2022 August 15., Monday/Mária napja van. .

Keresés

Add meg amire keresni szeretnél!

A romákkal szembeni diszkrimináció ellen tartott demonstrációt a Phiren Amenca Kolozsváron
2015. 07. 17. 00:00

A romákkal szembeni diszkrimináció ellen, valamint a több Európai városból történt kitelepítések miatti tiltakozásként tartott vonulásos demonstrációt a Phiren Amenca nemzetközi szervezet Kolozsváron.

A Phiren Amenca nemzetközi szervezet az Európa Roma  Ifjúsági Fővárosa programsorozata részeként So keres, Európa?! címmel 48 órán át tartó akciósorozatokat indítottak, amellyel felkívánják hívni  a figyelmet a romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetésekre, a jogfosztásra,  valamint arra, hogy  egyes országokban falakkal veszik körbe a cigánytelepeket, és a helyi önkormányzatok olyan rendeleteket hoznak, melyekkel erőszakosan kitelepítik otthonaikból a romákat.

 

Demonstráció - Kolozsváron

 

A pénteken tartott megmozdulás apropóját az adta, hogy Kolozsváron 2010-ben, néhány nappal Karácsony előtt a helyi hatóság úgy döntött, kitelepítik a város közepén élő cigányokat, mert a frekventáltnak számító területen infrastrukturális fejlesztéseket akarnak véghezvinni. December 16-án a döntéséről levélben értesítették a városban élő cigányokat, majd másnap reggel rendőrségi segítséggel kiköltöztették őket. Mindenkinek 10 perce volt, hogy összepakolja a holmiját, és a teherautókra rakja. Voltak olyanok, akiket erőszakkal rángattak ki házaikból, majd jöttek a munkagépek, és ledózerolták az otthonokat. Sokak  személyes dolgaikat sem tudták összeszedni, így szerény javaik, értékeik a házaik romjai alatt maradtak. Mindezt azok az emberek mesélték el, akik átélték a diszkriminatív intézkedéseket, és az elmúlt öt évben próbálnak érvényt szerezni jogaiknak.

 

A kitelepítésre azért volt szükség, mert a város közepén lévő területre az egyház igényt tartott, és ott Hittudományi egyetemet és templomot, valamint egy játszóteret építettek.

 

A hatóságok összesen 76 hazát dózeroltak le, és az ott élt 560 embert a város szélén, az úgynevezett Pata Rat részbe, a szeméttelepre költöztették.  A romák azóta ott élnek összetákolt viskóikban. A szeméttelep közepén főleg nyáron iszonyatos a bűz, a hulladékok miatt rendkívül nagy a fertőzésveszély. Elhagyni a helyet nem tudják, mert nem tudnak hová költözni. Az elmúlt öt évben 200 ember tudott új otthont találni más városban, de jelenleg is több mint ötszázan élnek Pata Ratban.

 

A Phiren Amenca ifjúsági rendezvénysorozatának részeként a 15 országból érkezett mintegy 400 részvevőjével vonulásos megmozdulást tartott a szeméttelep közepén lévő cigánytelepről indulva Kolozsvár belvárosába, arra a helyre, ahonnan kitelepítették a romákat. A menethez több mint száz helyi aktivista és érintett is csatlakozott.  A Phiren Amnca más jogvédő szervezetekkel közösen 2013-ban Brüsszelben, az Európai Parlament épülete előtt tartott tiltakozó ,megmozdulást és flashmobot, illusztrálva a kolozsvári kitelepítést, és a 2010 karácsonya előtt történteket. A roma fitalok már akkor felhívták a figyelmet a román hatóság kényszerintézkedéseire, és szót emeltek a hasonló európai országok cselekedeteire.

 

A kolozsvári megmozduláson megjelent a megyei tanács elnöke is, aki azt mondta, keresi a megoldást, hogyan tudna segíteni a szeméttelepen élő romáknak, de az erőszakos kitelepítésért az előző polgármestert, és az akkori hatóságok embereit hibáztatta.

 

A roma fiatalok által szervezett demonstráción a szónokok utaltak arra, hogy több európai városban, Szlovákiában és Csehországban falakkal veszik körbe a cigánytelepeket, és gettósítások történnek.

 

Párhuzamot vontak a kolozsvári kitelepítéssel a miskolci számozott utcákból történő kilakoltatásokkal, felhívva a figyelmet, hogy a sorozatos hatósági razziák, a jogtalan intézkedések miatt Magyarországon már a bíróság, az ombudsman,  és az Európai Unió biztosa is szót emelt, és törvénytelennek, diszkriminatívnak ítélték a rendelkezéseket. A számozott utcákból Miskolcról azért teleptik ki a romákat, mert kell a hely az új futballstadion parkolójának. A város önkormányzata még fizette is volna azoknak, akik önként felmondják a lakásbérleti szerződésüket, és vállalják, hogy elköltöznek Miskolcról, és legalább 5 évig nem is térnek vissza. Ezt a rendelkezést a Kúria alkotmányellenesnek ítélte, ezért megsemmisítette.

 

A szolidaritási menetet követően az Európa Roma Ifjúsági Fővárosa programsorozatban résztvevők tovább folytatják az akciósorozatot, szórólapokkal, plakátokkal és flashbobokkal tiltakoznak a romákat érintő hátrányos megkülönböztetések, valamint a kolozsvári kitelepítés ellen.

 

A Phiren Amenca azért csatlakozott rá Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa programsorozatra, mert eddig egyetlen országban sem kapott teret a roma kultúra, a cigány fiatalok nem szólhattak meg, így egy teljes héten át Kolozsvár a roma fiatalok fővárosává vált. 

 

A megmozduláson a roma fiatalok magyar, angol és román nyelven elmondott beszéde:

 

Kitelepítés, szegregáció, verbális és fizikai terror, alapjogok korlátozása, születéskori megbélyegzés – Európa a 21. században a romák szemszögéből


Ma, a 21. században, Európa számos országában, így Romániában, de Magyarországon sem példa nélküli, hogy már a születést követő percekben származás és bőrszín alapján megbélyegeznek embereket, és ez a hátrányos megkülönböztetés egy életen át végigkíséri a romákat.

 

 Az előítéletek miatti társadalmi kirekesztés számos területen tetten érhető. Pártpolitikai törekvések, kirekesztő törvényalkotások, hatósági eljárások és intézkedések, rasszista megnyilvánulások naponta tapasztalhatóak. Ma, Magyarországon, Miskolcon ugyanaz történik mint öt évvel ezelőtt, Pataratban. Miskolcról a számozott utcákból kitelepítik a cigányokat, mert kell a hely a futballstadion parkolójának. Mindegy hová mennek, csak el a városból, így döntött az önkormányzat. Az sem érdekli őket, hogy ezért a törvénytelenségért már az Európai Unió is szót emelt.

 

Kolozsvárról Pataratba, a szeméttelepre költöztettek több száz embert. Talán azért, mert ezeket az embereket is szemétnek, hulladéknak tekintik?

 

Szerintetek ez így rendben van? Mit csinálsz ma Európa?

 

Azért vagyunk itt, hogy szót emeljünk az erőszakos kitelepítések ellen, szolidaritást vállaljunk a jogfosztott, földönfutóvá tett emberekért. Azokért, akiket kireksztettek és haramadrangú állampolgároknak tekintenek. Ne feledjük, a holokauszt is egy végkifejlete volt egy gyilkos eszmének, a megkülönböztetés is pontosan így, a diszkriminatív rendeletekkel kezdődött, majd jött a kitelepítés, aztán a gettó és a láger.

Mi időben figyelmezetünk, hangosan kiáltunk, hogy hallja egész Európa! Kiáltsuk együtt, hogy mindenki odafigyeljen szavunkra!

 

So keres, Európa?