HÍRDETÉS


HÍREINK
vissza

Farkas: Utat fogunk mutatni

betűméret csökkentése betűméret növelése
2011 április 20    Forrás: fidesz.hu


Ez a cikk archív
Minden erkölcsi, politikai és társadalmi támogatottsága megvan az integrációs programnak a kormányzat és a cigányság részéről is - mondta Farkas Flórián, az Országos Roma Önkormányzat és a Lungo Drom elnöke portálunknak adott interjújában. A fideszes parlamenti képviselő beszélt többek közt a kormány és a roma önkormányzat között létrejövő keretmegállapodás részleteiről, valamint arról is, hogy milyen viszonyok fogadták, amikor átvette az önkormányzat vezetését.
Hirdetmény

- Hogyan értékeli az egységes európai romastratégia elfogadtatását az unióval?- Európa politikatörténetében elsőként ismerte fel a cigányság integrációjának fontosságát a magyar kormány. Ez a program alkalmas arra, hogy ténylegesen is meginduljon a romák társadalmi bevonása. Ugyanis Európa egyik legnagyobb problémája a cigányság integrációja, az idő előrehaladtával ez egyre kevésbé lesz megoldható. Ezért is tartom szerencsésnek, hogy az EU-elnökséget hazánk látja el, mert nemcsak politikai és szakmai, hanem - ha úgy tetszik - európai jogosultságunk is van. Meg fogjuk adni azokat az instrukciókat, melyek alapján el lehet készíteni a nemzeti programokat.- Említette, hogy történelmi léptékű ez a program. Hagyatkoztak valamilyen mintára vagy példára, amire a végrehajtást alapozni lehet?- Megint utat fogunk mutatni. Ismét innen, Magyarországról fog elindulni valami újdonság, mi ebben partnerek vagyunk. Illetve a sikert garantálja többek közt az is, hogy kétharmados kormányzati többségünk van a törvényhozásban. És az sem elhanyagolható, hogy a Lungo Drom majdnem 80 százalékos támogatottsággal bír az Országos Roma Önkormányzatban. Összegezve: minden erkölcsi, politikai és társadalmi támogatottsága megvan a programnak a kormányzat és a cigányság részéről is. Soha ilyen lehetőség még nem adódott.

 


- Sok olyan területet érint a stratégia, melyet csak összehangolt cselekvéssel lehet kezelni. Rendelkezésre áll elegendő szervezeti erőforrás az ügyek végigviteléhez?- A magyarországi cigányság készen áll arra, hogy megvalósítsa a programot, már csak azért is, mert jelentős szervezeti háttérrel rendelkezünk. A Lungo Drom mögött közel húsz éves önszerveződő cigánypolitikai múlt van. A szervezet 2300 településen van jelen, ahol megválasztott közjogi képviselettel rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy 5500-6000 felelős roma vezető van ma országszerte. Véleményem szerint a legfelkészültebb cigány vezetők a mi sorainkban vannak.


- A napokban írnak alá a kormánnyal egy keretmegállapodást a stratégia nemzeti szinten történő végrehajtásáról...- A Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkársággal közösen készítettünk el egy modellértékű integrációs programot. Lefektettük azokat az alapelveket, amelyek mentén kivitelezhetővé és számon kérhetővé válik. Így közel százezer hátrányos helyzetű embernek tudunk munkát biztosítani a jövőben. Ezt egészíti ki, hogy az oktatás területén is nagyon komoly áttörésre ad lehetőséget a megállapodás. Ugyanis - reményeink szerint - az egyezség értelmében a ciklus végéig megháromszorozódik a gimnáziumi érettségivel bíró roma fiatalok száma. Továbbá munkalehetőséget kívánunk biztosítani tízezer cigány vállalkozónak, akik közül háromezren most kapnak először lehetőséget arra, hogy saját vállalkozásukat beindítsák. Terveink közt szerepel az is, hogy 150 ezer embert vigyünk el egészségügyi szűrővizsgálatra a ciklus végéig, hiszen nem lehet elmenni amellett, hogy ma a cigányok átlagos életkora 10-12 évvel rövidebb, mint a többségi társadalom tagjainak. E területeken nyár végére haladást szeretnénk elérni, az év végére pedig számszerűsíthető eredményeket szeretnénk felmutatni.- Miért tartják fontosnak, hogy cigány származású vállalkozók foglalkoztassák a romákat?- A cigány vállalkozók bevonása nélkül ennek a rétegnek a munkához juttatása nem oldható meg, ugyanis a többségi társadalom tagjai nem ismerik a viszonyokat és a nagy klánokat. Az is nagyon fontos, hogy így nem kell elvándorolnia a munkavállalónak azért, hogy dolgozhasson, hanem a családjával maradhat. És az sem utolsó szempont, ha teszem azt 2000 forintra szüksége van a dolgozónak, akkor a cigány származású vállalkozóhoz oda mer menni, hogy kérjen. Ez is jól mutatja, hogy a kölcsönös bizalom sokkal jobban érvényesül ebben a formában.- A foglalkoztatáson és a szociális ellátottságon túl kiemelten fontos az érdekérvényesítés is...- Nem elég felkészültnek lenni, a legfelkészültebbnek kell lenni. Ezért a megállapodás hangsúlyos eleme a közéletben szerepet vállaló cigány emberek képzése, hogy a lehető legfelkészültebben dolgozzanak. Ezt a célt fogja szolgálni a Roma Közéleti Akadémia.- Sokat beszéltünk az integrációról, ugyanakkor egy nép számára elengedhetetlen fennmaradása szempontjából, hogy megőrizze önazonosságát. Mi lehet az a közeg, amin keresztül ez biztosítható?


- Ilyen lehet a művészet és a kultúra. Nagyon fontosnak tartom, hogy a cigány művészet ne csak színpadképes legyen, hanem az oktatásnak is hangsúlyos részét képezze. Ennek érdekében a kormánnyal egy európai szintű roma kultúrközpontot hozunk létre, ahol oktatunk és közvetítjük az értékeket. Illetve nem titkolt szándékunk a központtal az is, hogy a meglévő előítéleteket leromboljuk.- Terveznek további felsőbb szintű egyeztetéseket a programról?


- Félévenként a miniszterelnök úrral és Balog Zoltán államtitkár úrral értékelni és ellenőrizni fogjuk a megállapodás keretében elvégzett munkát. Ezzel összefüggésben kiemelném, hogy egy élő monitoring rendszer kidolgozásán fáradozunk, amellyel pontosan ellenőrizhetővé válnak az eredmények. Ha rossz irányba mennek a dolgok, akkor a pénzek folyósítását leállítjuk, és nem fordulhat elő, hogy egyetlen forint is rossz célokra legyen elköltve.- A helyi közösségek számára miben fog testet ölteni a felzárkóztató program?- Olyan közösségi tereket szeretnénk kialakítani országszerte - összesen tizenhatot -, ahol a helyi cigány emberek találkozhatnak, eszmét cserélhetnek, nehézségeikben segítségre számíthatnak. De e központok terveink szerint arra is alkalmasak lesznek, hogyha egy perifériás területen valakinek nem megoldott a lakhatása, akkor ideiglenesen fedél kerüljön a feje fölé.- Gyakran az tapasztalható, hogy bizalmatlanok a romák, és ezért nem szívesen hagyják el azt a települést, ahol élnek, még rövid időre sem. Ebben a helyzetben hogyan szivároghat le az egyén szintjéig az integráció?


- Nagyon szerencsésnek tartom, hogy a cigány családsegítő hálózat, a szociális munka, mint olyan, bekerül a rendszerbe. Meggyőződésem, hogy ez a kovásza lesz az egész programnak.


Ezek az emberek segíthetik azt, hogy a cigányok minél sikeresebben vonódjanak be a társadalomba. A családsegítő program keretében 2000 főt szeretnénk bevonni szociális feladatok ellátására, akiket szintén ki fogunk képezni, hogy feladatukat a lehető legjobban végezzék annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű cigány és nem cigány családok mindennapos gondjaiban szakszerű segítséget nyújtsanak.- Folytattak egyeztetéseket az egyházakkal, számítanak a segítségükre?- Kiemelt szerepet szánunk az egyházaknak, ugyanis az ő közreműködésük nélkül elképzelhetetlen a roma társadalom integrációja. A négy történelmi egyházzal megállapodtunk abban, hogy a roma kollégiumot folytatják tovább, ennek eredményeként még több felkészült cigány ember kerül a munkaerőpiacra. De bízunk abban is, hogy az egyházak az operatív feladatok ellátásában is közre fognak működni.- Súlyos problémákkal megterhelt örökséget vettek át a roma önkormányzatban az előző vezetéstől. Hogyan kívánja kezelni a kialakult helyzetet?- Első lépésként büntetőfeljelentést tettem azokban a kétes ügyletekben, amelyeket az előző vezetés hagyott ránk. Következő lépésként legálissá tettük az országos önkormányzatot, ugyanis hiába nyertük meg a választást, nem működött törvényesen a szervezet. Az önkormányzatnak például az elmúlt időszakban nem volt elfogadott szervezeti és működési szabályzata, ezért ezt meg kellett alkotni, azaz a jogszabályi kereteket kellett először biztosítani az újrainduláshoz. Ezt követően 50 százalékkal csökkentettem az alkalmazottak létszámát, és minden bérjellegű kiadást 30 illetve 50 százalékkal visszavágtam. Ezek az intézkedések az ideiglenes működőképességét biztosítják a szervezetnek. Sajnos a 320 millió forint körüli hiány megmaradt, de bízom benne, hogy 1-2 hónapon belül a gazdasági helyzetet is véglegesen tudjuk rendezni. Azt gondolom, hogy Kolompár Orbán büntetését kellő módon, üzenetértékűen meg fogja kapni, ugyanis megengedhetetlen, amit művelt. Tudatosítani kell, hogy nem lehet büntetlenül lerombolni egy országos önkormányzatot.- Ugyanakkor a szervezet iránt kialakult bizalmatlanság talán még az előbb említetteknél is nagyobb kárt okozott...


- Nemcsak bizalomvesztésről beszélünk, de óriási feszültséget is okozott az előző vezetés tevékenysége, hiszen abban, hogy egy szélsőséges erő bekerült a Parlamentbe, dobogós szerepe van Kolompár Orbánnak és körének. Akár szobrot is állíthatna neki a Jobbik, mert az a kriminalizált cigánypolitika, amit Kolompárék folytattak vezetett a jelenlegi feszült helyzet kialakulásához. Nagyon nagy űr keletkezett az elmúlt nyolc évben a hazai cigányság és a többségi társadalom között, de mi azon vagyunk, hogy ezt az űrt betöltsük. Az előző vezetés mérhetetlenül korrupt volt, mi ezzel szemben a törvényesség talaján állunk. Szakmailag teljesen felkészületlenek voltak, a mi vezetőink kilencven százaléka viszont rendelkezik diplomával. És végül, de nem utolsó sorban a tisztesség kérdése az, amiben igen nagy különbség mutatkozik a két vezetés között: mi minden képviselőjelöltünktől megköveteltük, hogy erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja feddhetetlenségét. Bízom benne, hogy ezt a többségi társadalom is belátja, és képesek leszünk a békés együttélésre és a közös munkára.- Mi a véleménye a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület közelmúltbeli akcióiról?- A politikai motívum egyértelműen tetten érhető, ugyanis ahogy törpül ez a radikális erő, úgy használja egyre inkább gyűlöletkeltésre a nyomorban élő cigányokat és nem cigányokat. Számukra az a lényeg, hogy botrány legyen. Azonban, ha elindul egy szociális felzárkóztatási folyamat, akkor egyre kevesebb lehetőségük lesz az ilyen jellegű hangulatkeltésre. Abban bízom, hogy Pintér Sándor belügyminiszter a törvényes keretek közt mindent el fog követni az ilyen szervezetek megfékezésének érdekében. Hiszen van felkészült rendőrség Magyarországon, amitől nem veheti el a rendteremtés jogát egy "fekete bohócruhában szaladgáló társaság".Hirdetmény
Ehhez a cikkhez eddig 1 hozzászólás érkezett.

#1   leleplezés  | 2011 április 20 09:24:23 like(0) dislike(0)

A MEGÁLLAPODÁST MEGINT CSAK HALASSZÁK, DE ÉRDEMI ELŐRELÉPÉS NEM TÖRTÉNIK. FLÓRI MEGINT VALAMIT ÁLMODOTT ÉS EZT OLY KEDVESEN MEGOSSZA AZ OLVASÓKKAL.

LESZ ITT AKADÉMIA, 100.000 EZER MUNKAHELY, OKTATÁS EGÉSZSÉG ÜGY KÉPZÉSEK, HÁT EZEKET HALHATJUK MÁR 20 ÉVE ÉS SEMMI, DE SEMMI NEM MOZDUL, AZ-AZ MOZDUL CSAK NEM MI FELÉNK. MEGINT HA LESZ VALAMI EZEKBŐL AZ ÁLMOKBÓL AKKOR ELSŐ SORBAN A KÉPZŐK ÉS A HOZZÁJUK KÖZEL ÁLLÓ GÁDZSÓK JÁRNAK JÓL. MEGINT KIKÉPZÜNK SZÁZMEG SZÁZ CIGÁNYT, DE TOVÁBBFOGLALKOZTATÁS NEM LESZ, HÁT AKKOR KINEK JÓ EZ--- VAGY MI EBBEN AZ ÚJJÍTÁS???? ISMEREM CSIBÉSZ NYELVEN AZ ÚJJÍTÁS SZÓT ÉS AZ BIZONY AZ ÉN OLVASATOMBAN AZT JELENTI, HOGY ELLOPJÁK A CIGÁNYOKRA SZÁNT PÉNZT ISMÉT. HA FLÓRI AZT A SZÓHASZNÁLATOT ALKALMAZTA AKKOR BIZONY LEHET FÉLNI A TOVÁBBIAKTÓL!!! DE IGAZA VAN FLÓRI ELVTÁRSNAK, HÁT MÉG ŐŐŐ NEM LOPOTT ELEGET NEKI IS MEG KELL ÉLNI VALAMIBŐL, HA NEM MÁSBÓL AKKOR BIZONY EZEKBŐL A CIGÁNYOKRA SZÁNT PÉNZEKBŐL KELL ISMÉT EGZISZTENCIÁT ALAKÍTANI ÖNMAGA SZÁMÁRA


vissza az oldal tetejére

PROGRAMAJÁNLÓ
Előző hónap 2021 November   Következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Aktuális: 

Nincs esemény

HÍRDETÉS


EGY ÉVE TÖRTÉNT
  • Ignácz Judit: A roma nők természetes élőhelye és életmódja

  • Ignácz Judit: A roma nők természetes élőhelye és életmódja

  • Az EP nagy többséggel támogatta a kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezést

  • Cinka a keresztfánál

  • Kiállítással és közösségi fotózással is ünnepli fennállását a Romani DesignCÍMKE FELHŐ
KI KICSODA?

SZAVAZÁS

Oszlassa-e fel magát azonnal az Országos Roma Önkormányzatot?


KÖVESSEN MINKET ONLINE
KÉPGALÉRIA
 PARTNEREINK:

  • 100 Tagú Cigányzenekar    Phiren Amenca    Parno Graszt