HÍRDETÉS


HÍREINK
vissza

Csak a szolnoki iskolájától szabadult meg az ORÖ

betűméret csökkentése betűméret növelése
 
2015 December 17    Forrás: Hidvégi-B. Attila- RomNetgaléria megtekintése


Ez a cikk archív

Az ORÖ sem a már közel 300 milliós adósságától, sem az elnöktől és hivatalvezetőjétől, sem pedig a botrányos viselkedésektől nem tudott megszabadulni, mindössze a szolnoki iskolától váltak meg - véglegesen. Jó hír viszont, hogy az Út a szakmaválasztáshoz program keretében még karácsony előtt megkapják a gyerekek a korábban beígért tableteket, és a cég vállalta, december 23-ig minden címre kiszállítja az eszközt. Az elnök bizakodó, ünnepi beszédében békét hirdetett. 

Hirdetmény

Az év utolsó közgyűlését tartotta az Országos Roma Önkormányzat egy héttel karácsony előtt, de az emelkedett ünnepi hangulat ezúttal sem lengte körbe a Dohány utcai székházban összegyűlt képviselőket. A díszteremben felállított karácsonyfa alatt bár ott sorakoztak a képviselőknek elkészített ajándékok, a szeretet ünnepének hangulatát és a teljes magyarországi cigányságnak szánt meglepetést Berényi László, a Farkas Flóriánhoz kötődő lungo dromos képviselők vezetője kívánta felvezeti - sikertelenül. Az egykori országgyűlési képviselő napirend előtti hozzászólásában rögtön a tárgyra tért: azt javasolta, hogy az ORÖ közgyűlése kezdeményezze a kormányhivatalnál Hegedüs István elnöki pozíciójából való eltávolítását, valamint a hivatalvezető, Dr. Buri Edina megbízatásának megszüntetését. Azt is elfogadható megoldásnak nevezte, ha mindkét érintett magától mond le megbízatásáról. Az önkormányzat ügyvédje erre úgy válaszolt, hogy az erre vonatkozó előterjesztést a szervezeti és működési szabályzat szerint a rendes közgyűlést megelőzően 20 nappal kell jelezni az elnök felé, így ezt a javaslatot nem lehet tárgyalni. A képviselők ezért felháborodottan, és csalódottságuknak hangot adva kivonultak az ülésről. A kivonulókhoz csatlakoztak a Roma Polgárjogi Mozgalom képviselőcsoportjának tagjai is, de a Hegedüs István elnök által vezetett közgyűlés 25 fővel folytatni tudta az előre meghirdetett napirendi pontok tárgyalását. Az ORÖ negyedik, rendes éves közgyűlésén egyébként 44 képviselő jelent meg, a mandátumától vitatott körülmények között megfosztott Orbán Gyula is távolt maradt.

 

Közgyűlés Félház mellett

 

Alig 10 perc elteltével a Dancs Mihály által vezetett képviselőcsoport visszatért a közgyűlési munkához, így a jelenlegi ORÖ elnök - a megválasztását leszámítva - eddigi példátlan, 30 fős egyhangú szavazással tudta levezetni a közgyűlést. Igaz, olyan napirendi pontot, amely komolyabb vitát, ellentétet válthatott volna ki, nem is terjesztettek elő. A korábban jellemzett ordibálós, veszekedős közgyűlés így elmaradt a képviselők egy részének kivonulásával. Hegedüs István felvette, januárban egy panasznap keretében minden képviselő elmondhatja majd véleményét képviselőtársainak, és javaslatokat tehet a 2016-os évre vonatkozó munkájukra.

 

Mint arról a RomNet is beszámolt, Hegedüs István elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy egy újabb, 60 milliós csalásra deríttet fényt a Szolnok megyei Kormányhivatal, amelyet szintén Farkas Flórián elnöki regnálása idején követtek el a szolnoki Dr. Hegedűs T. András középiskolában. Az elnök elmondta, hogy a 2013-as év utolsó negyedévét vizsgálva egy 20 millió forintos csalást állapítottak meg, amely miatt a NAV már nyomozást folytat költségvetési csalás miatt. A jogtalanul igénybe vett 20 millió forintos támogatást a Hegedüs István által vezetett ORÖ-nek kellett kifizetnie idén szeptemberben, vagyis a Magyar Államkincstár levonta az önkormányzat működési támogatásából. Hegedüs István elnök azt is elmondta, hogy fellebbeznek az újabb határozat ellen, és emellett részletfizetési lehetőséget kérnek, mert az újabb, most már 60 millió forintos elvonás komoly likviditási problémát okozhat az önkormányzat működésében. 

 

Az ORÖ úgy döntött: megszabadul a volt elnök miatt terhessé vált intézményétől, de ehhez a közgyűlésnek el kellett fogadnia a megszüntető okiratot, amely alapján a Magyar Államkincstár még idén törli az intézményt a törzskönyvi nyilvántartásból. Az ORÖ hivatalvezetője azt mondta, a jövőben a roma önkormányzat nem lesz az iskola fenntartója, az jogutód nélkül szűnik meg, de a költségeket november 30-ig kötelesek állni. Hozzátette, az ígéretek szerint az intézmény egyben marad, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) veszi át a működtetést. A szolnoki iskolában jelenleg 29 pedagógus mellett 5 alkalmazottat foglalkoztatnak 177 tanulóval. A képzések jelenleg is zajlanak a szolnoki iskolában – jegyezte meg a hivatalvezető.

 

Makai István, a Roma Polgári Tömörülés vezetője számon kérte az elnököt, a hivatalvezetőt és az önkormányzat jogászait, miért nem tettek azonnal büntetőfeljelentést, vagy feljelentés-kiegészítést az újabb csalás miatt. Szóvá tette azt is, mivel állítása szerint „információ-túltengésben szenved”, hogy az ORÖ a május 30-i döntés alapján mégsem tette meg  a feljelentést, a Liberális párt feljelentése alapján zajlik a büntetőeljárás. Ezt a megjegyzését azonban a hivatalvezető cáfolta.

 

Dancs Mihály minden idők legszakmaiatlanabb és legbotrányosabb testületének nevezte a jelenlegi önkormányzatot, akikre, mint fogalmazott, lovas kocsit sem lenne szabad bízni, hogy vezessenek, nemhogy iskolát. Ha valamihez nem értünk, akkor miért akarjuk annyira, tette fel a kérdést, hiányolva az intézmények körüli szakmaiatlanságot. A képviselő ezért azt javasolta, hogy a többi 11 nemzetiséghez hasonlóan, ahol kiváló szakmai színvonalon és koncepció alapján elit iskolákat működtetnek és tartanak fenn, egy öt fős szakmai biztossággal és külsős tagokkal teremtsék meg annak a feltételeit, hogy a még fenntartásukban lévő sziráki Teleki József Általános Iskola és Szakiskolában, valamint a Tiszapüspöki Általános Iskolában méltó és magas színvonalú képzés folyhasson, és segítsék az ott dolgozó pedagógusok munkáját.

 

A képviselők végül 29 igen szavazattal, egy tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy lemondanak a szolnoki intézményről.

 

A következő napirendi pont a két iskola igazgatói pályázatának meghirdetése volt. A sziráki iskola vezetésre még júniusban írtak ki nyílt pályázatot, de érvényes jelentkező hiányában annak megismétlése vált szükségessé. Az iskolát jelenleg az igazgató-helyettes vezeti. A tiszapüspöki iskola igazgatója pedig megromlott egészségi állapotára hivatkozva mondott le megbízatásáról.

 

Makai István azt javasolta, hogy okulva a szolnoki iskolában történt csalásokból és a 80 millió forintos visszafizetési kötelezettségekből, a sziráki és a tiszapüspöki iskolák teljes gazdálkodását, a 2012-es átvételtől kezdve világíttassák át külsős gazdasági szakemberekkel. Csak úgy vállaljuk az iskola további működtetését, ha nem derülnek ki pénzügyi visszaélések – tette hozzá.

 

A közgyűlés 30 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, azonnali hatállyal elrendelik az átvilágítást, és a végrehajtási felelősként az elnököt és a hivatalvezetőt jelölték meg.

 

A közgyűlés végül egyhangúlag arról is döntött, hogy kiírták  a két intézmény igazgatói posztjára a nyílt pályázatot.

 

Az egyebek témakörben Hegedüs István elnök bejelentette: az Út a szakmaválasztáshoz program keretében még karácsony előtt megkapják a gyerekek a korábban beígért tableteket, és a cég vállalta, december 23-ig minden címre kiszállítja az eszközt. Visszautasította azokat a híreszteléseket, hogy ellopták volna a tabletekre szánt pénzeket, vagy az ORÖ vezetése gátolta volna meg az eszközök átadását. Az ORÖ 4950  darab tabletet vásárolt a projekt keretösszegéből, és a céggel már alá is írták a kiszállításról szóló szerződést.

 

Hegedüs István tájékoztatta a képviselőket arról is, hogy már aláírásra került az a szerződés, amely alapján felújíthatják a balatonboglári üdülőt, és a beruházásra kapott összeg várhatóan még idén megérkezik az önkormányzat számlájára. Elmondta azt is, tárgyalásokat folytatott a Nemzetgazdasági Minisztériummal, ígértet kapott arra, hogy a következő évben több projektben vehet részt az ORÖ.

 

Dógi János képviselő felvetette, hogy az önkormányzat hozzon külön határozatot a következő közgyűlésén arról, hogy a jövőben sem az ORÖ képviselő, sem családtagjai, vagy azok cégei nem vehetnek részt sem beruházási, felújítási munkálatokban, és semmilyen szerződéseket ne köthessenek minisztériumokkal vagy háttérintézményeivel. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy egyes képviselők családtagjaival havi 800 ezer forintot vagy akár egymilliót kapjanak havonta csak azért, mert hol az egyik, hol pedig a másik oldalt támogatják a két részre szakadt testületben. Azt javasolta, minden képviselő kapjon egyformán tiszteletdíjat az elvégzett munkájukért, ne tegyen különbséget közöttük senki.   Mint fogalmazott, a jelenlegi állapotok szerint csak azok kaphatnak költségtérítést, vagy javadalmazást, kik lojálisak az elnökhöz.

 

Dancs Mihály arról beszélt, hogy az önkormányzat jogászai félretájékoztatják a képviselőket és elferdítik a munkát, ezért azt javasolta, azonnal bontsanak szerződést az ügyvédi irodával. Példaként említette a mandátumuktól jogtalanul megfosztott két lungo dromos képviselő, Tóth Pál és Balogh Pál esetét. Dógi János szerint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság átalakítása sem  a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott, és ez a jogászok hibájából eredt.

 

Makai István a törvényesség betartására és betarttatására hívta fel képviselőtársai figyelmét. A Roma Polgári Tömörülés elnöke - megismételve már többször hangoztatott véleményét  - azt mondta: eljött az ideje annak, hogy Hegedüs István megfogja Farkas Flórián kezét, és együtt, közösen kivonuljanak a roma politikai közéletből, majd ugyanazzal a levegővétellel kellemes karácsonyt, békés és sikeres új évet kívánt mindenkinek.

 

A roma önkormányzat elnöke ünnepi beszédként, a közgyűlést és a 2015-ös évet bezárva a magyarországi cigányság nevében azt kérte, legyen béke és nyugalom az Országos Roma Önkormányzatban, hogy a romák társadalmi integrációs programját végre tudják hajtani, a vállalt feladatokat teljesíteni. Belátta, mindenkinek, így neki is vannak hibái, de meggyőződése, minden képviselő valóban tenni, és nem rombolni akar. A 2016-os évet ne  a marakodás, hanem a szakmai munka jellemezze, és ehhez - mint fogalmazott- , minden ajtót kinyitnak. Várják a képviselőtársakat, mert mint mondta, mindenkinek dolga van az ország cigányságának élethelyzetének javítását illetően. Ne a torzsalkodás, hanem a siker éve legyen 2016 – zárta beszédét és közgyűlést Hegedüs István elnök.

 

A képviselők a sikeresnek ítélt közgyűlés végén mosolyogva fotózkodtak a díszteremben lévő karácsonyfa alatt. Csalódottságuk csak a lungo dromos képviselőtársaik kivonulása miatt volt, illetve azért, hogy Farkas Flórián miniszterelnöki biztos, az ORÖ korábbi elnöke a meghívás ellenére nem vett részt az év utolsó, ünnepi közgyűlésén. Nem csak azért, mert nem számolt be az elnökségi idejéhez kötődő botrányokról és hatósági eljárásokról, vádakról, hanem azért is, mert cigány emberként nem tisztelte meg egykori képviselőtársait, szervezetének színeiben mandátumot kapott képviselőket.

 

Hidvégi-B. Attila

Csoportkép a karácsonyfa alatt  Dancs Mihály képviselő

Makai István képviselő  Tabletek

 

 

 Hirdetmény

vissza az oldal tetejére

PROGRAMAJÁNLÓ
Előző hónap 2020 Július   Következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Aktuális: 

Nincs esemény

HÍRDETÉS


EGY ÉVE TÖRTÉNT
 • Újvidék lesz egy hétig Európa roma ifjúsági fővárosa

 • So keres, Europa?! – Roma fiatalok üzenete Európa kormányainak és politikusainak

 • Jesse Jackson polgárjogi harcossal emlékezünk a roma holokauszt áldozataira Birkenauban

 • Jesse L. Jacksonnnal emlékezett félezernyi roma fiatal a roma holokausztra Krakkóban

 • Jesse L. Jackson beszéde a roma holokauszt 75. évfordulójánCÍMKE FELHŐ
KI KICSODA?

SZAVAZÁS

Oszlassa-e fel magát azonnal az Országos Roma Önkormányzatot?


KÖVESSEN MINKET ONLINE
KÉPGALÉRIA
 PARTNEREINK:

 • 100 Tagú Cigányzenekar  Phiren Amenca  Parno Graszt