2022 May 17., Tuesday/Paszkál napja van. .

Keresés

Add meg amire keresni szeretnél!

Az ÁSZ majdnem rendben találta az MCP kampányfinanszírozási elszámolását
2015. 04. 01. 00:00

Az ÁSZ szerint az MCP a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadásokra fordította a 300 millió forintos állami támogatást, de néhány számlát hibásnak talált, ezért eljárást kezdeményez.

Az Állami számvevőszék nyilvánosságra hozott részletese magállapításai alapján az MCP összesen 298 millió 500 ezer Ft támogatást kapott a központi költségvetősből, melyet egy összegben, 2014. március 12-én folyósította az MCP pénzforgalmi számlájára, és azt a párt a választások napjáig, 2014. április 6-ig teljes egészében el is költötte.  

 

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint az MCP 61 jelölttel indult a 2014-es országgyűlési választásokon, és az egyéni választókerületekben összesen  9.030 (0.18 %), országos listán pedig 8.810 (0.17%) szavazatot ért el.

 

Mivel a párt mandátumot az országgyűlési választásokon nem szerzett, egyéni képviselő-jelöltjei közül pedig senki nem ért el 2 százaléknál nagyobb eredményt, az egyéni jelölteknek juttatott személyenként egymillió forintos költségvetési támogatást a jelölteknek vissza kell fizetniük a Magyar Államkincstárba. Mivel a 61 induló jelölt egyike sem mondott le a párt javára, és 50 jelölt igénybe vette a támogatást, ha határidőig nem fizetik meg az adott összeget, azt adók módjára behajtják.

 

Az Ász vizsgálata alapján az Együtt 2014 Párt, az Új Dimenzió Párt és az Új Magyarország Párt esetében költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett.. Nyolc másik pártnál - Együtt 2014 Párt, Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt, Magyarországi Cigánypárt, Összefogás Párt, Seres Mária Szövetségesei, Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja és a Zöldek Pártja esetében - az ÁSZ rendelkezésére bocsátott adatok hiányossága miatt nem volt megállapítható, hogy a jelöltenkénti ötmillió forintos kampánylimitet betartották-e. Ezt az ÁSZ ugyancsak jelezte az ügyészségnek.

 

A rendőrség tavaly március végétől nyomozást folytat választási csalási ügyben, köztük a Magyarországi Cigánypárt ellen is, mert a több feljelentés szerint tíz kisebb, a választáson indult, és indulni akart párt egymás között adták-vették a jelölők adatait tartalmazó, fénymásolt ajánlóíveket.

 

Hidvégi-B. Attila


Az Állami Számvevőszék nyilvánosságra hozott részletes megállapítása a Magyarországi Cigánypárt vizsgálatáról

 

Magyarországi Cigánypárt

 

7 .1. Az egyéni jelöltek lemondásából származó költségvetési támogatós felhasználásának szabályszerűsége.

 

Az MCP 61 fő egyéni jelöltjéből egyetlen jelölt sem mondott le az MCP javára a jelöltenkénti 1000,0 ezer Ft összegű támogatásról, amelyre tekintettel az MCP a Kftv. 2/A. § (1) bekezdése alapján nem részesült támogatásban. 50 fő egyéni jelölt igénybe vette a Kftv. 1. §-a szerinti, jelöltenkénti 1000,0 ezer Ft összegű támogatást. 11 fő egyéni jelölt nem vette igénybe, és nem mondott le a támogatásról az MCP javára.

 

7 .2. A pártlista alapján biztosított költségvetési támogatós felhasználásának szabályszerűsége 7

 

Az MCP a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján a Kftv. 3. § (1) bekezdése szerinti, központi költségvetésből juttatott támogatást a Kftv. 6. § (1) bekezdésének megfelelően választási kampányidőszak alatt, a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozására fordította. A Kincstár a Kftv. 3. § (1) bekezdése alapján 298 500,0 ezer Ft támogatást egy összegben 2014. március 12-én folyósította az MCP pénzforgalmi számlájára, amelynek az MCP a teljes összegét felhasználta.

 

A felhasználást alátámasztó számlák, bizonylatok alaki és tartalmi kellékei a Számv. tv. 167. §-ában és az Áfa tv. 169. §-ában előírtaknak az alábbi kivételekkel megfeleltek. Az alábbi esetekben a bizonylatok adatai a Számv. tv. 165. § (2) bekezdése ellenére kerültek rögzítésre a számviteli nyilvántartásban. Az YK2EB3630940 számú számlán - az Áfa tv. 169. § e) pontja - az MCP neve és címe nem pontosan került feltüntetésre. Az Lj9SA2495464 számú számlán - az Áfa tv. 169. d) pont dc) alpontja ellenére - nem szerepel az MCP adószáma. A 314000133 számú számla (0,7 ezer Ft) nem az MCP nevére szólt, továbbá a 41953 és az 140569/005 számú nyugtához (összesen 5,4 ezer Ft) nem állt rendelkezésre az Áfa tv. és a Számv. tv. előírásainak megfelelő számviteli bizonylat. A 44. és a 22. számú kiküldetési rendelvényen és a kapcsolódó dokumentumokon - a Számv. tv. 167. § (1) bekezdés j) pontja alapján az Szja tv. 3. § 83. pontjában foglaltak ellenére - nem volt feltüntetve a magánszemély adóazonosító jele.

 

Az MCP a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját a Magyar Közlöny 2014. július 18-án megjelent Hivatalos Értesítője 36. számában, 2014. május 19-ei dátummal hozta nyilvánosságra.

 

7.3. A választási kampány kiadásaira vonatkozó korlátozás betartásának szabályszerűsége

 

Az MCP-re és annak jelöltjeire együttesen vonatkozó, a Kftv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jelöltenkénti ötmillió forintos értékhatár betartása nem volt megállapítható. Az értékhatár betartásának ellenőrzése nem volt biztosított, mert az MCP 61 egyéni jelöltjéből 23 fő kampányfinanszírozásra fordított forrásairól és kiadásairól nem állt rendelkezésre adat.

 

7 .4. A Párt tv.-ben meghatározott korlátozások betartása a kampánytevékenységek forrásai tekintetében

 

Az MCP a Párt tv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott forrásokat vette igénybe a választási kampányidőszak alatt, a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozására. A központi költségvetésből jutatott támogatáson kívül magyar állampolgár természetes személy vagyoni hozzájárulásából 0,6 ezer Ft összeget használtak fel kampánycélú kiadásokra.

 

Az MCP a Párt tv. 4. § (2)-(3) bekezdései szerinti, jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, más államtól, külföldi szervezettől, nem magyar állampolgár természetes személytől származó vagyoni hozzájárulást, névtelen adományt és 2013. évről áthozott forrást kampánycélra nem vett igénybe. A politikai hirdetésre vonatkozó egy számla és az ÁSZ részére a Ve. 148. § (2) és (4) bekezdése alapján megküldött árjegyzék és tájékoztató körében az ellenőrzés azt tapasztalta, hogy a politikai hirdetésről szóló számla adatai nem voltak beazonosíthatóak az árjegyzék adataival, és a tájékoztatóban a politikai hirdetés nem szerepelt. Ezen eltérésekért a számlakibocsátók (sajtótermékek kiadói) a felelősek. Az eltérések nem befolyásolták a választási kampányra fordított pénzeszközök felhasználásának minő­sítését.

 

Múltidézésként az MCP néhány kampányvideója: