2022 May 17., Tuesday/Paszkál napja van. .

Keresés

Add meg amire keresni szeretnél!

Levelet írt McCain szenátornak Farkas Flórián
2014. 12. 12. 00:00

Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke levelet írt John McCain amerikai szenátornak, amelyben visszautasítja a republikánus politikus Orbán Viktor miniszterelnökkel kapcsolatos szavait.

 

 

Nyílt levélben kereste meg az Orbán Viktor miniszterelnököt neofasiszta diktátornak nevező John McCaint, az Egyesült Államok szenátorát Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke.

 

 

A parlamenti képviselő, miniszterelnöki biztos indoklásában úgy fogalmazott, vallja, „mindig kötelességünk felemelni szavunkat jogainkért, és el kell utasítanunk az igaztalan vádakat”. Utalt arra, hogy szerte az Egyesült Államokban rasszistaellenes tüntetések zajlanak, és az afroamerikai közösségek mély felháborodásának lehet tanúja a világ – eközben Magyarországon McCain szavai kerültek a politikai viták középpontjába.

Az Országos Roma Önkormányzat előző elnöke szerint bár a bírálat joga megilleti a szenátort, hiszen országaink szövetségesek, elvárható, hogy más szuverenitását, így Magyarországét is mindenki tiszteletben tartsa. Megjegyezte, minden vitás kérdés párbeszéddel rendezhető. Farkas szerint valamennyi demokratikus államban a legnagyobb bírálat, egyben bélyeg egy politikussal szemben, ha nácinak vagy neonácinak nevezik.

A levélíró részletesen ismerteti a magyar kormánynak a roma társadalom érdekében tett intézkedéseit, így kitér arra, hogy Európában példaértékű foglalkoztatási, oktatási és ösztöndíjprogramok indultak a legszegényebbek felzárkózásáért. A romák felzárkózását miniszteri szintre emelték, önálló államtitkárt neveztek ki e feladat kormányzati koordinálására.

A miniszterelnök többször is nulla toleranciát hirdetett a szélsőséges, fajgyűlölő megnyilvánulásokkal szemben. Ezért leszögezte, munkásságának elismerése mellett is határozottan vissza kell utasítania McCain – talán meggondolatlan – kijelentéseit.

 

Levelet írt McCain szenátornak Farkas Flórián

 

A teljes levelet itt olvashatják:

 

Tisztelt Szenátor Úr!

Mint Magyarország legnagyobb lélekszámú nemzetiségi kisebbségének, a cigányságnak a legnagyobb szervezetének, a Lungo Dromnak az elnöke, s mint az Országos Roma Önkormányzat leköszönt vezetője fordulok Önhöz.

Mint minden kisebbségben élő nemzetiség politikusa, én is vallom a békeszeretet nevében nagy előd-példaképeink, Gandhi és Martin Luther King tanításait, miszerint mindig kötelességünk felemelni szavunkat jogainkért, és mindig el kell utasítanunk az igaztalan vádakat, bárkivel kapcsolatban is fogalmazódnak meg ezek. E megfontolások ösztönöztek e levél megírására. Most, amikor szerte az Egyesült Államokban rasszista ellenes tüntetések zajlanak, és az afroamerikai közösségek mély felháborodásának lehet tanúja a világ, Magyarországon az amerikai budapesti nagykövet kinevezése kapcsán megfogalmazott szenátori álláspontja került a politikai viták középpontjába. Leginkább azon mondatai, amelyek szerint a magyar miniszterelnök „neonáci”, akitől félteni kell a magyar nemzet szuverenitását, s aki „Putyinnal bújik egy ágyba”.

 

Azt, hogy Ön, mint nagy tekintélyű politikusa hazájának, az amerikai érdekek szerint bírálja egy másik állam politikáját, természetesnek tartom. Ez következik abból a demokratikus rendszerből, amelynek alapelvei mentén országaink szövetségesek. Ugyanakkor pont ezen elvek mentén várható el az is, hogy más szuverén jogát, így Magyarországét is tiszteletben tartsa mindenki akkor, ha a szuverén pillanatnyi döntései nem minden esetben egyeznek meg a bírálók érdekeivel. A nemzeti szuverenitás kölcsönös tolerálásának szabálya ez. Az elmúlt hónapban e probléma mentén alakult ki vita kormányaink között. Magyarország külgazdasági útkeresése azonban nem témája mostani levelemnek. Hiszem, hogy szövetségesként minden vitás kérdés párbeszéddel rendezhető. Ugyanakkor a párbeszéd alapja: az okos beszéd kell, legyen! Minden felelős vitázó feladata pedig az, hogy nemzeti érdekeinek figyelembe vétele mentén megérteni akarja a másikat és a konfliktusokat ne mélyítse, hanem azokat feloldja. Ez a szövetségesek közötti konfliktusrendezés szabálya.


Tisztelt Szenátor Úr!

 

Ma a világ összes demokratikus államában a legnagyobb bírálat és egyben bélyeg egy politikussal szemben az, ha nácinak, vagy neonácinak nevezik őt. A politikailag súlytalan személyek minősítgetéseire nyilván soha nem érdemes válaszolni. Ám, Ön megbecsült hőse hazájának, pártjának, a Republikánus Pártnak befolyásos személyisége, ezért tartom fontosnak néhány tényről röviden tájékoztatni.

 

Előzetesen szögezzük le azon alapvetéseket, amelyekben minden bizonnyal egyet értünk. Náci, neonáci politika nem létezik fajelméleti diszkriminációk és antiszemitizmus nélkül. Így állítása, amely szerint a magyar miniszterelnök neonáci a ma létező legsúlyosabb vád, amivel Orbán Viktor miniszterelnököt illetheti. De vajon kellően tájékozódott-e a súlyos bélyeg kimondása előtt a magyar miniszterelnök kisebbségekhez, nemzetiségekhez fűződő viszonyáról, politikájáról?

Meggyőződésem szerint nem, ezért engedje meg, hogy mint a magyarországi legnagyobb kisebbség legnagyobb szervezetének elnöke ezúton tájékoztassam Önt e kérdésben.

1.Orbán Viktor első kormánya volt az, amelyik a kommunizmus áldozatainak emléknapja mellé a holokauszt áldozatainak emléknapját is törvénybe foglalta, amiről azóta is minden évben megemlékezünk Magyarországon.

2.A világon egyedül álló módon a roma társadalom felzárkózását a második Orbán-kormány miniszteriális szintre emelte, a kormányban önálló államtitkárt nevezett ki e feladat kormányzati koordinálására.

3.A miniszterelnök és az Országos Roma Önkormányzat elnöke 2011 májusában ugyancsak Európában és a világon is egyedül álló módon keretmegállapodást kötött arra vonatkozóan, hogy közösen kidolgozott programokban, a cigányság pozitív diszkriminációs lehetőségekkel képes legyen integrálódni a többségi társadalomban.

4.Orbán Viktor miniszterelnök jelölésére egész Európában mindössze egy roma származású európai parlamenti képviselő került a közel húszmilliós európai roma társadalomból Brüsszelbe 2009-2014 között. A miniszterelnök pártjának, a Fidesz-KDNP jelöltjének, Járóka Líviának a brüsszeli testület az „év EU képviselője” címet is odaítélték.

5.A kormány nemzetiségi-kisebbségi politikájára vonatkozóan a miniszterelnök zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal és rasszizmussal kapcsolatban, amit harmadik kormányzása kezdetén is megerősített az Országos Roma Önkormányzatnál tett látogatásakor.

6.A második Orbán-kormány idején önálló foglalkoztatási, oktatási, és ösztöndíj programok indultak a legszegényebbek és szegregáltak felzárkózása érdekében, amely programok egész Európában példaértékűek.

7.Magyarország Európai Uniós elnöksége idején, Orbán Viktor vezetése mellett fogadta el az Európai Parlament az „Európai Roma Stratégiát”, amelynek nemzeti végrehajtásában Magyarország a 28 tagállam közül az élen áll.

8.A miniszterelnök minden szélsőséges párt náci megszólalásaikor elsőként utasítja vissza ezeket. Így tett akkor is, amikor listázni akarták a zsidó származásúakat és izraeli állampolgárokat a magyar parlament szélsőséges képviselői, vagy amikor rasszista indíttatásból a romáknál jellemző nagyobb gyermekszületési rátát jelölték meg a romák társadalmi bajainak okaként. Orbán Viktor minden esetben leszögezte, ő és pártja nem tűri ezt a beszédet. Számára, mint keresztény ember számára a legszentebb dolog az élethez való jog, amely velünk születik, s mely által minden ember egyenlő. Szervezetünk ezért támogatja a miniszterelnök pártját és ezért fogadtam el felkérését miniszterelnöki biztosi munkára.

Szenátor Úr!

Nyilván a felsorolt tények nem egy náci, újnáci politikus cselekedetei, hanem egy olyan emberé, aki 1988-tól küzd a magyar nemzet szuverenitásáért és annak demokratikus berendezkedéséért. A hazai kisebbségek látják a miniszterelnök politikai törekvéseit és cselekedeteit a rasszizmus, antiszemitizmus visszaszorítására. Pártjában pedig állandó helyet biztosít kisebbségeknek. Egy náci, neonáci biztosít ilyet roma és zsidó származásúnak? Nyilván nem. Az okos beszéd tehát nem állíthatja a magyar miniszterelnökről, hogy neonáci. Márpedig a párbeszédhez, mint tisztáztuk, okos beszéd kell. Ezért Szenátor Úr politikai munkásságának elismerése mellett is, határozottan vissza kell, utasítsam – talán meggondolatlan – kijelentését.

Levelemet kérem, tekintse kinyújtott baráti kéznek, amely segíteni akar a szövetségesek között fennálló érdekviták tisztázásában, s remélem e baráti kezet álláspontjának nyilvános felül bírálatával elfogadja.

várva válaszát

 

Farkas Flórián

Lungo Drom elnök

országgyűlési képviselő