HÍRDETÉS


HÍREINK
vissza

Az érpataki modell elleni tiltakozó beadvány

betűméret csökkentése betűméret növelése
 
2016 Március 01    Forrás: romnet-HBA


Ez a cikk archív

Az érpataki modellel és közelmúltban zajló tiszavasvári üggyel kapcsolatban a köztársasági elnökhöz fordult beadvánnyal Horváth Ferenc és Villás Lajos nyugalmazott rendőrtisztek. A Roma Rendőrök Országos Egyesületének vezetői arra kérik az állampolgárokat, akik csatlakozni szeretnének kezdeményezésükhöz akár magánszemélyként, akár szervezetük nevében, a letöltött dokumentumot aláírásukkal ellátva, kizárólag postai úton juttassák el dr. Horváth Ferenc 1325 Budapest, Pf. 263 címre. A dokumentumokat a Facebook oldalon a Villas&Horvath nyilvános csoport oldaláról, a https://www.facebook.com/groups/588180508005989/ linken letölthetik. 

Hirdetmény

 

 

BEADVÁNY

 

 

Dr. Áder János Úr Részére!

Köztársasági elnök

 

Sándor-palota, 1014 Budapest, Szent György tér 1–2.
Levélcím: 1536 Budapest, Pf. 227

 

Tisztelt Áder János Köztársasági Elnök Úr!

 

Alulírottak, Villás Lajos (...),

és dr. Horváth Ferenc (…) alatti lakosok,

 

(Levélcímünk: 1325 Budapest, Pf. 263.)

 

az alábbi beadványt terjesztjük be:

 

I.

 

Tisztelettel kérjük, hogy beadványunk és mellékletei áttekintése, értelmezése után megvizsgáltatni szíveskedjen a Magyarországon elhíresült, úgynevezett „érpataki modell” demokratikus jogrendünkhöz való viszonyát! Kérjük, hogy külön kiemelt figyelmet fordítson az érpataki emberek életviszonyaira, a Tiszavasvárin jelenleg is zajló közállapotokra, ahol ma is folyamatban van a cigányok által sűrűn lakott településrészek éjjel-nappal történő bejárása, a cigányok zaklatása azok részéről, akik elkötelezett hívei az érpataki modellnek, azok részéről, akik „közösségrendező fontharcos államférfiaknak” nevezik magukat!

 

Hivatkozva Magyarország hatályos Alaptörvénye 9. cikkének (1) bekezdésére, mely szerint Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, tisztelettel felhívjuk, hogy teljesítse kötelességét! Fejezze ki az érpataki modellel szembeni rosszallását, védje meg azokat a polgárokat, akik ki vannak téve Orosz Mihály Zoltán és társai demokráciaellenes zaklatásának!

 

Hozza Magyarország polgárainak tudomására, hogy a demokratikus államberendezkedés elvei- és jogelvei védenek minden magyar állampolgárt, de különösen az érdekérvényesítő képességgel nem rendelkező mélyszegénységben élő embereket (közöttük a cigányokat) attól a civil alapon szervezett agressziótól, amit az érpataki modell képvisel!

 

Ezt Várjuk el Magyarország Köztársasági Elnökétől!

 

Véleményünk szerint;

 

Az érpataki modellnek nevezett, Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármester nevével fémjelzett (a Jobbik Magyarország Párt és Mozgalom által politikailag támogatott) elgondolás, gyakorlati megvalósításában veszélyezteti a nemzet egységét, az államszervezet demokratikus működését. Alkalmas arra, hogy a településeken érintetteket zaklatásnak kitéve, velük szemben a joggal visszaélve, kényszer és fenyegetés alkalmazásától sem riadva vissza, a fasizmus totalitáriusságára, vagy a kommunista korszak önkényére történő hasonlatossággal megalázzanak, majd félelmüket kihasználva irányítsanak gyenge érdekérvényesítő képességű, kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket (főként cigányokat), önkormányzati segédlettel, uralmi pozícióból.

 

Ez a modell a „rendszerváltozással bevezetett nihilista és anarchista neo-liberális ideológia hegemonisztikus elterjesztése által megteremtett” társadalmi káosznak nevezi a fennálló társadalmi rendet, melyet az emberi züllöttség és mélyszegénység (olvasatukban mélyigénytelenség) jellemez, aminek felszámolása érdekében közösségrendező civil frontharcosokra van szükség, akik az illetékes állami szervektől és hatóságoktól majd kikényszerítik a rendeltetésszerű jogalkalmazást (konkrétan boldog-boldogtalant feljelentenek), ha ők úgy ítélik meg, hogy államhatalmi jogsértés történt. Foglakozni kívánnak a hatóságok helyett gyermek- és ifjúságvédelemmel, a környezetvédelemmel és bizony van cigánystratégiájuk is, ami leírásában más, mint gyakorlatában, amikor is ezek a frontharcos államférfiak járják a cigánytelepeket, terepszínű ruháikban, rúdlámpával és napszemüveggel felszerelkezve és zaklatják az ott élőket! (az érpataki modell letöltött változatát I/A szám alatt.)

 

II.

 

Orosz Mihály Zoltán különböző ügyeiben több alkalommal is állást foglaltunk! Konkrét intézkedésre azonban nekünk nem sikerült rábírni sem a Belügyminisztériumot, sem pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt. Tudomásunk szerint törvényességi felügyeleti eljárást soha nem indítottak Érpatak önkormányzata ellen! Ha Magyarország miniszterelnökéhez fordulnánk közjogi segítségért, őt érhetné az a vád, hogy hatalmon lévő kormánypárti képviselőként elfogult az ellenzékkel szemben. Így arra következtetés jutottunk, hogy az érpataki modell már kinőtte magát annyira, hogy az államszervezet működése felett őrködő legfőbb közjogi méltóság is foglalkozzon a jelenséggel.

 

2012. november 12-én megjelent egy felhívása Orosz Mihály polgármesternek, melyet sérelmesnek, megalázónak és jogellenesnek ítéltünk meg, ezért a belügyminiszternek írtunk levelet. A 2013. január 4-ei válasz semmitmondó volt. Az áttétel jogintézményét nem alkalmazták, a törvényességi felügyeletre jog- és hatáskörrel rendelkező szervet az érpataki önkormányzat működésével kapcsolatban nem keresték meg. (a felhívást és a levelünkre küldött választ az 1. sz. mellékletként csatoljuk)

 

2015. év május 13-án a sérelmeztük, hogy Orosz Mihály jelmezben, zászlókkal a háta mögött, gyermekekkel körbevéve – olykor magát alpári módon kifejezve – politikai szónoklatot tartott egy iskolában. (Mint megtudtuk, ez a Geszterédi Árpád Fejedelem Általános Iskola Szent István Hagyományőrző Tagiskolája volt, címe: 4245 Érpatak Béke u. 27.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal úgy ítélte meg, hogy nekik ezzel nincs dolguk - a törvényességi felügyeleti eljárás megint elmaradt -, és a választ a KLIKK-től kaptuk meg 2015. június 05-én.  


Ez a válasz tartalma szerint csak arra utalt, hogy az ingatlan Érpatak tulajdonában van, és csak tanítás nélküli napokon, továbbá tanítási időn kívül biztosítanak lehetőséget az ilyen programokra, mert nincs más nagyobb használható közösségi tér a lakosságnak és a civil szervezeteknek. Ha gyermek is jelen voltak, csak szülői beleegyezéssel és semmiképpen sem az iskola szervezésében valósulhatott meg. Nem gondoljuk, hogy kikérték volna a szülők beleegyezését a polgármester programjához. (a videót, a panaszt, a választ 2. sz. mellékletként csatoljuk)

 

III.

 

Mélységes aggodalommal figyeljük a tiszavasvári folyamatokat!

 

Tiszavasvári Önkormányzata 2016. február 15-én, a 13. sz. előterjesztésében – melynek előadója dr. Fülöp Erik polgármester volt –, Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Becsület Légiója Egyesület közötti együttműködési megállapodás megkötése tárgyában (is) tartott ülést. A képviselő testület többségi szavazattal elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, és azóta tudomásunk szerint, az együttműködési megállapodás is aláírásra került a felek között.

Ezzel a megállapodással kapcsolatban az alábbi felszólamlást kívánjuk tenni:

 

Előrebocsájtjuk, hogy Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármester „érpataki modelljét” mi a demokrácia megcsúfolásának tartjuk, melyet a hatalmi politika eltűr! Amennyiben hinni lehet az érpatai modellt népszerűsítő honlapnak (http://erpatakimodell.hu), Alsózsolca, Cegléd, Eger, Gyöngyös, Hajdúdorog, Hejőszalonta, Jászberény, Konyár, Nagykáta, Mezőkövesd, Miskolc, Onga, Ózd, Sajóbábony, Szombathely és Tata hasonlóan érintett a „civil rendcsinálók” – „Az organikus közösségszervezés komplex társadalmi integrációs rendszerének” nevezett program gyakorlati megvalósításában. Véleményünk szerint az „érpatai modell” egy, az emberek megalázására alkalmas, joggal való visszaélések tömege, melynek szellemiségével a Belügyminisztérium sem ért egyet azonban, de amíg bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja nem merül fel az alkalmazókkal szemben, addig a közigazgatás nem tesz intézkedéseket, eltűri ezt a fajta bánásmódot a polgáraival szemben. Mi ezt nem tartjuk helyesnek!

 

Megtekintve a különböző tárgyban készült és nyilvánosságra hozott videofelvételeket, az az álláspontunk, hogy Tiszavasvári képviselő testülete a „jobbikos” érzelmű képviselőivel, pártpolitikai nyomásra hozott egy olyan döntést, amely több szempontból is sérti a magyar jogrendet!

 

1.)   Az önkormányzat egy olyan egyesülettel kötött megállapodást, mely megállapodás anyagi vonzatait nem írják körül, csak utalnak arra, hogy eszközrendszert biztosítanak az érpataki székhelyű egyesületnek. Egy olyan egyesületnek, mely köznyilvános adatai szerint valós tevékenységet egyesületi forrásból nem végez, pénzügyi beszámolói nullásak, adószáma törlésre került. (A civil szervezetek nyilvántartásában ezen tényt ellenőrizni lehet. (a 3. sz. mellékletben a birosag.hu oldalról, a civil szervezetek nyilvántartásából a letöltött anyagokat csatoljuk)

 

2.)   Tudomásunk szerint Orosz Mihály Zoltán ellen közokirat-hamisítás bűntette miatt büntetőeljárás van folyamatban. Az együttműködési megállapodást aláíró fél tárgybani hitelessége megkérdőjelezhető. Ismerjük az ártatlanság vélelmét, mint jogelvet, azonban mi a garancia arra, hogy az önkormányzat felbontja a megállapodást, ha Oroszt jogerősen elítélik? Egy megválasztott képviselőtestületnek éppen egy ilyen emberrel kell megállapodnia információáramlásról, adattovábbításról, megfigyelésről, rendvédelmi, rendészeti közreműködésről?

 

3.)    A birtokunkba került együttműködési megállapodás tervezet implicite felhatalmazást ad arra, hogy a fent körülírt egyesület jogosulatlan közbiztonsági tevékenységet végezzen, és az önkormányzat ezt a tevékenységet a megbízó státusából szervezze. (A jogosulatlan közbiztonsági tevékenység szabálysértés, melyet a 2012. évi II. törvény 171.§, a szervezése pedig vétség, melyet a 2012. évi C. törvény 352.§-a ír körül jelzett törvényi tényállásokban)  A megállapodás felhatalmazást ad arra is, hogy egyes állami, önkormányzati jog- és hatásköröket vagy azok egy részét jogosulatlanul delegálják egy civil szervezetnek. Olyan feladat-meghatározásokat is olvashatunk, melyekhez egy állami- közigazgatási szervnek bírói engedélyre lenne szüksége. Nehéz értelmezni például, hogy mit jelent a civil szervezet által a cigányok megfigyelése! A mi olvasatunkban ez nem más, mint a cigány lakosság folyamatos zaklatására vonatkozó rejtett utalás. Álláspontunk szerint vissza fognak élni a származásra vonatkozó szenzitív adatokkal is.  (a 13. sz. 2016. február 15-én megvitatott előterjesztést, és a birtokunkba került megállapodás- tervezetet 4. sz. mellékletként csatoljuk)

 

A jogosulatlan közbiztonsági tevékenység végzésével és szervezésével kapcsolatban fontosnak tartjuk leírni az alábbiakat:

 

Ezen tényállások jogalkotói akaratra kerültek be a jogrendünkbe, mégpedig azért, mert nem hatósági személyek – politikai okokból, kvázi hatósági jogkörök letéteményeseiként – visszaéltek jogaikkal, és több településen a 2011. évet megelőzően foglyul ejtették a települések cigány lakosságát a saját élőhelyükön. Napszemüveges, rúdlámpás, fekete ruhába öltözött, idegen településről érkezett „jobbikos” érzelmű polgárőrök napokon át körbevették a cigányok által lakott településrészeket, napokon át mindenféle indok nélkül követték a cigány családok, cigány gyermekek mozgását, zaklatva őket a mindennapi életvitelükben (például Gyöngyöspatán, Tatárszentgyörgyön). Ehhez a tevékenységhez kapcsolódva a megfélemlítés erősítésére betiltott szervezetbe tartozó magyar gárdások és nyilvántartott civil szervezet nélküli szabadcsapatok csatlakoztak a települések cigányainak zaklatásához.

 

Ehhez képest pártállami módszereket idéző, besúgói, segédrendőri szerepekre hasonlító alanyokkal és eszközökkel, önkormányzati és pártpolitikai segédlettel, a YouTube videómegosztó portálon tárgybani szereplő Volner János országgyűlési képviselő, Zagyva György Gyula volt országgyűlési képviselő, dr. Fülöp Erik polgármester és Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármester, a Becsület Légiója elnevezésű egyesület elnökének megnyilvánulásaiból számunkra egyértelmű, hogy újra a cigány közösségek „megrendszabályozása”, „megregulázása” a kimondott cél. (a videókat rögzítettük CD-re, 5. sz. melléletként csatoljuk)


Ezzel az önként vállalt civil feladattal pedig együtt jár, hogy életvitelükben folyamatos zaklatásnak fogják kitenni a nincstelen tiszavasvári cigányokat (és más települések szegénységben élő cigány származású lakóit is), ha senki nem szab gátat az érpataki modell terjedésének. Sérteni fogják az emberek magánszféráját, ezzel is provokálva a cigányokat, a nincsteleneket, hogy jogellenes cselekményt kövessenek el a Becsület Légiója tagjainak valamelyikével szemben.

Oroszék állandóan a cigányok lakta részen fognak járőrözni, megfigyelni, zaklatni embereket (akárcsak a feloszlatott Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület tette ezt Tatárszentgyörgyön). A hatóságokat állampolgári bejelentéseik alapján – hivatkozva az együttműködési megállapodásra is –, folyamatosan intézkedésekre fogják kényszeríteni (a hatóság tagjait akár feljelentésekkel is fenyegetni intézkedés elmulasztása okán), figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a hatóságoknak sok esetben sok egyéb feladata is van. Teszik ezt olyan civil személyek, akik nem is Tiszavasvárin élnek, azon a településen idegenek, úgy, hogy szakmai hozzáértésüket, emberi hozzáállásukat senki nem vizsgálta.

 

IV.

 

Tisztelt Áder János Köztársasági Elnök Úr!

 

Nem célunk egyetlen bűnöző életmódot folytató vagy bűnt elkövető cigány származású magyar állampolgár beadványunkkal történő bármiféle védelme! Azonban azt gondoljuk, hogy a folyamatosan megújuló állami- és önkormányzati szervek, szervezetek, hatóságok  jog- és hatásköri feladatmegosztáson alapuló feladata az állampolgárok életviszonyainak normák általi szabályozása, a szabályok betartatása – nem pedig hozzá nem értő, olykor arrogáns civileké.

 

A civil szervezetek bevonása az állami- önkormányzati feladatok ellátásába ugyan segítő szándékkal lehetséges, az általunk körülírt helyzetben azonban egyáltalán nem erről van szó.

 

Tiszavasvári önkormányzatának döntése nem a segítő szándékot tükrözi vissza, nem a helyiek lakhatási, gyermek- és ifjúságvédelmi vagy más helyi problémáinak megoldását irányozza elő. Sokkal inkább egy diktatórikus, megtorló szándékot feltételez, melynek célja a nincstelen, kiszolgáltatott helyzetben lévők (főként cigányok) folyamatos félelemben tartása, megregulázása, alapvető jogainak sárba tiprása, lakhatási körülményeik súlyosbítása, gyermekeik állami gondoskodásba küldése, egyenlőtlen bánásmód kialakítása a polgárok között a származásra tekintettel, melynek beláthatatlan következményei lehetnek.

Mindezt teszik olyan civilek (asztalosok, péklegények, villanyszerelők, kőművesek és egyéb civil foglalkozású személyek) bevonásával, akiknek a megállapodásba foglalt feladataikhoz a szakértelme nagyon is kétségbe vonható, hiszen senki nem vizsgálta. Ezen a tényen mit sem változtat az, ha a szellemiségüket tekintve egészen más szervezetekbe olvadnak be, mint például a helyi polgárőr egyesületekbe, melyekre a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 5.§ (1) bekezdése alapján a közelmúltban szabta a jogalkotó közterületi tevékenységük feltételéül a helyi rendőri szervvel történő együttműködés írásba foglalását közfeladatuk ellátása szabályozása tárgyában.

 

Ha az érpataki modell hálózatként tovább működhet, az állami- közigazgatási szervek mellett kialakulhat egy olyan országos szervezet, mely összefonódva a helyi- települési önkormányzatok vezetésével alkalmassá válhat (különösképpen egy radikális parlamenti párt támogatásával) arra, hogy rendkívüli helyzetben az erő- és hatalmi pozícióit kihasználva akár az alkotmányos rend ellen is fellépjen, adott helyzetben a cigány származású lakosságot másodrendű alantas állampolgárként, szolgaként kezelje. – Ez a véleményünk!

 

Úgy gondoljuk, hogy a demokrácia megcsúfolása, az államigazgatási szervekbe vetett közbizalom lerombolása az, amit ez a fajta civil tevékenység Magyarországon képvisel.

 

Beadványunkat postai úton való megküldése után egy közösségi oldalon is nyilvánossá tesszük megadva az embereknek a beadványunkhoz való csatlakozás lehetőségét.

 

Tisztelettel kérjük szíves intézkedését az államszervezet demokratikus működésének megőrzésére! Tisztelettel kérjük beadványunkra választ adni szíveskedjen! Megtisztelő válaszát kérjük az alábbi címre eljuttatni: dr. Horváth Ferenc, 1325 Budapest, Pf.:263.

 

Budapest, 2016. február 29.

 

    T i s z t e l e t t e l :

 

 

       Villás Lajos sk.

 dr. Horváth Ferenc sk.

 

  

Melléklet:

-        Az érpataki modell kinyomtatott változatát I/A. sz. mellékletként csatoljuk.

-        Érpatak polgármesterének 2012.11.12-ei felhívása és a levelünkre 2013.01.04-én küldött belügyminisztériumi választ az 1. sz. mellékletként csatoljuk

-        „Botrány: Iskolában, gyermekek előtt buziznak és mocskolódnak a szélsőjobbosok”

Közzététel: 2013. jún. 30. (piroslap) https://www.youtube.com/watch?v=4YFcsFlisGY

a videót, a panaszt, a kapott választ 2. sz. mellékletként csatoljuk

-        A 3. sz. mellékletben a birosag.hu oldalról, a civil szervezetek nyilvántartásából a letöltött anyagokat csatoljuk.

-        A 13. sz. 2016. február 15-én megvitatott tiszavasvári előterjesztést, és a birtokunkba került megállapodás- tervezetet 4. sz. mellékletként csatoljuk.  

-        Az általunk fontosnak videó-felvételeket rögzítettük CD-re, 5. sz. melléletként csatoljuk.

 

 

 

 

 

Csatlakozó nyilatkozat

(Szervezetek részére)

 

 

Alulírott,

 

Név:………………………………………… / tisztség:………………………………………..

 

szervezet:…………………………………………………………………………… nevében és képviseletében, az alábbi nyilatkozatot teszem:

 

Egyetértek a Villás Lajos és dr. Horváth Ferenc által elkészített beadvány tartalmával, mely az érpataki modellel kapcsolatos anomáliákat írja le.

 

Hivatkozva Magyarország hatályos Alaptörvénye 9. cikkének (1) bekezdésére, mely szerint Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, tisztelettel felhívom, hogy teljesítse kötelességét! Fejezze ki az érpataki modellel szembeni rosszallását, védje meg azokat a polgárokat, akik ki vannak téve Orosz Mihály Zoltán és társai demokráciaellenes zaklatásának! Hozza Magyarország polgárainak tudomására, hogy a demokratikus államberendezkedés elvei- és jogelvei védenek minden magyar állampolgárt, de különösen az érdekérvényesítő képességgel nem rendelkező mélyszegénységben élő embereket (közöttük a cigányokat) attól a civil alapon szervezett agressziótól, amit az érpataki modell képvisel!

 

Tisztelettel kérem, Dr. Áder János Köztársasági elnök urat, hogy a beadványt írásban, a levélben a megadott címre, (1325. Budapest Pf. 263 sz.), valamint nyilvános közleményben is válaszolja meg!

 

 

 

Kelt:……………………………, település, 2016. év…………………..hónap……..napján

 

 

 

P.H.

 

 

 

…………………………………………………….

aláírás

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Csatlakozó nyilatkozat

(magánszemélyek részére)

 

Alulírott, szabad akaratomból az alábbi nyilatkozatot teszem:

Egyetértek a Villás Lajos és dr. Horváth Ferenc által elkészített beadvány tartalmával, mely az érpataki modellel kapcsolatos anomáliákat írja le.

 

Hivatkozva Magyarország hatályos Alaptörvénye 9. cikkének (1) bekezdésére, mely szerint Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, tisztelettel felhívom, hogy teljesítse kötelességét! Fejezze ki az érpataki modellel szembeni rosszallását, védje meg azokat a polgárokat, akik ki vannak téve Orosz Mihály Zoltán és társai demokráciaellenes zaklatásának! Hozza Magyarország polgárainak tudomására, hogy a demokratikus államberendezkedés elvei- és jogelvei védenek minden magyar állampolgárt, de különösen az érdekérvényesítő képességgel nem rendelkező mélyszegénységben élő embereket (közöttük a cigányokat) attól a civil alapon szervezett agressziótól, amit az érpataki modell képvisel!

 

Tisztelettel kérem, Dr. Áder János Köztársasági elnök urat, hogy a beadványt írásban, a levélben a megadott címre, (1325. Budapest Pf. 263 sz.), valamint nyilvános közleményben is válaszolja meg!

 

Kelt:……………………………, település, 2016. év…………………..hónap……..napján

 

 

1.

Név: ………………………………………….lakcím:……………………………………….

 

…………………………………….. Aláírás:………………………………………………...

 

2.

Név: ………………………………………….lakcím:……………………………………….

 

…………………………………….. Aláírás:………………………………………………...

 

3.

Név: ………………………………………….lakcím:……………………………………….

 

…………………………………….. Aláírás:………………………………………………...

 

4.

 

Név: ………………………………………….lakcím:……………………………………….

 

…………………………………….. Aláírás:………………………………………………...

 Hirdetmény

vissza az oldal tetejére

PROGRAMAJÁNLÓ
Előző hónap 2020 Július   Következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Aktuális: 

Nincs esemény

HÍRDETÉS


EGY ÉVE TÖRTÉNT
  • Újvidék lesz egy hétig Európa roma ifjúsági fővárosa

  • So keres, Europa?! – Roma fiatalok üzenete Európa kormányainak és politikusainak

  • Jesse Jackson polgárjogi harcossal emlékezünk a roma holokauszt áldozataira Birkenauban

  • Jesse L. Jacksonnnal emlékezett félezernyi roma fiatal a roma holokausztra Krakkóban

  • Jesse L. Jackson beszéde a roma holokauszt 75. évfordulójánCÍMKE FELHŐ
KI KICSODA?

SZAVAZÁS

Oszlassa-e fel magát azonnal az Országos Roma Önkormányzatot?


KÖVESSEN MINKET ONLINE
KÉPGALÉRIA
 PARTNEREINK:

  • 100 Tagú Cigányzenekar    Phiren Amenca    Parno Graszt