk (pl. eszközök és böngészok megkülönböztetésére, leiratkozásra stb.);
az IP cím amelyrol a Felhasználó felkereste az adott weboldalt;
egyes eszközökön a böngészési elozmények és az egyes oldalakon eltöltött ido alapján a Felhasználók szegmensbe sorolása, amely alapján relevánsabb hirdetéseket lehet biztosítani számára;
az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt a Felhasználó eszközbeállításai során engedélyezte.
A Harmadik Felek adatkezelésének célja a különbözo szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint, üzletszerzési céllal:

online mérés – mind a weboldalak üzemeltetoi, mind a hirdetések megrendeloi számára fontos, hogy információval rendelkezzenek, hány különbözo Felhasználó látogatta az egyes weboldalakat és látta az általuk megrendelt hirdetéseket. Szintén fontos számukra, hogy az egyes Felhasználók hány oldalletöltést végeztek az oldalon, valamint hány alkalommal kattintottak hirdetésekre, stb. Az online mérések során a cookie-k segítségével állnak rendelkezésre ezen információk a hirdetok illetve a hirdetést megrendelok számára, valamint a hirdetési felületek értékesítése szintén a weboldalak látogatottsági statisztikai adatainak segítségével történik, melyeket Adatkezelo megoszt a Médiahirdetési-felület értékesítovel;

a Felhasználók hirdetésekkel történo túlzott zavarásának elkerülése, amelyre szintén a cookie-k segítségével van lehetoség, mivel mérheto, hogy egyes hirdetések hány alkalommal jelentek meg egy adott Felhasználó számára és ha a Felhasználó nem érdeklodik pl. nem kattint a hirdetésre, a hirdetés megrendelojének kérése alapján nem fog több alkalommal megjelenni részére (frequency capping);

a Felhasználók számára relevánsabb hirdetések nyújtása az alapján, hogy az adott felhasználó korábban mely weboldalakat látogatta vagy mely hirdetésekre kattintott, így a korábbi érdeklodési körnek jobban megfelelo, relevánsabb hirdetések fognak megjelenni;

az adatok biztonsági okokból történo kezelése a hirdetési csalások illetve a nem valós látogatói forgalom felderítése és megelozése miatt. Az adatok minden esetben kizárólag mérési illetve hatékonyabb hirdetés- kiszolgálási, valamint jobb online élmény nyújtása céljából kerülnek felhasználásra. A cookie és IP cím adatokat az Adatkezelo, a Harmadik Fél és a Médiahirdetési-felület értékesíto soha nem köti össze olyan egyéb információkkal, mely lehetové tenné az ezen adatok mögött álló személy beazonosítását. Nem kerülnek kezelésre az online urlapokban kitöltött információk sem. Nem kerülnek rögzítésre, tárolásra és kezelésre a Felhasználók magánéletére vonatkozó információk, mint például a vallás, politikai nézet vagy szexuális irányultság.

A Felhasználóknak lehetosége van a külso szolgáltatók által üzemeltetett rendszer segítségével az adatkezelésrol, pl. a személyre szabott hirdetésekrol lemondani (opt-out). Amennyiben egy Felhasználó ezt megteszi, a továbbiakban a szolgáltatók nem gyujtenek róla további adatokat. A lemondás úgy muködik, hogy a Felhasználó eszközén az adott böngészore vonatkozóan -amelyben e beállítást elvégezték- egy cookie kerül elhelyezésre, amely jelzi a külso szolgáltató rendszere számára, hogy az adatgyujtésrol való lemondás megtörtént. Amennyiben a Felhasználó böngészot illetve eszközt vált, vagy törli a böngészési elozményeket beleértve a cookie-kat is, újra el kell végezze a lemondást a beállítások módosításával az adott eszközre és böngészore vonatkozóan.

8. Webanalitikai, hirdetés-kiszolgáló és egyéb külso szolgáltatók

A Felhasználó az Adatkezelo weboldalainak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk jelen fejezetben felsorolt külso szolgáltató által történo hasznosításához.

A szolgáltatás során a hirdetések kiszolgálását az Internet BillBoard a.s. biztosítja, amelyeknek szolgáltatásairól és adatkezelésérol az alábbi oldalon található további információ.

A szolgáltatás során az AppNexus Inc. rendszere gyujt adatokat a Felhasználókról, amelyek alkalmasak arra, hogy a böngészési elozmények alapján különbözo profilokat alkosson értékesítési, üzletszerzési céllal, ugyanakkor a platform nem gyujt a felhasználók közvetlen azonosításra használható adatot. Az AppNexus szolgáltatásairól és adatkezelésérol, valamint a beállítások módosításáról az alábbi oldalon található további információ.

Az Adatkezelo a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és web beacont (web jelzo) használ információgyujtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyujtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elo, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követo cookie-kat helyez el a Felhasználó készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklodési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetové más weboldalakon. A nyomon követo cookie lehetové teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” az alábbi honlapon érheto el.
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
Az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t alkalmaz az internetezo által használt böngészo beazonosítása, az új és visszatéro látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteirol, a kezelt adatok körérol és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bovebb felvilágosítást.

A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló partnerek a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyujtés céljából a cookie- k mellett web beacont és click taget (kattintási hivatkozás és méro) alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetoek a Felhasználó készülékérol, a böngészo(k) megfelelo beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külso szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásméro eszközök visszautasítására nincs lehetoség. A cookie-król és azok kezelésérol az alábbi weboldal tartalmaz bovebb felvilágosítást.

Vannak olyan külso szolgáltatók, amelyekkel Adatkezelo nem áll szerzodéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében nem muködik együtt, azonban ettol függetlenül is a romnet.hu honlaphoz hozzáférnek, és ezáltal a Felhasználókról adatokat gyujthetnek, amelyek esetenként alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külso szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC., COUB Ltd. – Ezen külso szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

A Felhasználó bármikor kérheti, hogy Adatkezelo tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést a Felhasználó részére.

A Felhasználó a személyes adatainak kezelésérol bármikor írásban, az Adatkezelo [email protected] e-mail címére küldött levélben kérhet tájékoztatást. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelo akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelmuen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelo csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címérol küldik.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen akkor, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelore vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelo vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, vagy ha az Adatkezelésre közérdeku feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelo a Felhasználó tiltakozásának jogszeruségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekrol értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok esetlegesen továbbításra kerültek.

A Felhasználó az ilyen irányú kérését írásban, az Adatkezelo [email protected] e-mail címére küldött levélben kérheti. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelo csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címérol küldik.

7. Határidok

Az Adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétol számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az 1-6. pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekrol. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határido további két hónappal meghosszabbítható. A határido meghosszabbításáról az Adatkezelo a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétol számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetoség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Felhasználó azt másként kéri. Ha az Adatkezelo nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésobb a kérelem beérkezésétol számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8. Panaszhoz való jog

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

9. Bírósághoz fordulás joga

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elott is megindítható.

10. A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó szavatol azért, hogy az általa más természetes személyekrol megadott vagy hozzáférhetové tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszeruen beszerezte.

Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak megadásakor felelosséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címrol, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag o vesz igénybe szolgáltatást. E felelosségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggo mindennemu felelosség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

A személyes adatokat az Adatkezelo az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelok a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelo az eredeti adatfelvétel céljától eltéro célra kívánja felhasználni, errol a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez elozetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetoleg lehetoséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Adatkezelo a megadott személyes adatokat nem ellenorzi. A megadott Személyes adatok helytállóságáért kizárólag az azt megadó személy felel. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szüloi felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetok. Az Adatkezelonek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenorizni, így a Felhasználó, illetve a felette szüloi felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelo 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a tartalomszolgáltatás igénybevételekor használt IP cím, böngészo adatok, látogatási paraméterek kivételével, amelynek rögzítésére automatikusan sor kerül – nem gyujt.

Egyéb rendelkezések

1. Az Adatkezelo bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendorségi megkeresés, jogi eljárás, szerzoi-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt – harmadik személyek számára hozzáférhetové teszi az érintett Felhasználó elérheto személyes adatait. Az Adatkezelo jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszeruen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására ot jogszabály vagy jogeros hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebbol származó következmények miatt az Adatkezelo nem teheto felelossé.

2. A személyes adatokat az Adatkezelo az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelo a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelo az eredeti adatfelvétel céljától eltéro célra kívánja felhasználni, errol a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez elozetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetoleg lehetoséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3. Az Adatkezelo fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

4. A Felhasználó a következo belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenoen az egyes Felhasználó beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

A RomNet.hu a Facebbok közösségi oldalon önálló oldalt is üzemeltet, amelyen a weblapon megjelent híreket is megosztja. https://www.facebook.com/romnet.romnet/?ref=bookmarks A közösségi oldalhoz csatlakozókról, a kommentelokrol a RomNet semmilyen adatot nem gyujt és nem kezel. Az oldalhoz csatlakozók, kedvelok és kommentelok tevékenysége önkéntes, a Facebook felhasználói feltételei alapján és jogszabályai szerint történnek. A Facebook oldalon lévo bejegyzésekhez csak az önálló felhasználói fiókkal rendelkezo, a közösségi oldalra eleve regisztrált felhasználhatók szólhatnak hozzá.

KOMMENTELÉSI SZABÁLYOK

2016. január 21. napjától tilos az alábbi tartalmú hozzászólások (kommentek) elhelyezése az oldalon megjeleno cikkek alatti kommentfelületen:

személyeskedo, agresszív, mások emberi méltóságának, becsületének megsértésére, zaklatásra alkalmas megnyilvánulások gyulöletkeltésre alkalmas megnyilvánulások, gyulölködo hozzászólások, különös tekintettel a nemre, fajra, vallási vagy etnikai hovatartozás vagy szexuális irányultság alapján történo megkülönböztetés alapján, ideértve az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólásokat is jogsérto tartalmú hozzászólások szexuális tartalmú hozzászólás, ideértve kép- vagy videofelvételt is eroszakos tartalmú megnyilvánulások, ideértve kép-vagy videofelvételt is más személyre vonatkozó személyes adatot tartalmazó hozzászólás visszaélésre alkalmas információt tartalmazó hozzászólás számítógépes vírusra irányító linket vagy a vírust tartalmazó hozzászólás vagy bármilyen egyéb, a számítástechnikai eszközben kárt okozni képes tartalmú hozzászólás olyan tartalom, amelyre vonatkozólag harmadik személynek joga áll fenn nyílt vagy rejtett reklámot tartalmazó hozzászólás, ideértve a más weboldalt népszerusíto hozzászólásokat is spamet tartalmazó hozzászólás, ugyanazon hozzászólás többszöri ismétlése (akár különbözo cikkek alatt is) más személyazonosságával, képmásával való visszaélést megvalósító megnyilvánulások 2 MB méretet meghaladó képeket, csatolmányokat tartalmazó kommentek A kommentelokkel szemben alapveto követelmény a fenti, tiltott tartalmú hozzászólásoktól való tartózkodáson felül a kulturált viselkedés és mások emberi méltóságának és személyiségi jogainak maximális tiszteletben tartása. Az Adatkezelo – vagy az erre általa kijelölt személy – a Disqus rendszeren belül, a rendszer által kínált eszközökkel moderálást végez: a szabályoknak nem megfelelo hozzászólások megjelenését megakadályozza, vagy a már megjelent ilyen hozzászólásokat törli. A kommentelés szabályai az ilyen jogosítvánnyal bíró felhasználókra is maradéktalanul érvényesek. Az Adatkezelo fenntartja magának a jogot, hogy bármely kommentet/hozzászólást, amely megítélése szerint nem felel meg a fenti moderációs elveknek, ne engedjen a romnet.hu felületein megjelenni, valamint, hogy bármely már megjelenített hozzászólást indoklás nélkül eltávolítson. Az Adatkezelo úgy is határozhat, hogy a szabályokat be nem tartó kommentelo a továbbiakban nem kommentelhet az oldalon. Adatkezelo a kommentelo adatait (felhasználónevét, email címét) kizárólag a Disqus kommentkezelo-rendszerben kezeli, a Disqus szolgáltatója által meghatározott szabályok szerint.

Budapest, 2018. május 24.