HÍRDETÉS


JEGYZETEK
vissza

Aba-Horváth István: Ünnepi beszéd

betűméret csökkentése betűméret növelése
2011 április 19    Forrás: RomNet


Ez a cikk archív

Evangelizációs nap, 2011. április 17., Hajdúhadház - Készült Aba-Horváth István élőbeszédének hangfelvétele nyomán

Hirdetmény

Nagyon nehéz ma Magyarországon cigánynak lenni és Hajdúhadházon még inkább az. Egy hazug világban élünk, de ez a hazug világ nem valami meséről szól! Nem meséről, hanem hétköznapi valóságunkról; s ez a valóság gyermeksírástól zeng, mely kenyeret követel, és aggódó szülők nehéz gondolatairól terhes, akik nem tudják sokszor, miből lesz este kenyér az asztalon.


Nagyon sok hajdúhadházi embert ismerek, akik velem együtt a bűn minden fajtáját elítélik, akik azt mondják, hogy cigánynak és magyarnak egyformán be kell tartania a társadalmi normákat, alkalmazkodni kell a törvényhez. Mi keresztények tudjuk, hogy ez nekünk kötelező, tudjuk, hogy a mi gondolataik, cselekedeteink a közösségen belül sokszorozódnak. Ezért különösen nagy ma a hajdúhadházi gyülekezetek felelőssége, különösen a pásztoroké, presbitereké, szolgáló asszonytestvéreké. Akik nemegyszer egyben apák, édesanyák is.

 

Mindenekelőtt egy igét fogok felolvasni nektek, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 13-asból:

 

„Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek pedig tisztelettel, a tiszteletet.”

 

Meg vagyok róla győződve, kedves hajdúhadházi emberek, hogy ti ezt be is töltitek. Ugyanakkor, amikor arról beszéltem, hogy egy hazug világban élünk, akkor néhány dolgot valósággal meg kell, hogy beszéljünk.

 

Közös alapokat kell, hogy keressünk. Az első közös alapunk lehet az, hogy magunkra maradtunk, nyakunkon a nincstelenség, a kilátástalanság, reménytelenség, kenyérnélküliség, a félelem, a terror. És joggal várhatná el minden hajdúhadházi cigány és nem cigány, hogy legyen végre békesség, legyen végre valódi igazi esély, amelyet a mindenkori kormányok biztosítanak nekünk.


Sokan tudjátok, hogy elkötelezett fideszes is vagyok. Ennek ellenére a rossz folyamatokat nem lehet letagadni. Mert elsősorban ember vagyok, közületek való. És nem egy buta politikai báb, nem homokzsák. Az a helyzet kedves barátaim, hogy ami most történik Hajdúhadházon, az nem tiellenetek szól, az csak egy eszköz arra, hogy a szélsőséges eszme gyökeret verjen és a mi érzelmeinket felkorbácsolva olyan indulatokat, olyan reakciókat hozzanak ki belőlünk, amelyből aztán majd ránk mutatnak, hogy a cigányok miatt van probléma Magyarországon. Kedveseim, keresztény barátaim! Ennek a provokációnak nem ülhetünk fel. Nem engedhetjük meg, hogy a hazugságra hazugsággal, a megfélemlítésre újabb megfélemlítéssel válaszoljunk. Mi már csak tudjuk keresztények, hogyha meghasonul egy ország, vagy egy ház, annak a lakosai elvesznek. Ezért mi mindannyian egy dologban vagyunk érdekeltek, őszintén és hangosan elmondani a közösség véleményét, ez pedig a következő: Hajdúhadház önmagának és Magyarországnak békességet kíván! Hajdúhadház önmagának munkát akar. Napi 8 órás, tisztességes munkát! Teljesen mindegy ki van hatalmon, kik azok, akik a döntéseket hozzák, de a szegény embereket nem hagyhatják figyelmen kívül.


A mi gondolatunknak, akaratunknak most el kell jutnia messzire. El kell jusson a parlamentig, a parlamenti képviselőkig, a frakcióig és végig kell gondolják, hogy a keresztény embernek van türelme, hite, de korgó gyomorral, a gyermekek sírása mellett még a hit is nehéz. Felvesszük a keresztet, hordozzuk. De barátaim, ha magunkra maradunk, akkor ez egy nehéz harc lesz. Ezért örülhetünk annak, hogy látunk arcokat Budapestről, akik a fáradtságot nem spórolták meg, hanem a jelenlétükkel, pusztán azzal, hogy itt vannak, erőt adnak nekünk arra, hogy nem kell a fejünket a homokba dugni, és nem kell a zsarnoksággal nekünk barátkozni.

Igen, van jogunk kimondani, hogy emberhez méltó életet akarunk! Van jogunk kimondani azt, hogy minden magyar embernek tisztességes, emberi méltóságot akarunk! Van jogunk azt mondani, hogy elvárjuk a magyar rendőrségtől, hogy védjen meg minket! Van jogunk azt mondatni, hogy a magyar kormány biztosítson mindannyiunknak munkát, kenyeret, biztos jövőt.

 

 Kedveseim! Mi lesz a sorsunk, ha nem fogunk össze? Előbb kezdjük a vizsgálatot önmagunkkal! Cigány területen bizony azt kell mondjam, hogy magunkra maradtunk. Az ország első számú cigány vezetője, aki legitim partnere a kormánynak, Farkas Flórián nem jelenik meg sehol. Ott, ahol baj van, ott nincs jelen. De ahol fürödni kell a dicsőségben, ott igen.


Kedveseim! Azt kell mondjam nektek, hogy sokkal többet érünk mi egymásnak, akik itt vagyunk, mint egy dicsőségben úszni akaró olyan ember, aki csak felfelé tud megfelelni és a cigányoknak nem akar. Így amikor magunkra maradunk, akkor nem számíthatunk senkire, összébb kell, hogy szoruljunk, a vállunkat egymás mellé kell tenni. És most ne azt nézzük, mi volt tegnap, hanem fogjuk meg egymás kezét, mert ez az, amit üzennünk kell a magyar társadalomnak, hogy a cigány nem egyenlő a bűnözéssel! Magunkra maradtunk akkor is, amikor azt ígérték, hogy lesz munkánk, lesz biztos, kiszámítható jövőképünk. Őszintén mondjuk meg, eddig nincs, eddig nem sikerült az ígéreteket beváltani! Más lehetőségünk nincs, csak várunk. Mert mi nem szíthatunk tüzet, nem önthetünk olajat a tűzre. De most kimondjuk hangosan, hogy unjuk azt, hogy minden négy évben politikus barátaink vannak, akik a bajban, a mindennapokban aztán nem állnak ki mellettünk. A magyarországi cigányságot soha többé ne használja senki politikai szavazó tömbként. A magyarországi cigányságot úgy szemlélje, és úgy legyen partnere mindenki, hogy velünk ma is, holnap is együtt akar működni. Nyújtsanak kezet a döntéshozók, nyújtsanak kezet a magyarok, mert akárhányszor kinyújtjuk a barna kezünket, egymásén kívül nem találunk benne fehéret. És ma ennek a folyamatnak vége kell, hogy szakadjon. Azért, mert amit ma és az elmúlt héten, az elmúlt hónapban vetett Magyarország, azt egyszer le kell, hogy arassa. Gyűlölet, félelemkeltés, egyenruhás masírozás, bakancsok csattogtatása nem hozhat jó jövőt, csak háborút. Magyarországnak békességre van szüksége és ezt nekünk, keresztényeknek kell hordozni.


Közös a felelősségünk. Van egyéni és van közös felelősség is. Az egyéni az, hogy mindannyian, akik szellemi emberek vagytok, minden este, amíg jóra nem fordul a sorsunk, kérjétek a Teremtő Istent, hogy adjon egy jobb jövőt nekünk, ahol cigányoknak is kiszámítható a holnap. Adjon a Jó Isten a politikai vezetőknek bölcsességet, empátiát, hogy ránk is gondoljanak, amikor a törvényeket hozzák. Adjon az Isten erős cigány vezetőket, akik nem szégyellnek lejönni a putrikba, a telepekre és nem „mercédesszel”, hanem félcipőben és naponta köztetek vannak. Adjon az Isten olyan hajdúhadházi cigány vezetőket, akik a közösség érdekeit mindenkor fontosabbnak tartják sajátjukénál és adjon az Isten olyan felekezeteket, akik Hajdúhadházon felperzselik a szeretetlenséget. Ti vagytok azok, akik ma igazi fények lehettek, akik ízek lehettek, és nektek kell bemutatni, milyen az a jobb élet, amikor egymást sokkal jobban tiszteljük, mint magunkat.

 

Kedveseim! Magunkra maradtunk. Nem vagyunk sokan, de van egy reménységünk. Egy tanításban azt mondta Jézus: „Ha ketten egy akaraton vagytok és nem kételkedtek abban, amit kértek, higgyétek, hogy megvan az nektek.” Nektek az a dolgotok, hogy most többen legyünk egy akaraton és amikor majd utánam feljönnek a színpadra és Magyarország békességéért, Hajdúhadház boldog jövőéért imádkoznak, a gyülekezet egy szívvel, egy akarattal mondjon majd Áment. Én pedig azt mondom Kedveseim, hogy van még remény egy jobb életre! Ez a jobb remény akkor jöhet el, ha ma Magyarországon minden ember az ország első számú szolgájától a hajdúhadházi telep lakosáig megújul, de nem úgy, hogy én téged akarlak megújítani. Ma arra teszünk egymásnak ígéretet, hogy megújulunk, hogy egymást nem hagyjuk el, hogy bármilyen probléma van, kitartunk egymás mellett, mert ha mi nem, ki fogja körbeállni a mi házainkat, ki fogja megvédeni a mi életünket?! Igaza van gróf Széchenyinek, amikor azt mondja, hogy

 

„A veréb csak a veréb szavára hallgat, a cinke csak a cinkére, kacsa csak a kacsára és ezért egyedül a veréb csalhatja meg a verebet, a cinke a cinkét, kacsa a kacsát. Ezen a lajtorján felemelkedve egyedül magyar a magyart.”


Minket már annyiszor becsaptak, nekünk már annyiszor ígértek. Ha az ígéreteknek egy tizede megvalósult volna, ma Magyarországon és Hajdúhadházon nem lenne szegény ember!

 

De tudjátok, ti vagytok a legértékesebbek, azért, mert értetek folyt Jézus vére. És ti tudjátok azt, hogy a világi emberek hazudhatnak, de ti, amit egymásnak megígértek kutya kötelességetek betartani.

 

Van remény arra, hogy ez az ország megújuljon, de ehhez meg kell újulnia a politikának is. Meg kell újuljon a közélet, cigány vonalon is és magyar vonalon is. Nem lehet tovább hazudni azt, hogy jól élünk, mert nem élünk jól! Ma még a gyomrunk korog. Holnap egyre nehezebb lesz. És higgyétek el, ma Magyarországon a cigány telepen élők állati sorba vannak letaszítva, mert az ember attól különb az állatnál, hogy van jövőképe, kiszámítható holnapja. De nekünk nincs! Csak annyi van, hogy a fizikai – biológiai szükségleteinket kielégítsük, együnk, igyunk, ne fázzunk. És tudjátok, mi történik ma? Egy szélsőséges eszme azért jött közénk, hogy állatszelídítőként befenyítsen minket, és ezt nem engedhetjük meg. Meg kell védjük az emberi méltóságunkat,  meg kell védjük egymást, és meg kell védjük azt, hogy egy eszme, egy beteg, téves eszme nem rogyaszthatja térdre Magyarország cigány lakosait, Európa 15 millió cigány lakosát. Ezt csak mi tudjuk megvédeni. Hiszünk abban, hogy a magyar kormány és a magyar rendőrség képes megvédeni minket. De azt kérjük, hogy mindezt úgy tegyék, hogy közben minket is megbecsülnek, s az emberi méltóságunk megmaradhat.

 

Kedves ünneplő Gyülekezet! Bármi történik velünk, bármilyen indulatot gerjesztenek felénk, az Úr üzenetével üzenek nektek, hogy hogyan viselkedjetek. Ne álljatok bosszút önmagatokért Szeretteim, hanem adjatok helyet az Ő haragjának, mert meg van írva: enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a gonosz, hanem te győzd le a rosszat jóval.


Kedves ünneplő Gyülekezet! Ilyen méltóságot mutasson a hajdúhadházi cigány, és ha volt valami harag vagy probléma a társaddal, akkor most kérlek bocsássatok meg egymásnak, hogy az Úr úgy tudjon közénk jönni, hogy szeretetben, békességben talál ránk ma. És azt üzenjük Magyarországnak, hogy szeretjük a magyar testvéreinket és kinyújtjuk a barna kezünket, hogy szellemileg megújuljon egy új magyar társadalom, amiben békesség, szeretet, igazság van, ahol van jövőképe a cigánynak és a magyarnak egyaránt. Isten áldja meg Hajdúhadházat, Isten áldja meg Magyarországot!

 

 

 

                                                                                    Aba-Horváth István



Hirdetmény
Ehhez a cikkhez eddig 3 hozzászólás érkezett.

#3   lényeglátó  | 2011 November 26 14:22:28 like(0) dislike(0)

Az emberiség 100 ezer évekig élt, állami munkahelyek nélkül! Gyüjtögetés, állat tartás, növenytermelés útján, maga munkája után! Mára kapa, kaszanyél elkorhadt, megbüdösödött! Pedig elő kellesz venni, krumplit, gyümöcsfát ültetni, vagyy megszokni éhezni! Mert már a magyar se hajlandó ellopnivalót termelni! Segílykére már államkölcsönt se adnak!

#2   romungro  | 2011 április 19 19:51:10 like(0) dislike(0)

Hol bújkál ez a farkas gyerek?! Látta valaki? Ki mer ez még menni eggyáltalán azok közé a cigányok közé akik be ültették a most már ÖRO elnöki székébe?

#1   zoja70@freemail.hu  | 2011 április 19 13:17:48 like(0) dislike(0)

 ÁMEN!!!


vissza az oldal tetejére

PROGRAMAJÁNLÓ
Előző hónap 2020 November   Következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Aktuális: 

Nincs esemény

HÍRDETÉS


EGY ÉVE TÖRTÉNT
  • Agócs János lett az ORÖ új elnöke

  • Adventi fogadás az államfőnél

  • Roma ifjúsági tréning Rimaszombatban

  • A miskolci romák polgármestere is akar lenni a frissen megválasztott Veres Pál

  • Dancs Mihály felmondta az ORÖ-s szövetségét



CÍMKE FELHŐ
KI KICSODA?

SZAVAZÁS

Oszlassa-e fel magát azonnal az Országos Roma Önkormányzatot?














KÖVESSEN MINKET ONLINE
KÉPGALÉRIA
 PARTNEREINK:

  • 100 Tagú Cigányzenekar



    Phiren Amenca



    Parno Graszt