2022 May 17., Tuesday/Paszkál napja van. .

Keresés

Add meg amire keresni szeretnél!

Czibere Károly lesz a cigányügyi államtitkár
2014. 06. 10. 00:00

Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat eddigi irodavezetője lesz a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, vagyis ő lesz a felelős a harmadik Orbán-kormányban a cigány ügyért.

Balog Zoltán emberierőfrorrás-miniszter kedden bemutava államtitkárjelöltjeit azt mondta: a szociális ügyekért és a társadalmi felzárkózásért Czibere Károly felel. A Balog Zoltán számára fontos romaügyben jól jönnek Czibere Református Szeretetszolgálatnál szerzett tapasztalatai.

 

czibere károly

 

Balog helyettese a KDNP-s Rétvári Bence lesz, aki emellett a parlamenti államtitkári pozíciót is megkapja. Rétvári fiatal kora ellenére jelentős politikai tapasztalatra tett szert. Azt várják tőle, hogy a humántárca feladatiait átfogja,  vállaljon szerepet a horizontális egyeztetésekben - jegyezte meg Balog.

 

A köznevelésért felelős államtitkár, Hoffmann Rózsa utódja Czunyiné Bertalan Judit lesz. Az ő feladatai közé tartozik majd a nagyban átalakított közoktatási endszer szükséges kiigazítása, emellett figyelemmel kell kísérnie a bevezetett reformokat. Kiemelt szerepe lesz a tankönyvkiadás megújításában, valamint a hároméves kortól kötelező óvodáztatás bevezetésében.

 

A felsőoktatási államtitkár nevét egyelőre nem árulta el a miniszter, csak annyit lehet tudni, hogy egy nemzetközi nagyvállalattól érkezik - mondta Balog Zoltán. Az anonim államtitkár már a második lesz, aki nemzetközi nagyvállalattól igazol át a harmadik Orbán-kormányba. Mint arról beszámoltunk, Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter a Teva Magyarország Zrt.-től érkezett Szabó Lászlót nevezi ki a külgazdasági államtitkári posztra.

 

Balog Zoltán miniszterré nevezi ki Áder János

Fotó: 

 

Balog helyettese a KDNP-s Rétvári Bence lesz, aki emellett a parlamenti államtitkári pozíciót is megkapja. Rétvári fiatal kora ellenére jelentős politikai tapasztalatra tett szert. Azt várják tőle, hogy a humántárca feladatiait átfogja,  vállaljon szerepet a horizontális egyeztetésekben - jegyezte meg Balog.

 

Az egészségügyért a volt kecskeméti polgármester, Zombor Gábor felel majd. Legfőbb feladata: irányítani az alapellátását, áttekinteni az egészségügyi háttérintézmények rendszerét.

 

A kulturális államtitkárságot Hoppál Péter Fidesz-szóvivő vezeti majd. Balog szavai szerint Hoppál Péter tanulmányai kezdete óta a kultúra területén mozog, "kulturember, ha nem sértem meg". Feladatai között elsőként Balog azt említette, hogy találja meg a megfelelő együttműködést a Magyar Művészeti Akadémiával. 

 

A KDNP-s Soltész Miklósra az egyházi, civil és nemzetiségi államtitkárságot bízzák, miután Balog szerint ő "államtitkárként is civil maradt". Feladata, hogy az új egyházi törvény szellmisége szerint járjon el, miközben összefogja a rábízott rendszereket.

 

Az Emmi egyetlen, máris hivatalban lévő államtitkára dr. Lengyel Györgyi, akit meghagynak közigazgatási államtitkári pozíciójában. Korábban kormánymegbízottként is bizonyított - mondta a miniszter.

 

A szociális ügyekért és a társadalmi felzárkózásért Czibere Károly felel. A Balog Zoltán számára fontos romaügyben jól jönnek Czibere Református Szeretetszolgálatnál szerzett tapasztalatai.

 

A családi és ifjúsági ügyekért felelős államtitkár Veresné Novák Katalin jogász-közgazdász lesz.Veresné két éve kabinetfőnök, a Külügyminisztériumból érkezett a tárcához, 3 gyereke van, ami miatt Balog nagyfokú empátiát remél az államtitkár asszonytól.

 

A sportért felelős államtitkárság a KDNP-s Simicskó István kezében marad. "Legyen szövetségi kapitánya a sportoló nemzetnek" - mondta róla Balog Zoltán. Simicskó eddigi ténykedése idején állítólag 100 ezerrel nőtt az igazolt sportolók száma Magyarországon.

 

Az EU-s fejlesztési politikának jelentős területei kerültek át az Emmi-hez. Ez a részterület is önálló államtitkárságot kap: felügyeletére Köpeczi-Bócz Tamást kérték fel átmenetileg, mert egyelőre még keresik a végleges jelöltet az államtitkárság élére. Köpeczi-Bócz az első Orbán-kormány idején a Nemzeti Szakképzési Intézet igazgatója volt, 2010-ben pedig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba került, Balog Zoltán államtitkárságára mint társadalmi felzárkóztatásért felelős főosztályvezető. 2010-ig ő volt a Humán Erőforrás Operatív Program Irányító Hatóságának (HEP IH) vezetője. Az IH működésében több súlyos szabálytalanságot, esetenként tudatos jogszabálysértésre utaló jeleket talált egy belső ellenőrzés, amiről Hírszerző cikkezett.

 

ÖNÉLETRAJZ   

Név: CZIBERE KÁROLY  Születési id: 1973  Tanulmányok: 1991-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem -Társadalompolitikai elemzı-tervezı szakirány, Vállalatértékelés szakirány, Közszolgálat szakirány 1994-99 ELTE ÁJTK Politológia szak 1998-2000 ELTE ÁJTK Jogi szakokleveles közgazdász képzés  Beosztások: 1996-1997 Bp. XVI. ker. Önkormányzat - polgármesteri titkárságvezetı 1997-1998 Népjóléti Minisztérium, Szociálpolitikai Fıosztály - költségvetési tervezı-elemzı 1998-2000 Miniszterelnöki Hivatal - társadalompolitikai fıtanácsadó 2000-2001 Szociális és Családügyi Minisztérium - miniszteri biztos 2001-2005 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – fıigazgató 2005- Magyarországi Református Egyház, Szeretetszolgálati iroda - irodavezetı  Oktatói tevékenység: 1994-96 Kodolányi János Fıiskola - Közgazdaságtan 1995-96 BKE Széchenyi Szakkollégium - Szociálpolitika 1997-98 BKE Széchenyi Szakkollégium - Bevezetés a szociálpolitika gazdaságtanába 1998-99 BKE Széchenyi Szakkollégium - Politikai programok elemzése 1999-2000 BKE Széchenyi Szakkollégium - A decentralizáció közgazdaságtana 1999-2000 BKE Széchenyi Szakkollégium - Közösségi gazdaságtan 2000-2001 BKE Széchenyi Szakkollégium - Bevezetés a társadalompolitika gazdaságtanába 2000- 2009 Századvég Politikai Iskola - Szociálpolitika 2000-2001 BKE Széchenyi Szakkollégium - Bevezetés a közpénzügyekbe 2003-2005 BKÁE - Közpénzügyek, internetszeminárium 2006- 2008 BCE Széchenyi Szakkollégium – Társadalompolitika – kormányzati gazdaságtani sáv 2007- Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, Szociális Munkás mesterképzés – Szociális problémák makroszintő multidiszciplináris megközelítése 2010- 2011 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Politológia szak, Egészségügy- és szociálpolitika  Legfontosabb kutatások: 1993-1995 Rendszerváltás után: Falusi sorsforduló a Kárpát-medencében - (BKE Széchenyi Szakkollégium). 1996 Nyugdíjrendszer és nyugdíjreform. (Centre for Applied Policy Research,  München) 1996-1997 A középtávú szociálpolitikai koncepció háttérkutatása - (TÁRKI, Népjóléti  Minisztérium) 2004 The role of social services in the transformation process – legal framework  and forms of organization in Hungary. Personnel Consulting, Prague 2007 Homogén Gondozási Csoportok I. – gondozási rászorultság vizsgálata az  idısek bentlakásos intézményeiben – Szociális Klaszter, Szociális és  Munkaügyi Minisztérium 2008 A fogyatékos emberek számára tartós bentlakást biztosító intézmények  lebontására és átalakítására vonatkozó szakmai elıkészítı anyag. Szociális  és Munkaügyi Minisztérium, Kézenfogva Alapítvány 2009 Assessing Needs of Care in European Nations (ANCIEN) – Tárki,  háttérkutatás. 2009 Homogén Gondozási Csoportok II. – gondozási rászorultság vizsgálata és  szabályozási-finanszírozási szempontok összevetése az idısek bentlakásos  intézményeiben és ápolási osztályokon – Szociális Klaszter, Szociális és  Munkaügyi Minisztérium 2011 Homogén Gondozási Csoportok III. – gondozási rászorultság vizsgálata és  szabályozási-finanszírozási szempontok összevetése az idısek,  fogyatékosok, pszichiátriai betegek, hajléktalanok és szenvedélybetegek  intézményeiben – Szociális Klaszter, Nemzeti Erıforrás Minisztérium 2011 A NEFMI gyermekvédelmi háttérintézményei gazdálkodásának  átvilágítása – Szociális Klaszter, Nemzeti Erıforrás Minisztérium 2011 A Budapest XVII. kerületi önkormányzat szociális intézményrendszerének  átvilágítása – Szociális Klaszter 2011 A Budapest XV. kerületi önkormányzat szociális intézményrendszerének  átvilágítása – Szociális Klaszter   Legfontosabb tudományos publikációk: 1998 Pension System and Pension Reform. In: Brusis, M. (szerk.): Central and  Eastern Europe on the Way into the European Union: Welfare State  Reforms in the Czech Rebuplic, Hungary, Poland and Slovakia. Centre for  Applied Policy Research, München 2002 Politique Familiale en Hongrie. Le Furet 2002/39. 2003 Social Inclusion in a Larger Europe and the Experiences in Hungary. In:  Understanding Social Inclusion in a Larger Europe. Eurosocial Reports  Volume 71. European Centre for Social Welfare Policy and Research,  Vienna 2003 The role of social services in the transformation process – legal framework  and forms of organization in Hungary. (Co-author: M. Korintus) in:  Working Paper No. 12. of Observatory for the Development of Social  Services in Europe. 2004 Gyermekeink gondozása, nevelése - Magyarországi háttértanulmány az  OECD "a kisgyermekkori nevelés és gondozás szakmapolitikájának  tematikus vizsgálata" c. programjához. (szerkesztés) 2004 Modern érvek a családpolitikában. Confessio 2004/6. 2006 Szociálpolitika. In: Szakpolitikák a rendszerváltás utáni Magyarországon  1990-2006. Rejtjel Kiadó, 2006. 2011 Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció, 2011-2020. Albert Schweitzer  Református Szeretetotthon Módszertani osztálya  Nyelvismeret: angol, orosz   Budapest, 2012. március 15.   Czibere Károly