HÍRDETÉS


HÍREINK
vissza

Segítségnyújtás a kárpátaljai magyar közösségnek

betűméret csökkentése betűméret növelése
 
2018 November 23    Forrás: RomNetgaléria megtekintése


Ez a cikk archív

Kárpátalja legnagyobb magyar lakta településére, Nagydobronyba vitt segítséget Mága Zoltán hegedűművész. 100 templomi jótékonysági koncertsorozatának keretében így nyújtott támogatást a református egyházközösség által működtetett gyermekotthonnak és anyagi hozzájárulással is segítette a nyáron felgyújtott helybéli imaház és óvoda újjáépítését. A zsúfolásig megtelt nagydobronyi református templomban tartott jótékonysági koncerten a Prima Primissima-díjas hegedűművész és Bajkai István országgyűlési képviselő, a koncert fővédnöke, bejelentette, magánadományként ötmillió forinttal támogatják a két intézmény újjáépítését.

Hirdetmény

Kárpátalja rég nem látott olyan összefogást és szeretetet, amely Nagydobronyban volt tapasztalható a Mága Zoltán nevével szervezett koncerttel kapcsolatban. A néhány nappal korában meghirdetett rendezvényre és látogatásra a gyermekotthonban gondozott gyermekek, a település lakosai és a roma közösségek is készültek. Az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon összes neveltje, közel 70 gyermek egy műsorral várta a hegedűművészt és a delegáció tagjait, Bajkai István országgyűlési képviselőt, Lomnici Zoltánt, a Legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. A hegedűművész cipőket, csokoládét vitt az egyházi fenntartású intézményben nevelt, családból kiemelt, sérült és árva gyermekeknek.

 

Nagydobrony

 

Mága Zoltán az adományok átadása után Nagydobrony romák lakta településrészére látogatott, ahol 2018. július 15-én hajnalban, feltehetően szándékos gyújtogatás miatt leégett a református imaház és a hozzá tartozó óvoda. A helyi közösség több száz tagja a magyar és a cigány himnusszal és egy népdallal fogadta a segítséget vivő hegedűművészt, aki 300 roma gyermeknek adományozott cipőket és iskolatáskákat, a két intézmény felújításához ígért támogatása mellett. A hegedűművész emlékeztetett, hogy a Kárpát-medence legnagyobb ökumenikus jótékonysági missziójának 2018. augusztus 21-én, a Szent István-bazilika előtti téren tartott ünnepi díszelőadásán gyűjtött teljes bevételt a kárpátaljai magyar közösség és ezer hátrányos helyzetű gyermek iskolakezdésének segítésére fordítja. Emlékeztetett, a Magyar Református Szereteteszoégálat által indított adománygyűjtésnek köszönhetően hamarosan teljesen újjáépül a megsemmisült két intézmény és ehhez a kezdeményhez Ő maga is csatlakozott. „Számomra az élet, a család biztonsága, Isten szeretete és a tudás elsajátítása a legfontosabb érték és feladat a világon, éppen ezért a hitéletet és a lelket, valamint a felebaráti szeretetből fakadó tenni akarást is erősítő templomi koncertsorozatom a legjobb összekötő kapocs, hogy a tragikus sorsú nagydobronyi magyar közösséget megsegítsem” - fogalmazott a Pro Caritate-díjjal is kitüntetett hegedűművész, aki segítségnyújtást a határon túli magyarság melletti szolidaritásnak, az erőszak és a rasszizmus elleni kiállásának is tekinti.

 

Bajkai István országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a határon túl élő magyar közöség 100 éve naponta küzd a magyarsága megmaradásért, őrzik identitásukat és a külhoni magyarság számára a kormány is minden segítséget meg fog adni ahhoz, hogy erősítse az együvé tartozást. A határainkon túl élő magyarságnak, az egységes magyar nemzetnek a romák is a részei, - hangsúlyozta az országgyűlési képviselő, aki még a nyár folyamán elsőként csatlakozott Mága Zoltán felhívásához.

 

Nagydobrony 1

 

Kolozsy András, a nagydobronyi református egyházközösség lelkésze arról beszélt, a leégett imaház és óvoda újjáépítése reményt ad a helyi roma közöségnek. Hozzátette, a településen eddig végzett másfél évtizedes szolgálata is azt bizonyítja, hogy az integrációban, az identitás megőrzésében, a kisgyermeknek az életre való felkészítésében pótolhatatlan szerepet tölt be az óvoda, és a hitélet gyakorlásával társadalmi béke, és összefogás valósul meg.

 

A nagydobronyi református templomban Mága Zoltán és a Budapesti Primarius Szimfonikus Kamarazenekar egy jótékonysági hangversenyt is adott a 100 templomi koncertsorozata részeként. A jótékonysági misszió 20. állomásán olyan nagy volt az érdeklődés, hogy az 1700 férőhelyes templomba több mint 2500 ember zsúfolódott be, és a zúgó vastapssal köszöntötték a hegedűművészt.

 

Mága Zoltán és a Bajkai István, a jótékonysági koncert fővédnöke a koncerten bejelentette, magánadományukként ötmillió forinttal segítik az imaház és az óvoda újjáépítését és az adományt jelképező csekket a templomban át is nyújtották Kolozsy András nagydobronyi lekésznek.

 

A Prima Primissima-díjjal is kitüntetett hegedűművész másodszor útjára indított ökumenikus jótékonysági missziója keretében a hátrányos helyzetben élőknek, a nagycsaládosoknak, beteg gyermekeknek, kórházaknak, tehetséges fiataloknak, iskoláknak nyújt segítséget, és templomok felújítását is segíteni kívánja. Az eddigi húsz állomáson több mint 30 ezer ember vett részt, és közel 50 millió forint értékben nyújtottak segítséget bajba jutott embereknek, erdélyi, és magyarországi közösségeknek. Az első ökumenikus karitatív misszióját Mága Zoltán 2009. augusztus 18-án, Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek áldásával a Szent István-bazilikából indította útjára, és a 100. jubileumi előadást pedig két évvel később, 2011. augusztus 21-én tartotta a bazilika előtt, a Szent István téren. Az akkori misszió során Erdélyben, Felvidéken, a Vajdaságban, és Magyarország legnagyobb templomaiban és zsinagógáiban sok tízezer ember vett részt koncertjein, és több mint százmillió forint adományt gyűjtöttek össze és juttattak el a rászorulóknak. A karitatív missziójának híre eljutott a Vatikánba is, ahol XVI. Benedek pápa audiencián fogadta Mága Zoltánt 2011. szeptember 28-án. A Hangok és Harangok címmel indított, és azóta már telkesített újabb jótékonysági koncertsorozatával mintegy 100 millió forint értékben, több mint 10 ezer embernek nyújtott konkrét segítséget, és 2017 áprilisában a Vatikánban Ferenc pápa is fogadta, és apostoli áldásban részesítette a hegedűművészt.

 

Nagydobrony 2

 

Közel két évtizede újságíróként szemlélője, és sokszor aktív részese vagyok a közéletnek, és közvetlen közelről látok ügyeket, eseményeket, és sokszor magam is formálni, alakítani tudok történéseket. Törekedtem arra, hogy ne pusztán egyszerű krónikásként legyek jelen eseményeknél, vagy álljak ügyek mellé, hanem felhasználjam lehetőségeimet, nevemet, befolyásomat ahhoz, hogy segítséget nyújtsak, és ezzel pozitív irányba tudjam előmozdítani mindazt, ami a jövőt jelenti, és hathatós segítséget adhat közösségeknek, vagy az egész országnak. Annak a magyar nemzetnek, amelyhez mindannyian tartozunk. Mindig öröm és büszkeség olyan ügyek részesévé válni, olyan ügyeket előidézni, amelyek hosszú évekre, évtizedekre meghatározók, és példamutatók lehetnek mindannyiunk számára. Olyan emberekkel összefogni, akik hitelességükkel, tenni akarásukkal példát mutatnak mindenkinek.

 

Hittel lehet olyan ember, országvezető politikus, közszereplő mellé állni, aki meggyőződéséből fakadóan jelenti ki, hogy a határon túli magyarságnak, az egységes magyar nemzetnek a romák is szerves részei, és eszébe nem jutna feltenni azt a kérdést, dilemmát, hogy el kell dönteni, hogy a külhoni magyarajkú cigány közösség „tehertétel, vagy erőforrás-e” az anyaország számára.

 

Nagydobrony 3

 

Sokszor elkeseredek, mert eredménytelennek tartom azt a küzdelmet, amit folytatok, és úgy érzem, elfogyott az erő, a lelkesedés a sikertelenség és a közöny miatt. Azonban mindig vannak olyan pillanatok, történések, amelyek erőt adnak, feltöltenek, hogy megújulva, emelt fővel folytassuk munkánkat. Most is így érzek. Kárpátalján, Nagydobronyban olyan összefogást és szeretetet tapasztaltam, amire nagy szükség lenne Magyarországon, minden egyes településen, a teljes Kárpát-medencében. Romák és nem romák együtt, közösen, együvé tartozva élik meg identitásukat. Szívszorító, amikor szegényes ruhájú, maszatos arcú cigánygyerekek csillogó szemekkel, mosolygó arccal éneklik a magyar és a cigány himnuszt, a népdalt, demonstrálva azt, hogy egy emberben, egy fejlődő lélekben milyen szépen megférhet e kettősség, és hogy nem szegényebbek, hanem sokkal gazdagabbak lehetünk attól, ha nem a megosztásra, a megkülönböztető üres szónoklatokra figyelünk.
Büszkeség volt ott lennem Nagydobronyban és megtapasztalnom azt az összefogást és szeretetet, ami körbe öleli az ott élő magyarokat. Javaslatomra Mága Zoltán hegedűművész a kárpátaljai magyarajkú roma közösség hitéletét és jövőjét segítve nemcsak adomány cipőket, táskákat vitt Nagydobronyba, hanem konkrét segítséget, hogy újjáépülhessen a felgyújtott református imaház, és a 60 cigány kisgyermek nevelését segítő óvoda. Jó döntés volt, hogy javaslatomra Mága Zoltan felkarolta ezt az ügyet, így segítségünk egyértelmű kiállás a határon túli magyarság mellett, és az összefogással a rasszizmus és az erőszak ellen is felléphetünk.

 

Joggal lehet büszke minden magyar Bajkai István képviselőre is, aki elsőként csatlakozott az újjáépítési akcióhoz, és saját anyagi hozzájárulásával is segíti, hogy a nagydobronyi romák visszakaphassák intézményeiket, és gyakorolhassák hitéletüket, segítve a roma kisgyerekek életre nevelését, fejlődését. Nem a politikai érdekei, népszerűségének növelése érdekében, hanem azért, mert szívügyének tekinti a romák megsegítését. Ezt bizonyítja az is, hogy sok-sok éve segíti a fővárosi roma zenészeket, közösségeket, intézményeket, a kultúránkat hirdető cigány zenekarok működését.

 

Köszönettel tartozunk Kolozsy Andrásnak, a nagydobronyi református egyházközösség lelkészének is, aki másfél évtizede minden egyes nap ott van a közösségben, és nem csak lelki vígaszt ad, hanem konkrét segítséget is nyújt a romáknak és nem romáknak!

 

Még egyszer: életem egyik legszebb pillanata és legjobb napja volt az, amit Kárpátalján, Nagydobronyban tapasztaltam, megéltem, és ez valóban erőt és hitet ad ahhoz, hogy hangoztassam: van még remény, nincs minden veszve!

 

Köszönet a nagydobronyiaknak a szeretetteljes fogadtatásáért, és kiemelt külön köszönet Váradi Sándornak a fotókért!

 

Hidvégi-B. Attila

 

 Hirdetmény

vissza az oldal tetejére

PROGRAMAJÁNLÓ
Előző hónap 2020 Május   Következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Aktuális: 

Nincs esemény

HÍRDETÉS


EGY ÉVE TÖRTÉNT
  • Fütyülő szökőkutakat csinálnak, miközben 200 méterrel arrébb nincs víz a cigánytelepen

  • Fütyülő szökőkutakat csinálnak, miközben 200 méterrel arrébb nincs víz a cigánytelepen

  • A Besh o droM húsz évét ünnepli a Kobuci Kertben

  • Ferenc pápa a balázsfalvi romáknak: Az egyházban mindenkinek van helye

  • Ferenc pápa az egyház nevében bocsánatot kért a roma közösségtőlCÍMKE FELHŐ
KI KICSODA?

SZAVAZÁS

Oszlassa-e fel magát azonnal az Országos Roma Önkormányzatot?


KÖVESSEN MINKET ONLINE
KÉPGALÉRIA
 PARTNEREINK:

  • 100 Tagú Cigányzenekar    Phiren Amenca    Parno Graszt