HÍRDETÉS


HÍREINK
vissza

Holocaust Áldozatok Vagyonpere

betűméret csökkentése betűméret növelése
Címkék:  holocaust
2003 December 07    Forrás: RomNet


Ez a cikk archív

Juday Gribetz különleges megbízott a bíróság elé terjesztette előzetes elosztási jelentését, és az esetleges vissza nem igényelt maradványösszegek kiutalására vonatkozó javaslatát.


Hirdetmény


Az előzetes jelentés ugyancsak felvázolja a további elosztásra vonatkozó elképzelést New York, NY USA - Juday Gribetz különleges megbízott és Burt Neuborne rendezési főtanácsos In re Holocaust Victim Assets Litigation CV-96-4849 (ERK) (MDG) számú ügyben azzal a kéréssel fordult a bíróság elnökéhez, Edward R. Kormanhoz, hogy a különleges megbízott 2003. október 2-án benyújtott, és a www.swissbankclaims.com Web helyen teljes egészében megtekinthető előzetes jelentésére reagálva tegye meg a következő lépéseket:

1. Rendelje el a rendezési alap rendelkezésre álló kamataiból 60 millió US$ azonnali kiutalását az elrabolt vagyoni eszközök osztályának azzal a céllal, hogy egyenesen a holocaust legszegényebb túlélői számára közel a várható élettartamuk hátralevő idejére, 7 és 1 évre élelmet, ruházatot, gyógyszert, menedéket, és életszükségleti cikkeket biztosítsanak, az eredeti kiutalás, és a 2002. évi első kiegészítő elosztás kapcsán alkalmazottal azonos kiutalási formula és elosztási hivatalok igénybevételével.

2. Kérje fel a zürichi igényrendezési bíróságot, hogy 2004. március 15. körül tájékoztassa a különleges megbízottat és a bíróságot az esetleges vissza nem igényelt, újbóli kiutalás és elosztás céljára rendelkezésre álló pénzek meglétéről és összegéről.

3. Az esetleg rendelkezésre álló, nem igényelt pénzösszegeket lényegében teljes egészében utalja ki újra az elrabolt vagyon eszközök osztályának, hogy a holocaust legszegényebb túlélőinek életük hátralevő részében történő támogatására fordítsák.

4. Hívja fel a közösség érdekelt tagjait, hogy 2003. december 31-ig nyújtsák be az esetleg fennmaradt, nem igényelt összegek legméltányosabb és leghatékonyabb kiutalására és elosztására vonatkozó javaslataikat és megbízható információikat. Ide tartoznak a rászoruló túlélők földrajzi szétszóródásáról szóló demográfiai tanulmányokra vonatkozó információk, a világ különböző részein élő nélkülöző túlélők relatív szegénységére vonatkozó szociális és gazdasági adatok, és ezzel együtt a legszegényebb túlélők számára az életszükségleti cikkek elosztásával megbízandó hivatalokra vonatkozó javaslatok.

Az esetleges vissza nem igényelt összegek kiutalására és elosztására vonatkozó javaslatokat 2003. december 31-ig kell postára adni a következő címzéssel:

Holocaust Victim Assets Litigation
P.O. Box 8300
San Francisco, California 94128-8300
U.S.A.

További információval rendelkezésre áll:

Burt Neuborne
Lead Settlement Counsel
New York University Law School
New York, New York 10012
(212) 998-6172
neuborne@juris.law.nyu.edu

Vámosi Gyula
gyulavamosi@riptech.org
www.riptech.org
Cell phone: +36-30-651-1077
Voice/Fax: +36-72-410-912
Fehérhegyi u. 6.
H-7629
Pécs
HungaryEGYESÜLT ÁLLAMOK NEW YORK KELETI KERÜLETI BÍRÓSÁG

------------------------------------------------------X

Tárgy:
HOLOCAUST ÁLDOZATAINAK
VAGYONI PERE
Ügyszám CV 96-4849 (ERK)(MDG)
(CV 96-5161-el és CV 97-461-el összevonva)

------------------------------------------------------

A jelen dokumentum vonatkozik:
Valamennyi ügyre

------------------------------------------------------X

ÉRTESÍTÉS A KÜLÖNLEGES MEGBÍZOTT ELŐZETES ELOSZTÁSI JELENTÉSÉRŐL, A TÖBBLETÖSSZEGEK KIUTALÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATÁRÓL, VALAMINT FELHÍVÁSÁRÓL AZ ESETLEG FENNMARADÓ NEM IGÉNYELT ÖSSZEGEK KIUTALÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATTÉTELRE

Judah Gribetz különleges megbízott 2003. október 2-án benyújtotta az elosztásról szóló előzetes jelentését, valamint a többletpénzek, és az esetlegesen nem igényelt maradék pénzösszegek kiutalásáról szóló javaslatát. A www.swissbankclaims.com címen teljes egészében megtekinthető előzetes jelentés három céllal készült: o A jelentés az 1,25 milliárd USA dolláros rendezési alapból a rendezési jövedelmek kiutalási és elosztási tervének ("elosztási terv") megfelelő elosztások állására vonatkozó aktuális információkat bocsát a bíróság és a csoporttagok rendelkezésére (az elosztási terv szintén megtekinthető a www.swissbankclaims.com címen).

A rendezési megállapodás és az elosztási terv alapján megkezdődött és folyamatban van az öt rendezési csoport tagjainak történő elosztás, melyek a következők: letétbe helyezett vagyoni eszközök csoportja, I. kényszermunka csoport, II. kényszermunka csoport, menekült csoport és elrabolt vagyoni eszközök csoportja.

o A bíróság elnökének, az igen tisztelt Edward R. Korman-nek a jelenleg rendelkezésre álló többletösszegek elosztásáról szóló javaslat iránti kérelmére a jelentés azt a javaslatot teszi, hogy az elsősorban a felszaporodott kamatokból származó 60 millió dollár többletösszeget az eredeti elosztási terv feltételei alapján teljes egészében azoknak a humanitárius segélyprogramoknak kell kiutalni, amelyek jelenleg a nácizmus szegénységben élő áldozatait szolgálják.

o A jelentés javasolja továbbá, hogy amennyiben az elosztási tervnek megfelelő összes kifizetés teljesítése után nem igényelt pénzösszegek maradnak fenn, azokat humanitárius segélyprogramokon keresztül teljes egészében a nácizmus szegénysorban élő áldozatai között osszák szét.

Az esetleg nem igényelt fennmaradó pénzösszegek elosztására vonatkozó javaslatát bármely személy vagy szervezet legkésőbb 2003. december 31-ig postázhatja a következő címre: Holocaust Victim Assets Litigation, P.O. Box 8300, San Francisco, California 94128-8300 (U.S.A.). Az e javaslatokkal kapcsolatos észrevételeket ugyanerre a címre legkésőbb 2004. február 15-ig lehet postázni. A javaslatokat és az azokkal kapcsolatos észrevételeket a nyilvános bírósági aktához csatolják, illetve a különleges megbízott a per Internet helyén, a www.swissbankclaims.com címen közzéteszi. A különleges megbízott 2004. március 15. körül fogja benyújtani az esetleges nem igényelt maradványösszegek elosztására vonatkozó végleges javaslatokat. A javaslatok formátumát az alábbi III. szakasz írja elő.

Bármely személy vagy szervezet, aki észrevétellel kíván élni a különleges megbízottnak arra a javaslatára, hogy az esetleges fennmaradó, nem igényelt pénzösszegeket a nácizmus rászoruló áldozataira fordítsák, észrevételeit 2003. december 31-ig postázhatja a fenti címre.

I. Az elosztások állása

Az előzetes jelentés elkészültéig a csoportok tagjainak hozzávetőleg 485 millió USA dollárt osztottak illetve utaltak ki. Ha a bíróság elfogadja a különleges megbízottnak a jelenleg rendelkezésre álló 60 millió dollár többletösszeg kifizetésére vonatkozó javaslatát, a mai napig összesen 545 millió $ kiosztása történt meg.

Hozzávetőleg 350.000 igényt nyújtottak be. Az öt rendezési csoport tagjainak mindeddig a következő kifizetéseket teljesítették:

A. Letétbe helyezett vagyoni eszközök csoportja:

o Miután a bíróság felügyelete alatt álló zürichi Igényrendezési Bíróság (CRT) a rendelkezésre álló svájci banki dokumentumok és más feljegyzések vizsgálatát követően 1.751 számláról állapította meg, hogy a holocaust áldozatainak tulajdonában voltak, csaknem 131,5 millió dollárt fizettek vissza a bankszámla-tulajdonosoknak, illetve örököseiknek.

o A számlatulajdonosok nagy többsége a holocaust során életét vesztette, a nácik elől elmenekült, vagy túlélte a gettókat és a koncentrációs táborokat. A kárpótoltak hozzávetőleg 40 %-a a mai napig az Egyesült Államokban, kb. 15 %-uk Izraelben, 33 %-uk Európában, 12 %-uk pedig a világ más részein él.

o Az igényjogosultak világszerte öt különböző nyelven összesen 32.000 igényt nyújtottak be. Az igényeket azzal az összesen 36.000 svájci bankszámlával összevetve értékelték, amelyekről a Paul A. Volcker, az Egyesült Államok Szövetségi Tartalékbankjának volt elnöke vezetése alatt álló bizottság megállapította, hogy "valószínűleg" vagy "esetleg" a holocaust áldozatainak tulajdonában voltak ("számlatörténeti adatbázis"). A Volcker Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a számlák közül 21.000 "valószínűleg" a nácizmus áldozatainak tulajdonában volt, ezeket nyilvánosságra hozták. Annak a 15.000 számlának a közzétételét, amelyek "lehetséges", hogy a nácizmus áldozataié voltak, a svájci bankfelügyeleti hatóságok nem engedélyezték.

o Az igények feldolgozásának meggyorsítása céljából a bíróság felhatalmazta a CRT-t egy sor jogi "vélelem" elfogadására, amelyek segítségével az igénylők meggyőzően bizonyíthatják a svájci bankszámlákra való jogosultságukat. A bíróság ezen túlmenően felhatalmazást adott a CRT-nek adatbázisa és számítógépes műveletei módosítására is, ami várhatóan hozzájárul ahhoz, hogy a 32.000 beérkezett igény és a 36.000 "valószínű" és "lehetséges" számla között további "egyezéseket" találjanak; a levéltári nyilvántartások, főként az osztrák állami levéltárak nyilvántartásainak vizsgálatára, hogy segítse az igénylőket az igények elfogadhatóságának megállapításában, elsősorban azokban az esetekben, ahol a banki nyilvántartások nem teljesek vagy hiányoznak; valamint azoknak az igénylő űrlapoknak az értékelésére, amelyekhez banki adatokat vagy más dokumentációt nem bocsátottak rendelkezésre, de ennek ellenére megalapozott igényeket képviselhetnek. A CRT várhatóan hamarosan megkezdi az ítélethozatalt az ilyen valószerűnek tűnő, de dokumentálatlan igények ügyében.

o Paul Volcker és Michael Bradfield, a CRT különleges megbízottai, valamint Burt Neuborne rendezési főtanácsos továbbra is dolgoznak a teljes számla adatbázishoz való hozzáférésen, amely a holocaust-korszak 4,1 millió, a Volcker vizsgálat során felderített, de a CRT rendelkezésére még nem bocsátott svájci bankszámláját tartalmazza.

B. Kényszermunka csoport I.:

o A kényszermunka-táborok több mint 140.000 túlélője részére eddig több mint 200 millió dollárt fizettek ki. Az igényjogosultak hozzávetőleg 24 %-a az Egyesült Államokban, 46 %-a Izraelben, 21 %-a Európában, 9 %-a pedig a világ más részein él. A még feldolgozandó igények közül több ezer Közép- és Kelet-Európában élő túlélőktől származik, akiket felkértek, hogy először saját országos "egyeztető alapítványaikhoz" folyamodjanak.

o Az I. kényszermunka csoport igényeinek feldolgozása általában a német "Emlékezet, felelősség és jövő" alapítvány (a német kényszermunkások kárpótlásáért felelős szerv) által elfogadott eljárásokat követi, maximalizálva az adminisztratív hatékonyságot és takarékoskodva a rendezési alap kiadásaival. A svájci banki rendezésnél és a német alapítványi programoknál egyaránt úgy alakították ki az alkalmazási eljárásokat, hogy nagymértékben támaszkodnak a korábbi kárpótlási programokból a holocaust túlélőire vonatkozóan már rendelkezésre álló információkra. A svájci banki rendezési alap és a német alapítvány között bizonyos eltérő területek is léteznek, minthogy a Bíróság számos olyan táborban és munkahelyen kényszermunkát végzett igénylőt kárpótol, amelyeket az alapítvány még nem ismert el.

C. Kényszermunka csoport II.:

o 15,000 dollárt fizettek ki 15 olyan túlélőnek, akik svájci vállalat vagy leányvállalat tulajdonában lévő vagy üzemeltetése alatt álló munkahelyen végeztek kényszermunkát. Egészen a közelmúltig folyt a pereskedés arról, hogy svájci vállalatok által a II. Világháború után felvásárolt, kényszermunkát hasznosító jogi személyekre vonatkoznak-e a rendezési megállapodás előírásai.

D. Menekült csoport:

o Ez idáig közel 4,6 millió dollárt fizettek ki több mint 1.900 túlélő menekült részére. Ide tartoznak a Svájcból kiutasított személyek mellett azok, akiket a határon nem engedtek át, akiktől a vízumot megtagadták, vagy akiket beengedtek az országba, de méltatlan bánásmódban részesültek.

o Ez idáig a kifizetések hozzávetőleg felét teljesítették a Svájci Szövetségi Levéltár által kiadott menekültlistákon szereplő túlélő menekültek részére. Más alapon elfogadható igényeket is jogosnak minősítettek és kifizettek.

E. Elrabolt vagyoni eszközök csoportja:

o 145 millió dollárt osztottak ki a náci üldöztetést túlélő, és a nácik által feltételezhetően kirabolt, rászoruló zsidó, roma, Jehova tanúi közé tartozó, homoszexuális és fogyatékos személyeket segítő többéves programok között, illetve tartalékoltak a programok alapján történő későbbi kifizetésre. A bíróság programokat hozott létre és felügyel, melyeket a nácizmus zsidó áldozatai nevében a volt Szovjetunió területén az Amerikai Zsidó Egyesült Elosztási Bizottság (AJJDC), a világ más részein az Igénylési Konferencia igazgat. A csoport nem zsidó tagjait segélyező programokat az IOM igazgatja.

o Ezek a programok a mai napig több mint százezer rászoruló áldozat számára nyújtottak segítséget. A segélyformák között szerepelnek az élelmiszercsomagok, mozgó éttermek, kommunális központokban kiosztott meleg étel, gyógyszer és egészségügyi felszerelések, házi gondozás, ruházat és üzemanyag.

o Az IOM igazgatása alatt álló egyik új program révén Közép- és Kelet- Európában a nácizmus áldozatává vált több mint 50.000 idős roma és 2.000 Jehova tanúja részesült segélyben, akik többsége a holocaust alatti üldöztetésekért korábban semmilyen kárpótlást nem kapott.

* * *

Tehát a 2001. július 26. (amikor az Egyesült Államok Fellebbviteli Bírósága helybenhagyta az elosztási tervet), a rendezés törvényszéki jóváhagyása, és a kiutalási és elosztási terv jogerőre emelkedése óta eltelt alig több, mint két év alatt hozzávetőleg 485 millió USA dollárt osztottak vagy utaltak ki közvetlen kifizetés illetve humanitárius segély útján közel negyedmillió csoporttagnak, akik túlnyomó többsége a náci üldöztetés túlélője; a többi átvevő a svájci bankszámlák tulajdonosainak örököse.

II. A jelenleg rendelkezésre álló többletösszegek kiutalása

A különleges megbízott becslése szerint az 1,25 milliárd dolláros rendezési alap felszaporodott kamatai és adómentessége eredményeképpen az elosztási terv alapján kiutalt összegeken felül jelenleg 60 millió dollár többlet áll rendelkezésre azonnali kiosztás céljára. A különleges megbízott javasolta, hogy ezt az összeget teljes egészében az "elrabolt vagyoni eszközök csoportjának", azaz a bíróság által jelenleg finanszírozott, és a nácizmus legjobban rászoruló áldozatai számára élelmet, menedéket, gyógyszert, téli tehermentesítést, és egyéb gondoskodást nyújtó humanitárius segélyprogramoknak utalják ki. A különleges megbízott javasolta továbbá, hogy a pénzösszegeket az elosztási terv előírásai szerinti "áldozat- vagy célcsoportok" és földrajzi régiók között arányosan, a bíróság nevében a JDC (Egyesült Elosztási Bizottság), az Igénylési Konferencia és az IOM irányításával utalják ki. A pénzösszegek, mint mindig, csupán a szervezetek által más forrásokból már megkapott, meglévő pénzösszegei kiegészítéseképpen, nem pedig azok helyett használandók fel.

III. Az esetleges nem igényelt maradványösszegek kiutalásáról szóló javaslatok iránti kérelem

A bíróság a többletpénzek kiutalására vonatkozó álláspontján kívül arról is kérte a különleges megbízott véleményét, hogy az öt felperes osztály tagjainak kezdetben kiutalt összegekből az adminisztrációs időszak lezárásakor maradnak-e fenn nem igényelt összegek. Ha igen, a bíróság javaslatokat kér a maradványösszegek végső elosztására. Ilyen maradványösszegek elsősorban az elosztási terv értelmében a letétbe helyezett vagyoni eszközök osztályának kiutalt maximum 800 millió USA dollárból keletkezhetnek. A különleges megbízott feladataival összhangban, az elosztási terv és az igénylési folyamat, mint maga a rendezési megállapodás is, "elsőbbséget biztosít 'a svájci bankok által több mint fél évszázadon át őrzött összegek' jogos tulajdonosaiknak való visszaadása részére". Ezt az elsőbbséget a bíróság is "helyénvalónak" ítélte, amikor az elosztási tervet egészében elfogadta. A bíróság a közelmúltban ezeket az igényeket "az ügy lelkének" nevezte. A Fellebbviteli Bíróság az elosztási terv jóváhagyásakor hasonlóképpen elismerte a letétbe helyezett vagyoni eszközök iránti igények kiemelkedő fontosságát.

Pillanatnyilag lehetetlen biztonsággal megmondani, hogy a jelen összefoglalás korábbi részében ismertetett továbbfejlesztett információforrások számottevően javítják-e a CRT lehetőségeit arra, hogy a tulajdonosok részére történő visszaszolgáltatás céljából azonosítsa a holocaust-korszak bankszámláit, vagy hogy sikerrel járnak-e a CRT tisztviselőinek rendelkezésére álló információk kiegészítésére irányuló törekvések. Annak ellenére, hogy a Volcker Bizottság és a CRT minden tőle telhetőt megtesz, előfordulhat, hogy számos holocaust korabeli bankszámla tulajdonosai nem jelentkeznek, ezáltal nem igényelt összegek maradnak fenn. Tekintettel erre a lehetőségre, a különleges megbízott úgy véli, akkor is helyénvaló megkezdeni az ilyen pénzek végső elosztására vonatkozó irányelvek kidolgozását, ha az összegek még nem ismeretesek.

A különleges megbízott javasolja, hogy a nem igényelt maradványösszegeket, ha lesznek, a többletpénzekhez hasonlóan a nácizmus leginkább rászoruló áldozatai között kell felosztani, nagyjából szükségleteik arányában. A különleges megbízott indítványozta, hogy a bíróság kérje az érdekelt személyek és szervezetek javaslatát a legjobban rászoruló túlélők felkutatatására és megsegítésére. A különleges megbízott véleménye szerint a javaslatok ajánlott benyújtási és észrevételezési határidejének végére a letétbe helyezett vagyoni eszközök osztályának elosztásait illetően meglehetősen határozott előrejelzések állnak majd rendelkezésre, ami lehetővé teszi az esetleges nem igényelt, elosztható maradványösszegek felbecslését.

Ennek megfelelően a különleges megbízott javasolta, hogy 2003. december 31-ig minden olyan személy vagy szervezet, ideértve a bíróság égisze alatt jelenleg működőket is, aki a nem igényelt maradványösszegek felhasználásával a nácizmus rászoruló áldozatait kívánja segíteni, nyújtsa be részletes tervét a tervezett segélyprogram jellegének, méretének, helyének, és a segélyezett népesség jellegének leírásával, valamint egy ajánlott költségvetést az adminisztrációs költségekkel és a szolgáltatás költségeivel. A rendelkezésre álló összeg néhány millió dollártól több százmillió dollárig terjedhet, elsősorban a letétbe helyezett vagyoni eszközök osztályának kiutalt összegből esetlegesen fennmaradó, vissza nem igényelt pénzösszegektől függően.

Az ajánlatokban legalább a következő adatokat kell feltüntetni:

1. A nácizmus áldozatainak száma és lakhelye a javasolt segélyezendő "áldozat- vagy célcsoportra" vonatkozóan (pl. zsidó, roma, Jehova tanúja, homoszexuális és/vagy fogyatékos), ideértve (a) az áldozatok becsült száma Izraelben, a volt Szovjetunióban, Európában (nemzetenként), az Egyesült Államokban (államonként); Ausztráliában; Dél-Amerikában és másutt; és (b) az adatok alapjául szolgáló forrásanyagok, ideértve a figyelembe vett szakértői véleményeket;

2. A javasolt segélyezendő "áldozat- vagy célcsoportból" a nácizmus rászoruló áldozatainak száma és lakhelye, az alábbi 3. pontban leírt kritériumoknak megfelelően, ideértve (a) az áldozatok becsült száma Izraelben, a volt Szovjetunióban, Európában (nemzetenként), az Egyesült Államokban (államonként); Ausztráliában; Dél-Amerikában és másutt; és (b) az adatok alapjául szolgáló forrásanyagok, ideértve a figyelembe vett szakértői véleményeket;

3. A túlélők szükségleteinek felbecslése, ideértve (a) specifikus szükségletek elemzése (pl. gyógyszer, élelmiszer, ápolói gondozás), figyelembe véve a más-más földrajzi helyeken rendelkezésre álló eltérő szociális biztonsági hálókat és az egyéb segélyforrások elérhetőségét; (b) az áldozatok várható magas élettartamára vonatkozó becslések földrajzi helyenként; és (c) abszolút és relatív szegénységi szintek földrajzi helyenként, egyebek mellett az országos statisztikai adatok, az ENSZ, és hasonló nem kormányzati szervezetek adatainak feltüntetésével;

4. Elosztási javaslat, részletesen meghatározva a segélytípusokat, a segélyből részesülők becsült számát, a program vagy programok hosszát, és a becsült költségeket (szükség szerint konkrét dollárösszegek helyett százalékokban kifejezve);

5. Ajánlott elosztó hivatal vagy hivatalok, ideértve (a) humanitárius segélyelosztásokkal általában, és a nácizmus áldozatait segítő programokkal konkrétan összefüggő korábbi tapasztalatok leírása; (b) becsült adminisztratív kiadások (szükség szerint százalékban kifejezve); és (c) ha rendelkezésre áll, az ajánlott hivatal legutóbbi pénzügyi és/vagy egyéb programadó beszámolóinak csatolása;

6. A javaslathoz csatlakozó vagy azt támogató összes személy és szervezet neve, címe és belépése.

A javaslatokat az alábbi címre 2003. december 31-ig kell postára adni ahhoz, hogy az ügy jegyzőkönyvébe kerülhessenek:

Holocaust Victim Assets Litigation
P.O. Box 8300
San Francisco, CA 94128-8300
U.S.A.

A javaslatokra vonatkozó észrevételeket ugyanerre a címre 2004. február 15-ig kell feladni. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a javaslatok és észrevételek a nyilvános bírósági aktába kerülnek, illetve a különleges megbízott a per Internetes helyén, a www.swissbankclaims.com címen közzéteszi azokat. Nem szükséges újra elküldeni az ügy bármilyen korábbi értesítésével kapcsolatban előzőleg már benyújtott javaslatokat, úgymint a rendezési jövedelmek elosztási és kiutalási tervének (benyújtva 2000. szeptember 11-én, a bíróság által elfogadva 2000. november 22-én) közzététele előtt a különleges megbízottnak benyújtott kiutalási és elosztási javaslatokat. A korábban benyújtott javaslatok a www.swissbankclaims.com Internetes helyen a "Kiutalásra és elosztásra vonatkozó javaslatok és észrevételek" címszó alatt kerültek közzétételre, és olvashatók továbbra is.

Azok a személyek vagy szervezetek, akik az esetlegesen nem igényelt maradványösszegeknek a nácizmus rászoruló áldozataira fordításáról szóló különleges megbízotti javaslathoz kívánnak hozzáfűzni valamit, észrevételeiket a fenti címre postázzák. Az észrevételeket 2003. december 31-ig kell postára adniuk.

A különleges megbízott 2004. március 15. körül nyújtja be jelentését az elosztásokra vonatkozó naprakész információkkal, és, amennyiben a bíróság kéri, a benyújtott javaslatok értékelésével, valamint a végleges kiutalási javaslatok megtételével.

A bíróság a véghatározat meghozatala előtt saját megítélése szerint kitűzhet egy nyilvános tárgyalást a javaslatok, vagy a különleges megbízott végleges ajánlásai által felvetett bármely kérdés ügyében.

Forrás: Holocaust Victim Assests Litigation
Hirdetmény

vissza az oldal tetejére

PROGRAMAJÁNLÓ
Előző hónap 2020 Szeptember   Következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Aktuális: 

Nincs esemény

HÍRDETÉS


EGY ÉVE TÖRTÉNT
  • Összegzés az Első Országos Roma Ifjúsági Kongresszusról

  • A Dikh TV november elejéig kódolatlanul elérhető

  • Farkas Flórián nagy feltámadása: újra bevetik listavezetőként

  • Csoda, hogy egyáltalán létezik

  • Az ellenzék adhatja az ORÖ-elnökét, Flóri nagyot bukhat!CÍMKE FELHŐ
KI KICSODA?

SZAVAZÁS

Oszlassa-e fel magát azonnal az Országos Roma Önkormányzatot?


KÖVESSEN MINKET ONLINE
KÉPGALÉRIA
 PARTNEREINK:

  • 100 Tagú Cigányzenekar    Phiren Amenca    Parno Graszt