HÍRDETÉS


HÍREINK
vissza

Uzsoranaptárt csinál a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság

betűméret csökkentése betűméret növelése
Címkék:  miskolc, uzsora
2008 Július 10    Forrás: boon.hu


Ez a cikk archív

A zsarolásos, uzsorakamatos és az úgynevezett szocpol csalásos ügyek nyomozati állásáról számoltak be a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányságon hétfőn délelőtt.

Hirdetmény

Elhangzott, hogy ugyanaz a nyomozócsoport vizsgálja mostantól a két bűncselekményt, melynek hasonló vonásai is vannak. Elhangzott az is, hogy úgynevezett uzsoranaptárt készít a főkapitányság. Az írástudatlan, és az analfabéta emberek számára, hogy egyfajta képrégény formájában "irják le" számukra mi történik azokkal az emebrekkel, akik tízezer forintot kérnek, és adósságuk rövid időn belül többszázezer forintra rúg. Elsősorban a taktaközi településekre juttatják el ezeket a speciális naptárakat, hiszen itt robbant ki ez a bűncselekménysorozat.
 
A nyomozás eddigi adatai szerint négy elkövetési forma különíthető el egymástól:
 
1. "Szocpolos" lakás építése használatbavételi engedéllyel:
 
Magukat építési vállalkozónak kiadó elkövetők szociálisan és egzisztenciálisan hátrányokkal küszködő, több gyermekes családokat kutattak fel, azzal, hogy nevükben eljárva, több millió forint lakásépítési kedvezményük megszerzése céljából fiktív szerződéseket kössenek. Az igénybe vehető teljes állami támogatás megszerzését követően a jogosultak csupán pár százezer forintot "kaptak" és az így felépült ingatlanok sohasem kerültek ténylegesen a birtokukba.
 
2. "Szocpolos" lakás építése használatba vételi engedély nélkül

(ún. félkész házak): Ezekben az esetekben az elkövetők nem törekednek a támogatás teljes összegének a felvételére, mivel a használatbavételi engedély után még kifizethető részt "veszni hagyják". Műszaki ellenőrökkel összejátszva azonban az építkezés bizonyos fázisait valótlanul igazoltatják.

3. "Szocpolos" lakásvásárlás: A fiktív ügyletet bonyolító

elkövetők a támogatásra jogosultak nevében eljárva értéktelen, sok esetben csupán romos épületet tartalmazó ingatlant vásárolnak, több millió forintos értékben. A papíron vásárlóként feltüntetettek csak némi készpénzt kaptak, míg a valós kiadások és a támogatás összege közti különbözetet az úgynevezett "bonyolítók" teszik zsebre.

4. "Kamatos pénzek": A kölcsönt felvevő szorult anyagi helyzetben

lévő családok 50-100 százalékos havi kamatra veszik fel a pénzt és amennyiben a tőketartozást és a kamatot nem képesek visszafizetni, akkor duplázódik az összeg. Ezen ügyletek általában összefüggésben állnak a jogosulatlan állami támogatások, illetve valamilyen jelzáloghitel felvételével. Az elkövetők ugyanis több esetben ilyen törvénytelen ügyletekbe kényszerítik az adósokat, hogy ily módon rendezhessék mesterségesen generált tartozásukat.

Összegzett eredmények

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 2008. elején széleskörű felderítő tevékenységet folytatott a Taktaközben élő és tevékenykedő bűnelkövető személyekkel szemben, a hozzájuk kapcsolható több tucatnyi segítőkkel egyetemben. Ezen személyek szegénységben élő embereket vettek rá uzsorakölcsönök igénybevételére, illetve fenyegetések hatására jelzáloghitelek felvételére kényszeríttették őket.

A nyomozás kezdetén 2008. április 09-én a Bükk Beavatkozó Alosztály munkatársainak közreműködésével a rendőrség elfogta azt a két férfit, akiket súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette megalapozott gyanúja miatt a bíróság előzetes letartóztatásba helyezett. Az üggyel kapcsolatos vizsgálat eredményessége érdekében 2008. április 28-án nyomozócsoport alakult, melynek elsődleges feladata a szerteágazó bűncselekmény-sorozat körülményeinek pontos tisztázása. Az eljárások eddigi adatai szerint a korábban részletezett elkövetési formákkal több törvénytelen hitel, illetve állami támogatás felvétele történt meg, amelyek Takatakenéz, Taktaharkány, Monok, Megyaszó, Tiszalúc, Taktaszada, Mezőzombor és Prügy településeken található ingatlanokhoz köthetőek.

A folyamatban lévő büntetőeljárások során közel tucatnyi elkövetővel szemben rendeltek el a hatóságok személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést. A bíróság előzetes letartóztatásba helyezte Szerencs város építési hatóságának osztályvezetőjét, aki a gyanú szerint közreműködött a törvénytelen ügyletekben.

Az eljárások során felszínre kerülő információk birtokában újabb nyomozati cselekmények várhatóak.

Taktaközi produktumok

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság a bűncselekmény-sorozatok kapcsán bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, illetve élet vagy testi épség elleni súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette és a hozzájuk kapcsolódó más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást.

 

- Az előzetes letartóztatásban lévő taktaszadai D. J. és a prügyi L. J. élet vagy testi épség elleni súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható.

Többek között egy takataharkányi sértetett arra kényszeríttetek, hogy hitelkérelménél játszott közvetítői szerepükért 1 millió forintot adjon át részükre, amennyiben ezt nem teszi családját és őt is bántalmazni fogják. A gyanúsítottak lakásán tartott házkutatások során személyi igazolványokat, lakcímkártyákat, hitelügyintézéshez szükséges adatlapokat foglalt le a rendőrség.

- A szintén előzetes letartóztatásban lévő takatakenézi Sz. J. és L. J. bűnszövetségben elkövetett csalás bűntett és más bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható. Megalapozott gyanú merült fel velük szemben, hogy jogtalan haszonszerzés céljából, anyagi ellenszolgáltatás fejében vettek rá több személyt arra, hogy gyermekeik után a 12/2001. (I.31.) Kormány rendelet 5.§-ában foglalt több millió forint lakásépítési kedvezményt igénybe vegyék.

- Az immáron ugyancsak előzetes letartóztatásban lévő prügyi L. G. és felesége - miután a bíróság már korábban előzetes letartóztatásba helyezte L. J.-t - átvették a kamatos pénzek "ügyintézését", amelyek során életveszélyes fenyegetéssekkel is operáltak a behajtások során.

- Szintén zsarolással gyanúsíthatóak még B. F.-né, G. E. és K. R. mezőzombori lakosok is. A gyanúsítottak arra kényszeríttették a sértetett, hogy a "kamatos pénzek" miatt milliós nagyságrendű tartozásukat oly módon egyenlítsék ki, hogy pénzintézeti kölcsönt vegyen fel.

"Uzsoranaptár"

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szükségesnek látja, évekkel ezelőtti hasonló jellegű tranzakciók vizsgálatát, egyben továbbra is nagy hangsúlyt fektet az érintett települések közbiztonságának megszilárdítására, illetve a törvénytelen folyamatok megállítására, felszámolására.

A B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság vezetése az előzőekben bemutatott módon céltudatos, következetes feladat-meghatározásokkal és döntésekkel segíti elő az egyes lakosságot irritáló bűncselekmények felderítését, megszakítását.

A vezetői elvárások alapján a bűnmegelőzési osztályra ezzel egy időben olyan feladat hárult, hogy kezdeményezzen olyan bűnmegelőzési intézkedéseket, melyek a lakosságot közvetlenül érintő bűncselekmények, mint jelen esetben az uzsorakölcsönök megelőzését teszik lehetővé.

Osztályunk jelenleg is több olyan bűnmegelőzési programot vezet és koordinál, mely a megyében - általános kriminológiai viszonyok között - a bűnelkövetővé-áldozattá- és szenvedélybeteggé válás vonatkozásában ad megfelelő megoldási lehetőségeket.

Az elmúlt időszakban több olyan esemény történt, ami azt mutatja, hogy a lakosság részéről jogos igény mutatkozik egyes bűnözéssel kapcsolatos jelenségek visszaszorítására, megelőzésére.

A megye 357 településének 60 %-a fele 1000 lakos alatti és közel 40 %-ában a lakosság száma az 500 főt sem éri el.

Az utóbbi esetben, az ott élők jelentős része idős, magatehetetlen illetve olyan többszörösen hátrányos helyzetű, akiknek reménye sincs a munkára.

Itt jelentkezik elsődlegesen súlyos problémaként a szegénnyé vált lakosság megélhetéssel kapcsolatos kölcsönigénye, ami az uzsorakölcsönök melegágya.

A felvázolt problémák megoldása csak teljes mértékű társadalmi összefogással és a meglévő törvényi lehetőségek maximális kihasználásával lehetséges.

A B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya ezen elvek alapján kezdte meg a "Nehéz út" településbiztonsági program kidolgozását.

A program egyik jelentős része az uzsoratevékenység és az ezzel párosuló erőszak megelőzése.

A helyzetet nehezíti, hogy az elsősorban érintett, többszörösen hátrányos helyzetű lakosság egyszerű körülmények között él, jelentős részük írástudatlan, legalábbis formálisan analfabéta.

Másrészt a rendőrséggel, más hatósági személyekkel, így az önkormányzati alkalmazottakkal szemben is bizalmatlanok, nem látnak problémáikra megoldást..

Jó példa erre, hogy az uzsorahitelt felvevők az erős tekintélyelvű személyi hátteret kialakító hitelezők miatt rettegésben élnek, de nem fordulnak külső segítőkhöz, mert mint ők, mint baráti körük, a potenciális tanúk arra gondolnak, hogy bármikor kerülhetnek pénzhiányos helyzetbe és csak innen látnak pillanatnyi segítséget.

Az elmúlt két év vonatkozásában több mint 40 ügyet tanulmányoztunk és megállapítható, hogy a sértettek jelentős része egy 10.000 Ft-os havi 100 %-os kamatra felvett hitelre félév alatt 500.000 Ft-os is kifizet, vagy 100.000 Ft egyszeri kölcsönre 4,5 éven keresztül havi 25.000 Ft körüli összeget fizet ki, amikor már azt mondja a sértett, hogy most már elég!

 

A "Nehéz út" programon belül több bűnmegelőzési intézkedés bevezetését tervezi a rendőrség:

- A kamatos pénzekkel kapcsolatos jogsértések visszaszorítása érdekében a bűnmegelőző tevékenységet, az állampolgárok felvilágosítását kell előtérbe helyezni. Be kell mutatni a folyamatot minden negatív, sajnos biztosan bekövetkező következményével együtt.

- Az állampolgárok tájékoztatásával együtt, fontos minden kisebbségi önkormányzat közvetlen figyelmét is felhívni a kamatos pénzekkel való visszaélések lehetőségeire, ugyanis a sértetti kör leginkább a kisebbségi állampolgárok csoportjából és azon emberek köréből kerül ki, akik a mindennapi megélhetőségüket csak kölcsönök felvételéből tudják biztosítani. Erre a szakmai alapot a rendőr-főkapitányság vezetése biztosította, mivel szinte valamennyi kisebbségi önkormányzattal a megyében élő együttműködési megállapodásunk van.

- A települési önkormányzatoknak nagyobb szerepet kellene vállalni az uzsorakölcsönökkel kapcsolatosan, a szociális gondozói hálózat bevonásával kellene tovább erősíteni a prevenciós tevékenységet, akik elsősorban a felvilágosítás terén segíthetik munkánkat. Tevékeny szerepvállalásukkal "kitörési esélyt" biztosíthatnak az áldozatok számára az állandó körforgásszerű kölcsönökből.

A lakossági felvilágosítás érdekében a közeljövőben konkrét intézkedéseket tesz a rendőrség:

A jelenlegi és az elmúlt időszakban ismertté vált ügyek tanulságait Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszerünkön keresztül a lakosság és az önkormányzati dolgozók tudomására hozzuk, folyamatos tájékoztatást alakítunk ki.

A veszélyeztetett írni, olvasni nehezen tudó potenciális sértetti körnek az uzsorakölcsön felvételének szinte minden esetben bekövetkező következményeit képregény formájában dolgozzuk fel. Ez elképzeléseink szerint lehet füzetes formátumú regény, illetve plakátszerű ún. "Uzsoranaptár" ahol 12 hónap leforgása alatt pörgetjük le képekben a mostani sajtótájékoztató során ismertetett, és bekövetkezett súlyos következményeket.

Reméljük, hogy megszűnik, de mindenképpen csökken azoknak a cselekményeknek a száma, ahol a nem fizető adóstól ilyen módon kérik a már régen, mennyiségében kifizetett kölcsönösszeget: "Megöllek, az élettársadból pedig kirugdosom a gyereket ha nem adod meg a tartozást."Hirdetmény

vissza az oldal tetejére

PROGRAMAJÁNLÓ
Előző hónap 2020 November   Következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Aktuális: 

Nincs esemény

HÍRDETÉS


EGY ÉVE TÖRTÉNT
  • Agócs János lett az ORÖ új elnöke

  • Adventi fogadás az államfőnél

  • Roma ifjúsági tréning Rimaszombatban

  • A miskolci romák polgármestere is akar lenni a frissen megválasztott Veres Pál

  • Dancs Mihály felmondta az ORÖ-s szövetségétCÍMKE FELHŐ
KI KICSODA?

SZAVAZÁS

Oszlassa-e fel magát azonnal az Országos Roma Önkormányzatot?


KÖVESSEN MINKET ONLINE
KÉPGALÉRIA
 PARTNEREINK:

  • 100 Tagú Cigányzenekar    Phiren Amenca    Parno Graszt