HÍRDETÉS


HÍREINK
vissza

Medgyessy Péter átadta a Kisebbségért-díjakat

betűméret csökkentése betűméret növelése
Címkék:  medgyessy
2003 December 18    Forrás: RomNet


Ez a cikk archív

A miniszterelnök szerint a kisebbségek ügye fontos kérdés mindenkinek, aki felelősen gondolkodik, akinek nemes érzelmei vannak, és akinek van szíve. Medgyessy Péter erről a Kisebbségekért-díjak átadási ünnepségén beszélt az Országház Vadász termében. A kormányfő szólt arról is, hogy a nemzeti kultúra - sőt az európai kultúra is - szegényebb lenne a kisebbségek nélkül, hiszen egy közösség annál gazdagabb, minél több kultúrát fogad magába. Medgyessy Péter kitért arra: 2003-ban a kisebbségi önkormányzatok számára félmilliárd forintot biztosított a kormány.


Hirdetmény

A Kisebbségekért-díj kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális, oktatási tevékenység elismerésére adományozható hazai és külföldi, a kisebbségek érdekében a kisebbségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek és szervezeteknek, kisebbségi önkormányzatoknak. A kitüntetésekre a rendeletben nevesített minisztériumok, a kisebbségek országos önkormányzatai és szervezetei tesznek javaslatot. Az összesített javaslatok alapján a díjat a miniszterelnök ítéli oda.

A díjakat a Kisebbségek napja (december 18.) alkalmából a miniszterelnök személyesen adta át.Az idei kitüntetettek:

Dr. Szabó Kálmánné Caruha Vangelio irodalmár, műfordító, nyelvoktató, a görög közösség meghatározó képviselője. Görögországban, Trapszimi településen született, családjával 1949-ben került Magyarországra. Húsz éven át, 1975-1995 között az ELTE görög nyelv és irodalom tanszékén dolgozott nyelvtanárként és irodalomtörténet-oktatóként. Számtalan publikációja jelent meg görög és magyar nyelven. 1993-1995 között a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének alelnöke és az Ellinizmosz c. folyóirat főszerkesztője volt. 1998-2002-ig az Angyalföldi Görög Kisebbségi Önkormányzat tagja, 2002-től szentendrei görög elektor. 1995 óta a Görög Országos Önkormányzat alelnöke és egyben oktatási felelőse, az Országos Kisebbségi Bizottság tagja, a Kafenio folyóirat szerkesztője. Kiemelkedő munkát végzett a szórványban élő görög kisebbség gyermekeinek anyanyelvi és népismereti oktatását biztosító úgynevezett "vasárnapi iskola" létrehozásában és szervezésében is.

Hajnal Jenő művelődésszervező a nyugat-bácskai Bácsgyulafalván született. Közel másfél évtizede igazgatója a - Zenta Városi Múzeumot, a néhai Munkásegyetemet, a vajdasági Magyar Művelődési Házat és a Tisza Mozit magában foglaló - Thurzó Lajos Közművelődési Központnak. Az ő igazgatása alatt vált a központ fesztiválok, népmesemondó versenyek, nyári ifjúsági játékok, nagyhírű néprajzi tanácskozások, tudományos szakmai értekezletek, néprajzi, képzőművészeti és dokumentációs kiállítások házigazdájává. Könyvtárigazgatóként a vajdasági magyar könyvtárak mozgalom megteremtője.

Dr. Hegyesiné Orsós Éva az elmúlt közel két évtizedben tanárként, kutatóként, egy nonprofit szervezet igazgatójaként, köztisztviselőként - a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnökeként, majd az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkárként - az esélyegyenlőségéért dolgozott. Számos hazai és nemzetközi kisebbségi, emberi jogi szervezetben képviselte a magyarországi nemzeti kisebbségek, és mindenekelőtt a romák érdekeit. Az előítéletek csökkentéséért, a toleráns társadalom megteremtéséért végzett munkájáért elsők között részesült Radnóti-díjban.

Lakatos Tibor a sátoraljaújhelyi Hagyományőrző Cigány Egyesület művészeti vezetője. Az együttes 1982-ben alakult, azzal a céllal, hogy a környéken fellelhető autentikus cigány táncokat összegyűjtse és színpadra vigye. A folklór táncegyüttes működése két évtizedében műsorával beutazta egész hazánkat és Európa számos országát. Lakatos Tibor indította 1998-ban a Magyarországi Cigánytánc Fesztivált azzal a céllal, hogy a cigány kisebbségnek önálló fesztivál rendszere legyen Magyarországon. 1992-ben elindította Sátoraljaújhelyen és az ország különböző városaiban a Nemzetközi Cigány Fesztivált, melyre az elmúlt években mintegy 30 ország együttesei kaptak meghívást.

Vetési László szórványlelkész, a Diaszpóra Alapítvány elnöke. Vetési László az erdélyi Református Egyházkerület missziós szórványlelkésze már a rendszerváltás előtt egyházkerületre és felekezetre való tekintet nélkül látta el a legnehezebb sorsban kiemelten hátrányos helyzetű nyelvi területeken élő magyarok lelki szolgálatát. 1992-től a két református egyházkerület alapítványaként jegyeztette be a Diaszpóra Alapítványt, amely mindeddig a legátfogóbb szórványmentő tevékenységet végezte el magyar nyelvterületen. Vetési tiszteletes bibliát, könyvet, ruhát és élelmet visz az erdélyi falvakba, s nyári szórványtábort szervez a gyerekeknek. Rendszeres kisebbségi népességfelmérést végez, nyári falu-missziós régió-rehabilitációt indított be. Az erdélyi magyar szórványhelyzetről könyvet adott ki és dokumentumfilm-sorozatot készített a Juhaim maradékát összegyűjtöm címmel.

A Barátság kulturális és közéleti folyóiratot civil kezdeményezésként 1994-ben alapította Ember Mária és Mayer Éva azzal a céllal, hogy Magyarországon élő kisebbségek történelmét, hagyományait, kultúráját bemutatva elősegítsék a különböző népcsoportok közötti megértést és elfogadást. A lap Magyarország egyetlen olyan folyóirata, amely valamennyi kisebbség jelentősebb ünnepeiről, rendezvényeiről beszámol. A Barátság válogatást közöl a képzőművészeti és irodalmi alkotásokból, ugyanakkor a kisebbségeket érintő jogszabályokat, rendelkezéseket is közli, s ezek kapcsán politikusokat, köztisztviselőket és kisebbségi szakembereket szólaltat meg. A szerkesztőség 1995-ben a Nyitott Társadalom Alapítvány Soknemzetiségű Társadalom díját nyerte el.

A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége a kárpátaljai magyar értelmiség összefogását, tudományos és gazdasági tevékenységének elősegítését tekinti fő feladatának. Az 1993-ban bejegyzett és Dupka György elnökletével működő közösség fő céljának azt tekinti, hogy kedvező feltételeket teremtsen a kárpátaljai magyar értelmiség számára. A MÉKK évente közel 100 rendezvényt bonyolít le. Kiadványai: Kárpáti Magyar Krónika, Délibáb, Kárpátok Gazdasági Szemle. 1996-tól a MÉKK szervezésében kezdődött el a kárpátaljai Magyar Önkormányzati Fórum rendezvénysorozat, amelyek résztvevői polgármesterek, képviselők.

Medgyessy Péter miniszterelnök beszéde a Kisebbségért-díjak átadásán

Országház, 2003. december 17.

Magyarországon a kisebbségek ügye fontos kérdés. Fontos kérdés mindenkinek, aki felelősen gondolkodik, akinek nemes érzései vannak, és akinek van szíve. Fontos kérdés azért, mert azt szeretnénk, hogy Európában mindannyian jól érezzük magunkat. És fontos kérdés azért, mert felelős politikai erő - kormányzati és ellenzéki politikai erő egyaránt - nem gondolhat mást a kisebbségekről, mint hogy általuk gazdagabbakká válunk.

Talán tudják rólam a jelenlévők, hogy családom erdélyi származása révén én is a kisebbségekhez tartozónak érzem magam. A kisebbségeket tehát szívből és mély meggyőződéssel tudom képviselni. Én Budapesten születtem, nem éltem meg a kisebbségi létet, de a szüleim megélték, és tudják, hogy mit jelent az. Az a meggyőződésem, hogy a nemzeti kultúránk szegényebb volna, hogyha nem lennének a kisebbségek. És az a meggyőződésem, hogy Európa is szegényebb lenne, hogyha nem gazdagítaná kultúráját és gondolkodását a kisebbségek jelenléte. Igaz az a tézis, hogy a közösség annál erősebb és gazdagabb, minél többféle kultúrát fogad be. Magyarország a történelme során gyakran került kapcsolatba kisebbségekkel, s mindig befogadó ország volt.

Egység a sokféleségben - ez Magyarország titka. És egység a sokféleségben - ez Európa sikerének is a titka. Én tehát örömmel köszöntöm a jelenlévőket, és ünnepnek tartom azt, hogy megemlékezhetünk a kisebbségekről és a kisebbségek jogairól. Annak külön örülök, hogy olyanoknak adhatok át elismeréseket, akik sokat tettek a hazánkban élő kisebbségekért, vagy akik a magyar kisebbségek érdekében sokat tettek a határon túl. Azt gondolom, hogy valamennyi magyar kormány szándékában állt a magyarországi kisebbségek és a határon túl élő magyar kisebbségek életének segítése. Ezt a szándékot tükrözi az 1995-ben létrehozott Kisebbségekért-díj, melyet minden évben egy alkalommal adunk át.

Aki a kisebbségeket segíti a boldogulásban, az az egész társadalmat teszi jobbá. Az év vége alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk, történt-e valami említésre méltó ebben az ügyben, és előre tekintsünk, hogy mi az, amit el szeretnénk érni a következő időszakban. 2003 volt az első olyan év, amikor a kisebbségek országos önkormányzatai számára egy közel félmilliárd forintos keretet biztosítottunk annak érdekében, hogy 9 kisebbség 24 intézményének a működését tudjuk segíteni. Nem gondoljuk azt, hogy ezzel mindent megoldottunk, csak azt gondoljuk, hogy valami történt. 2004-ben szembe kell majd nézni a gazdasági realitásokkal, de ebben az időszakban is vállaljuk, hogy segítjük a kisebbségi önkormányzatokat. Létrejött az Esélyegyenlőségi Hivatal, ami önálló kormányhivatalként működik a jövő évtől kezdve: így van kihez fordulni, a kormányzaton belül is van gazdája ennek a kérdésnek.

A mai kormányülésen arról is tárgyalt a kormány, hogy szükség van a kisebbségi önkormányzatok jogszabályi hátterének felülvizsgálására, s fontos, hogy a választások valóban biztosítsák a kisebbségeket megillető jogokat. Több politikai párt egyetért ezzel a törekvéssel. Egyeztetünk mindazokkal, akik ezekben a kérdésekben kompetensek: természetesen nem csak a politikai pártokkal, hanem mindenek előtt és elsősorban a kisebbségek képviselőivel - számomra ez a legfontosabb kérdés. Egyeztetünk azokkal a parlamenti felelős vezetőkkel, ombudsmanokkal is, akiknek hivatalból kell képviselniük a kisebbségek korrekt jogait, és természetesen a politikai pártokkal is.

Engedjék meg, hogy abból az alkalomból, hogy a hagyományoknak megfelelően sor kerül a Kisebbségi-díjak átadására, külön kiemeljem azt, hogy ezt a díjat mindenek előtt olyanok kapják, akik tettekkel válaszolnak a kisebbségi léttel együtt járó kihívásokra. A kormány nevében szeretném megköszönni azt az áldozatos munkát, amit a díjazottak - és a most nem díjazottak is - tettek azért, hogy a kisebbségek jól érezzék magukat. Jól érezzék magukat e hazán belül, és jól érezzék magukat a határon túli magyar kisebbségek is, akik megérdemlik a figyelmet, s akik a szívünk közepében vannak.

Ezzel a néhány mondattal szeretném átadni az idei díjakat. Hadd mondjam el, hogy minden alkalommal nehézséget okoz, hogy kiket válasszunk ki, hiszen minden egyes jelölt kitűnő ember. Vállalva a döntés felelősségét örömmel adom át ezt az elismerést az ez évi díjazottaknak.
Hirdetmény

vissza az oldal tetejére

PROGRAMAJÁNLÓ
Előző hónap 2019 Október   Következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Aktuális: 

Nincs esemény

HÍRDETÉS


EGY ÉVE TÖRTÉNT
  • Ösztöndíj a cigány értelmiségért

  • A romák is a Fidesz-KDNP jelöltjeit fogják támogatni

  • Romagyilkosságok - Tíz éve történt a nagycsécsi támadás

  • A SOMNAKAJ NOVEMBERBEN UTOLJÁRA A NEMZETI SZÍNHÁZBAN

  • Ösztöndíj pályázat roma fiataloknakCÍMKE FELHŐ
KI KICSODA?

SZAVAZÁS

Oszlassa-e fel magát azonnal az Országos Roma Önkormányzatot?


KÖVESSEN MINKET ONLINE
KÉPGALÉRIA
 PARTNEREINK:

  • 100 Tagú Cigányzenekar    Phiren Amenca    Parno Graszt