2022 May 18., Wednesday/Alexandra, Erik napja van. .

Keresés

Add meg amire keresni szeretnél!

Három képviselőt fosztott meg mandátumától az ORÖ közgyűlése
2015. 12. 07. 00:00

Három képviselőt fosztott meg mandátumától méltatlanság jogcímen az Országos Roma Önkormányzat hétfő reggel rendkívüli közgyűlésén. Az érintettek bírósághoz és a Kormányhivatalhoz fordulnak.

Méltatlanság okán, több képviselő mandátumának megszüntetése miatt rendkívüli közgyűlést hívott össze hétfőre Hegedüs István, az Országos Roma Önkormányzat elnöke. A zárt ülésen az ORÖ közgyűlése mindössze egyetlen napirendi pontot tárgyalt: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján méltatlanság és összeférhetetlenség jogcímén több képviselő mandátumának megfosztását terjesztették a közgyűlés elé.

 

Közgyűlés után

 

A rendkívüli ülésen a 47 fős testületből 44 képviselő volt jelen, és 22 igen, 21 nem és 1 tartózkodás mellett arról hoztak határozatot, hogy a Roma Polgárjogi Mozgalom képviselőcsoportjának egyik képviselőjét, Orbán Gyulát, valamint a Lungo Drom szeneiben mandátumot kapott Balog Pált és Tót Pált megfosztják mandátumuktól, mert nem szerepelnek a köztartozásmentes adózók adatbázisában.

 

 Hegedüs István elnök az ORÖ Dohány utcai székházában tartott zárt közgyűlést követően a RomNet-nek azt mondta: „a törvények megfelelően járt el” azzal, hogy megfosztották képviselőtársaikat mandátumuktól, mert mint fogalmazott, „Magyarország legnagyobb nemzeti kisebbségét nem képviselhetik  arra méltatlan emberek”.

 

Közölte, jogászokkal konzultálva terjesztette a közgyűlés elé a mandátumfosztásról szóló napirendi javaslatot, és állítása szerint a roma önkormányzat még június 30-án, a törvényi előírásoknak megfelelően méltatlansági vizsgálati eljárást indított, és erről az elnökként tájékoztatta a képviselőket is. Hegedüs István azt mondta, a vizsgálat eredményéről idén augusztus 8-án tartott közgyűlésen tájékoztatta a képviselőket, felhívva a figyelmet, hogy az érintetteknek 30 nap áll rendelkezésükre a jogsértés megszüntetetésére.  Az ORÖ elnöke hozzátette: a jogszabályok alapján azért terjeszttette a képviselők elé a mandátumok megszüntetésére vonatkozó javaslatát, mert az érintettek  amellett, hogy nem szerepelnek a köztartozásmentes adózók adatbázisában, hitelt érdemlően nem tudták bizonyítani, hogy  az állammal szemben nem áll fenn köztartozásuk.

 

Mint arról vasárnap beszámoltunk, információink szerint összesen 8 képviselő mandátumától való megfosztását tervezte az ORÖ, de végül csak négy képviselőről döntöttek.

 

Dancs Mihályt, az RPM képviselőcsoport és szervezet vezetőjét is méltatlanság jogcímén ki akarták zárni a közgyűlésből, és erről határozatot is hoztak, de a képviselő a mandátumának megfosztása után 5 perccel később bemutatta a Nemzeti Adó és Vámhivataltól lekért hivatalos dokumentumot, amely bizonyította, a képviselővel szemben nem állnak fenn a méltatlanságra vonatkozó feltételek, ezért a kizárásról szóló határozatot azonnal visszavonták.

 

Orbán Gyula köztatozása miatt szintén perben áll, így az erre vonatkozó hitelesített dokumentumot az ORÖ elnöke nem vette figyelmembe.

 

A RomNet úgy tudja, a másik két képviselőnek kommunális adója, szemétdíj-tartozása van a települési önkormányzata felé.

 

Dancs Mihály azt mondta: álláspontjuk szerint törvénytelen volt a közgyűlés döntése, mert személyi kérdésekről minősített többségben kellett volna döntést hozniuk, ezért a kormányhivatalnál és a bíróságnál fogják megtámadni a határozatot. „A törvényeket kicselezve, méltatlan viselkedéssel szégyent hoznak az önkormányzatra, ezért az RPM azt követeli, oszlassák fel az önkormányzat közgyűlését, mert nem tölti be a törvényben előírt, és  a társadalomtól elvárt szerepét” – jelentette ki Dancs Mihály.

 

Állítása szerint azért tartott rendkívüli közgyűlést Hegedüs István, mert az ORÖ-n belül nincs többsége, és ezt a rendkívüli közgyűlés szavazati is megmutatta, így a kizárást követő néhány hónapban, amíg új emberek kapnak mandátumot, könnyedén keresztül tudja vinni a képviselőkön az elnök az akaratát.

 

Balogh János, az MCF képviselőcsoport, és a roma szervezet elnöke a RomNet-nek azt mondta: a közgyűlésen felszólította az ORÖ elnökét, Hegedüs Istvánt, hogy mondjon le megbízatásáról, és a következő közgyűlésen be is nyújtják ellene a bizalmatlansági indítványt. Megjegyezte, már negyedik alkalommal hív össze az elnök „lehetetlen időpontra” rendkívüli közgyűlést csak azért, hogy az ellenzéki képviselők azon lehetőleg ne vegyenek részt, és a meghívót is éjjel, hétvégén küldik ki, hogy a testületi ülésre ne tudjanak felkészülni.

 

Balogh János azt mondta: Hegedüs István viszont a saját embereinek kizárását nem terjesztette a közgyűlés elé, pedig azoknak is vannak köztartozásai, így további öt emberrel szemben lehetet volna a méltatlanság okán mandátumfosztásról szóló határozatot hozni. Az MCF elnöke közölte: a következő közgyűlésen az érintettek neveit is nyilvánosságra hozzák.

 

Berényi László, a Lungo Drom képviselőcsoport vezetője is jelezte, az ülést törvénytelennek tartja, ezért megtámadják a hétfő reggel hozott határozatokat.

 

Makai István a Roma Polgári Tömörülés elnöke, aki nem vett részt a közgyűlésen, a RomNet-nek telefonon úgy nyilatkozott: Hegedüs István folyamatos törvénytelenségben tartotta az ORÖ-t, és a méltatlansági eljárást 2015. február 15-ig kellett volna lefolytatni, és erre miért december 7-én került sor, mert ezzel kapcsolatban az önkormányzat vezetése ésszerű magyarázatot nem tudott adni.

 

A roma önkormányt közgyűlése indulatoktól és kiabálásoktól sem volt menetes, mert az emeleti díszteremben tartott zárt ülésen történt hangzavar a székház aulájába is lehallatszott.

 

Hegedüs István az ellenzéki képviselők felvetéseire a RomNet-nek  az ülést követően telefonon úgy reagált: a törvényi kötelezettségének tett eleget azzal, hogy a méltatlansági eljárás lefolytatásában érintettek, és „sajnálja, hogy képviselőtársai méltatlanná váltak a magyarországi romák képviseletére”.

 

Az RPM kizárt képviselőjének helyére a roma szervezet jelölhet olyan embert, aki szerepelt a 2014-es országos nemzetiségi választásokon a szervezet jelöltjei között, míg a másik két képviselő esetében a Lungo Drom jelölhet képviselőt.

 

Hidvégi-B. Attila

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény erre vonatkozó rendelkezése:

A méltatlanság

107. § (1) Méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását,

a) akinek az állammal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi,

b) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét, és a bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette,

c) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek,

d) aki a valóságnak nem megfelelő vagyonnyilatkozatot tett.

(2) A képviselő köteles az (1) bekezdés b)-c) pontban foglaltakról, a jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve az (1) bekezdés a)-c) pontban foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet, közgyűlést, az illetékes választási bizottságot és a fővárosi és megyei kormányhivatalt.

(3) A nemzetiségi önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). A nemzetiségi önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél, közgyűlésnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet, közgyűlést és a fővárosi és megyei kormányhivatalt.

(4) A méltatlansági eljárásra egyebekben az összeférhetetlenségi eljárás szabályait kell alkalmazni.