HÍRDETÉS


HÍREINK
vissza

KIM: egymilliárd forint roma szakkollégiumok támogatására

betűméret csökkentése betűméret növelése
2012 április 21    Forrás: mti, RomNet


Ez a cikk archív

Roma szakkollégiumok támogatására 1,15 milliárd forintos keretösszeggel hirdetett pályázatot szombaton a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium.

Hirdetmény

Az államtitkárság MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a pályázati kiírás célja, hogy a roma szakkollégiumok olyan komplex hallgatói szolgáltatásokat biztosítsanak a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára, amelyek hozzájárulnak tanulmányaik sikeres befejezéséhez, a lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve társadalmi szerepvállalásuk megerősítéséhez.    

 

A tájékoztatás szerint egyedüli pályázóként, illetve konzorciumvezetőként államilag elismert, roma szakkollégiumot működtető felsőoktatási intézmények, illetve szakkollégiumi tevékenységet folytató vagy szakkollégiumként működő diákotthonok és azok fenntartói pályázhatnak. A konzorcium tagjai felsőoktatási intézmények lehetnek, de együttműködés kialakítható más szervezetekkel is.
    


Egy jelentkező 60 és 250 millió forint közötti összeget nyerhet el, a pályázatokat július 2. és július 31. között lehet leadni. 
    

 

A már működő egyházi és állami felsőoktatási intézmények által alapított roma szakkollégiumok eddigi tapasztalatai alapján a közösségépítés, az identitás erősítése (történelem és kultúra megismerése, nyelv elsajátítása) és a hallgatói juttatások biztosítása hozzájárul a hallgatók felsőoktatási sikereihez, elsősorban a diploma megszerzéséhez. A szakkollégiumok emellett erősítik a hallgatók felelősségtudatát és a társadalmi szerepvállalás iránti igényét - fogalmaznak a közlemény.
   

 

A pályázati kiírás a www.nfu.hu és www.esza.hu honlapokon érhető el.

 

Kiknek is szól a pályázat valójában a RomNet információja szerint:

 

A keresztény roma szakkollégiumok programja


A működés az ismert szakkollégiumok bevált formáját követi: a felsőoktatási tanulmányok sikeres elvégzésének támogatása mellett a hallgatók külön kollégiumi programokon vesznek részt. Ezek egyrészt kötelező és szabadon választható kurzusokból, másrészt közösségi és kulturális programokból állnak.

 

A kollégiumi tanulmányi programok három modul köré szerveződnek. A kulturális modul a romológiai és magyar népismereti tárgyakat tartalmazza, felkészítve a leendő értelmiségieket a magyar és a roma közösségek közötti közvetítő, párbeszédet előmozdító szerepre. A közismereti modul a sikeres értelmiségi pálya befutásához szükséges ismereteket – idegen nyelvek, informatika, közösségszervezés stb – kíván átadni. A spirituális modul az európai kultúra megismeréséhez szükséges vallási ismereteket tartalmaz, különös tekintettel a keresztény értékrendre.

 

A kollégium remélhetőleg olyan hely lesz, ahol a diákok jól érzik magukat, kulturáltan tudnak szórakozni és közösségi életet élni. Az alapítók azt is szeretnék, hogy a kollégium környezetére kisugárzó kulturális központ is legyen.

 

A roma szakkollégiumok működése


Az egyházak lehetőségeikhez mérten kiveszik részüket a kollégiumok fenntartásából, de számítanak az állami költségvetés és a civil szféra hozzájárulására is. Közismert, hogy a diákotthoni fejkvóta távolról sem fedezi a szakkollégiumi költségeket. Ami a diákokat illeti: fizetnek kollégiumi díjat, de kollégiumi ösztöndíjban (tanulmányi és szociális) is részesülhetnek. A fenntartók azt szeretnék, hogy egyetlen tehetséges diák se hagyja ott anyagi okokból a kollégiumot.

 

A KRSZH tagintézményeinek bemutatkozása


Jezsuita Roma Szakkollégium http://szentignac.hu/jezsuita-roma-szakkollegium

 

A bentlakásos Jezsuita Roma Szakkollégium terve az 2005 óta működő, esetenkénti hétvégi programokat szervező „virtuális” Roma Szakkollégiummal való együttműködésből nőtt ki: a diákszervezet tagjai fogalmazták meg igényüket egy bentlakásos kollégium létrejöttére.

 

A jezsuita rend a világon kb. 3500 oktatási intézményt működtet, köztük mintegy 20 egyetemet és főiskolát és 120 bentlakásos kollégiumot. A rendszerváltozás után ujjászervezett magyarországi rendtartomány oktatási programjának kezdettől fogva része volt az oktatás. A több szintű jezsuita roma oktatási koncepció fontos eleme a Jezsuita Roma Szakkollégium, mely a fiatal felnőttek értelmiségi képzésében kíván szerepet vállalni. A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjai önkéntesként vállalnak szerepet a helyi romák és magyarok közötti viszony javításában. Az alapfokú oktatás terén a „Szeretet Iskolája program” keretében az általános iskola sikeres elvégzését segíti a rend Budapesten és Miskolcon munkanélküli, többnyire analfabéta cigány/roma származású felnőttek körében.

 

A JRSZ a Szent Ignác Szakkollégium testvérintézményeként jön létre annak kispesti kollégiuma helyén. Az intézmény több lesz mint diákotthon: saját oktatási, kulturális és közösségi programmal, saját tanulmányi és szociális ösztöndíj rendszerrel rendelkezik. Utóbbinak az a célja, hogy megfelelően teljesítő diákok hátrányos helyzetük ellenére is élvezhessék a kollégium nyújtotta lehetőségeket.

 

A kollégiumi nevelés lényeges célja, hogy az értelmiségivé váló diákok ne szakadjanak el családjuktól, és attól a közösségtől, amelyből jöttek, és tudatosan vállalt cigány és magyar kettős identitásuk révén képesek legyenek arra, hogy a kisebbség-többség párbeszédben aktív közvetítői szerepet vállaljanak. A kollégium korlátozott számban olyan magyar diákokat is felvesz, akik vállalják az intézmény értékrendjét és tanulmányi programját.

 

A kollégium átlagon felüli körülményeket biztosít. A diákok kétágyas szobákban, lányok és fiúk szintenként külön-külön kapnak elhelyezést. A tanulást könyvtár és internet hozzáférés segíti, a közösségi élet, szabadidős tevékenység és a kulturális rendezvények céljára klubhelység, konditerem és előadóterem áll rendelkezésre.

 

Wáli István Református Cigány Szakkollégium 
http://wisz.reformatus.hu/

 

A Debrecenben 2011 őszétől induló szakkollégium 25 fő felsőoktatásban tanuló cigány fiatal befogadását teszi lehetővé. A szakkollégium Debrecen belvárosában, annak központjától 10 percre, jó infrastrukturális környezetben, a felsőoktatási intézményekhez jó megközelítési lehetőséggel rendelkező Maróthi György Kollégiumával egy épületben működik. Az elhelyezés 3 – 4 ágyas felújított szobákban történik, az épület kiépített WIFI – hálózattal rendelkezik.


Diákotthonunk a szállásadáson kívül mást, többet is kíván nyújtani: a Szakkollégium szellemi műhely.


A magyar reformátusság bölcsőjében, Debrecenben az oktatás hagyományai több, mint 450 éves múltra tekintenek vissza. A Debreceni Református Kollégium intézményei minden időben a nevelés – oktatás magas színvonalát tűzték ki célul. Ennek a hagyománynak Szakkollégiumunk is méltó őrzője, és folytatója kíván lenni, ezért programunkban különös gondot fordítunk diákjaink szellemi-, lelki-, és testi épülésére, s az erre való belső igény formálására.


Segíteni, ösztönözni szándékozzuk hallgatóink szakmai kiválóságra törekvését. A Szakkollégium munkájában résztvevő munkatársakkal, és a diáksággal közösen olyan családias légkörű közösség létrehozására törekszünk, amely megteremti a cigány és magyar lét sajátos értékeinek elmélyítési, megerősítési lehetőségét.


Intézményünk lelkiségében a keresztyén életszemlélet protestáns hagyományait kínálja, de a Krisztusi egység reményében ökumenikus szemlélettel bír.

 

A pótfelvételire várjuk a Debrecenben tanuló cigány hallgatók jelentkezését 2011. szeptember 18-ig! Jelentkezés a honlapunkon:wisz.reformatus.hu.

 

Evangélikus Roma Szakkollégium

Keressen minket a facebookon is!

 

Az Evangélikus Roma Szakkollégium 2011. szeptember 28-án, szerdán 10,00 órai kezdettel tartja megnyitó ünnepségét a Nyíregyházi Főiskola (Sóstói út 31/b.) központi épületében. Erre az alkalomra minden érintettet, érdeklődőt szeretettel várunk. 

 

Bacsinszky András Görögkatolikus Roma Szakkollégium
www.bacsinszkyszakkoli.hu

 

2011 szeptemberében 12 hallgató költözhet be a Miskolc-Tapolcán található Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégiumba, így a hosszú munkával előkészített terv valósággá válhat. A 12 nappali tagozaton, Miskolcon tanuló hallgató egy olyan keresztény közösség tagja lett, akik egyetemi tanulmányaik végzése mellett arra is felkészülnek majd, hogy felnőtt, diplomás értelmiségiként tudásukat és szakképzettségüket a cigányság helyzetének javítása, a cigány-magyar együttélés segítésére is használják. Az erre való felkészülés során a szakkollégium tehetséggondozó és egyben hátránykompenzáló tevékenységet végez. Szállást, ösztöndíjat és gazdag tanulmányi programot nyújt hallgatóinak. A közös munka célja, hogy a szakkollégium tagjai tanulmányikban, szakterületükön kiemelkedően teljesítsenek, közben megerősödjenek cigány-magyar kettős identitásukban, és emellett kipróbálják magukat a segítő szerepben.


E cél megvalósításának érdekében a tanulmányi program alapvetően két fő területre fókuszál: szakmai és értelmiségi kompetenciák fejlesztése, identitás- és személyiségfejlesztés. Ennek érdekében a hallgatók különféle tanegységeket vehetnek fel, foglalkozásokon vehetnek részt. Az identitásfejlesztés eszközei: Kedd esti beszélgetések (spirituális modul) –  pszichológus végzettséggel rendelkező lelkész vezetésével zajló foglalkozás, aki bibliai történeteken keresztül az egyéni és közösségi lét kérdéseire is választ keres a hallgatókkal való beszélgetés során. Kialakítva és formálva ezzel azt az erkölcsiséget, melyet a görögkatolikus egyház, a kereszténység is képvisel. A kontakt órák mellett a hallgatók személyes konzultáción is felkereshetik a kurzus vezetőjét.  Utak és választások (kulturális modul) - a cigányság sorsát is érintő társadalmi kérdéseket helyezünk a fókuszba, melyeket interaktív módon dolgozunk fel. Olyan emblematikus, elsősorban cigány értelmiségiek közreműködésével tervezzük ezt megvalósítani, akiknek szakmai munkássága, egyéni pályája mintaként jelenhet meg a hallgatók előtt. Közösségi szolgálat (közismereti modul) –félévente minimum 10 órában, a közösség érdekében végzett munka (gyerekek korrepetálása, beteg gyerekek kórházi látogatása), amely során a hallgató segítő szerepben próbálhatja ki magát.


Szakmai és értelmiségi kompetenciák fejlesztése: Szakmai mentorálás – Minden szakkollégista munkáját egyéni szakmai mentor segíti. A mentor olyan egyetemi oktató, aki a hallgató tanulmányi szakterületén tevékenykedik, a hallgató szakmai munkáját, fejlődését, céljainak megvalósulását, magabiztos szakterületi jártasság kialakítását segíti, hozzásegíti a hallgatót egyéni kutatási területének megtalálásához, szakmai fórumokon történő megjelenéshez. A mentori munkára a szakkollégium igazgatója kéri fel. Egyéni tanulmányi terv – A hallgató szakkollégiumi tanulmányainak megkezdésekor –mentora segítségével- összeállítja egyéni tanulmányi tervét, melyet tanulmányai alatt folyamatosan vezet, mentora segítségével értékeli a tervezett és megvalósult céljait. A tanulmányi terv egyfajta portfólió, mely végigkíséri egyetemi tanulmányait. Segít tudatosabban felépíteni és megtervezni a szakos tanulmányokat. Értelmiségi-képzés – Olyan foglakozások (közismereti modul) tartoznak ide, melyek elsősorban az értelmiségi léthez szükséges kompetenciákat segítenek kialakítani, illetve segítik a hallgatókat az egyetemi-szakmai feladatok sikeresebb teljesítésében. Pl.: szövegértés, szövegalkotás (tudományos szövegek), kommunikációs technikák, vitakultúra fejlesztése, tanulásmódszertan, info-kommunikációs ismeretek.  Nyelvoktatás – A szakkollégium nyelvórákat biztosít hallgatóinak annak érdekében, hogy segítse a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvi feltételek teljesítését, alkalmassá tegye a szakkollégistát arra, hogy saját szakterületen elért eredményeit idegen nyelven is képes legyenek konferenciákon bemutatni, külföldi fórumokon azokkal megjelenni.

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

KERESZTÉNY ROMA SZAKKOLLÉGIUMOK LÉTREHOZÁSÁRA

 

amely létrejött egyrészről a

Magyar Köztársaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága

címe: 1055 Budapest, V. Kossuth Lajos tér 2-4.

képviseli: Balog Zoltán államtitkár

mint Államtitkárság,

 

másrészről a

a) Római Katolikus Egyház részéről a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

címe: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.

képviseli: P. Forrai Tamás Gergely SJ  tartományfőnök,

b) Magyarországi Református Egyház

címe: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

képviseli:  Dr. Bölcskei Gusztáv püspök,

c) Magyarországi Evangélikus Egyház

cím: 1085 Budapest, Üllői út 24.

képviseli: Dr. Fabiny Tamás püspök,

d) Magyar Görögkatolikus Egyház

címe: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor út 5.

képviseli: Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök és miskolci apostoli kormányzó,

- a továbbiakban mint Egyházak -

 

között az alulírott napon a cigányság társadalmi felzárkózása területén való együttműködésről.

 

A felek annak tudatában, hogy az egyház tevékenysége a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezője, elkötelezik magukat a roma felzárkózás megerősítése mellett. Az Egyházak kinyilvánítják, hogy az Államtitkárság szakmai és pénzügyi  támogatásával készek keresztény roma szakkollégiumokat létrehozni.

 

1. A keresztény roma szakkollégiumok célja

A szakkollégiumok létesítésének célja a társadalmi, nemzeti és szociális kérdések iránti érzékenység növelése, a magyar-roma identitás megerősítése, a szakkollégium roma diákjai tanulmányi előmenetelének, nevelésének és személyiségfejlődésének támogatása, valamint a közösségi felelősségvállalás iránt elkötelezett, keresztény szellemiségű roma értelmiség kialakulásának elősegítése.

 

2. A Keresztény Roma Szakkollégiumok Hálózata


Az Egyházak a szakmai, módszertani egyeztetés érdekében Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot (KRSZH) hoznak létre, amely Tanácsának tagja - tanácskozási joggal - az Államtitkárság képviselője is.

 

3. A Szakkollégiumok indítása és működtetése


Az Egyházak a létesítés és a kiszámítható működés feltételeinek megvalósulása esetén vállalják, hogy a fiatal roma értelmiségiek felzárkózásának elősegítése érdekében diákotthonként működő felsőoktatási szakkollégiumokat indítanak és működtetnek Budapesten (római katolikusok részéről a jezsuiták fenntartásával), Debrecenben (a reformátusok fenntartásával), Nyíregyházán (az evangélikusok fenntartásával), valamint Miskolcon (a görög-katolikusok fenntartásával).

 

4. A Szakkollégiumok támogatása


Az Államtitkárság vállalja, hogy a rendelkezésre álló források felhasználásával elősegíti a fenti célok megvalósulását. Támogatást és európai uniós pályázati lehetőséget biztosít a szakkollégiumok létesítéséhez oly módon, hogy azok a 2011/2012-es tanévben, szeptember 1-től megkezdhessék működésüket. Az Államtitkárság egyidejűleg megteremti a hallgatók ösztöndíjban részesítésének feltételeit is.

 

Az Államtitkárság és az Egyházak egyetértenek abban, hogy a költségvetésben e célra meghatározott, normatív finanszírozásra van szükség.

 

Az Államtitkárság a folyamatos működés biztosítása céljából szakkollégiumi normatíva kidolgozását kezdeményezi.

 

 

Budapest, 2011. március 17.

 

Balog Zoltán államtitkár, KIM Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

P. Forrai Tamás Gergely SJ tartományfőnök, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, a Római Katolikus Egyház részéről

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, Magyarországi Református Egyház

Dr. Fabiny Tamás püspök, Magyarországi Evangélikus Egyház

Kocsis Fülöp püspök, Magyar Görögkatolikus EgyházHirdetmény
Ehhez a cikkhez eddig 1 hozzászólás érkezett.

#1   rromano  | 2012 április 23 20:12:15 like(1) dislike(0)

Na, kistafírozzuk az egyházakat a cigányokra szánt pénzekből. Ügyes. Balog lelkész elérte célját: cigányok pénze lenyúlva, egyházak virágzanak, zsebük telik, a tökéletes ökumeni. farkas Flóri ehhez nyújt segítő kezet. Reméljük, neki is jut. Biztos, hogy ez a Roma Integráció útja?


vissza az oldal tetejére

PROGRAMAJÁNLÓ
Előző hónap 2020 Október   Következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Aktuális: 

Nincs esemény

HÍRDETÉS


EGY ÉVE TÖRTÉNT
  • Agócs János lehet az ORÖ új elnöke

  • A Lungo Drom-ellenes koalíció zárhatja le a Farkas Flórián-féle korszakot az ORÖ-ben

  • Felfüggesztett börtönre ítélték az Országos Roma Önkormányzat elnökét

  • Fellebbezett az ítélet ellen az Országos Roma Önkormányzat elnöke

  • Nyílt levélben kérik Farkas Flóriánt ne zaklassa az ORÖ-s képviselőketCÍMKE FELHŐ
KI KICSODA?

SZAVAZÁS

Oszlassa-e fel magát azonnal az Országos Roma Önkormányzatot?


KÖVESSEN MINKET ONLINE
KÉPGALÉRIA
 PARTNEREINK:

  • 100 Tagú Cigányzenekar    Phiren Amenca    Parno Graszt